אשכול בחירה - כלכלה

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411597101 דיני פטנטים מר גילת דוד
א' ב 18:00-16:00 204 2 ש"ס
1411677201 דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי ד"ר וקסלמן גלעד
א' ה 18:00-16:00 301 2 ש"ס
1411727001 מדיניות מיסוי בינלאומי ד"ר למפרט ערן
א' ב 16:00-14:00 206 2 ש"ס
1411536601 משפט האיחוד האירופי פרופ' קנאור איריס
א' א 16:00-14:00 207 4 ש"ס שינוי חדר-23.10.18
פרופ' קנאור איריס
א' ד 16:00-14:00 207
1411729801 Antitrust Policy פרופ' גילה דיויד
א' ב 17:55-16:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
1411745901 משפט וכלכלה - סדנה פרופ' אברהם רונן
ד"ר קריכלי כץ תמר
א' ד 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411700501 Law and Technology - Matry, Meiri & Co. Workshop פרופ' בירנהק מיכאל דן
פרופ' יעקב אסף
א' ב 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411741601 מיזוגים ורכישות - מהלכה למעשה מר אמיר שרון
ב' א 18:00-16:00 203 2 ש"ס
1411721201 תכנון מס וסוגיות מיסוי עכשוויות מר בן רובי אלדר
ב' ב 18:00-16:00 304 2 ש"ס
1411597001 הזכות לפרטיות פרופ' בירנהק מיכאל דן
ב' ב 18:00-16:00 201 3 ש"ס
1411746201 Economic Analysis of Law - Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz פרופ' טבח אברהם
ד"ר לביא שי נ.
ב' ב 20:00-18:00 017-מרכז 3 ש"ס