אשכול בחירה - לימודי סביבה

מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411931401 דיני סביבה ד"ר שור דוד
ב' א 12:00-10:00 207 4 ש"ס
1411719901 הגנה על בעלי חיים במשפט בחסות קרן קולר מר וולפסון יוסף
א' ב 20:00-18:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס
1411687201 מבוא לדיני התכנון והבנייה עו"ד מנוח רמי
א' ה 18:00-16:00 204 2 ש"ס