אשכול בחירה - מדעי המדינה

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411741201 צבא ומשפט מר אפק שרון
א' א 18:00-16:00 206 2 ש"ס
1411733701 שחיתות פוליטית - מבט משפטי ותקשורתי מר יועז יובל
א' א 20:00-18:00 308- אולם בן שמש 2 ש"ס
1411741401 היועץ המשפטי לממשלה מר ליכט אברהם
א' א 16:00-14:00 206 2 ש"ס
1411536601 משפט האיחוד האירופי פרופ' קנאור איריס
א' א 16:00-14:00 207 4 ש"ס שינוי חדר-23.10.18
פרופ' קנאור איריס
א' ד 16:00-14:00 207
1411724401 The Humanitarian Law of Armed Conflict פרופ' בנבנישתי איל
א' א 17:55-16:00 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
1411707101 Int. Legal Perspectives on the Israeli/Palestinian Conflict ד"ר שרגא דפנה
א' ב 15:55-14:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר אנגלית
1411724701 מדינת הלאום ורב תרבותיות פרופ' בנבג'י יצחק
א' א 16:00-14:00 303 3 ש"ס
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411507801 חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית ד"ר דיין-אורבך אילנה
ב' ב 16:00-14:00 209 - אולם קפלון 2 ש"ס שינוי ביום ושעות ההוראה-30.12.18
1411741701 דיני הגירה ד"ר לבנת יובל
ב' א 20:00-18:00 203 2 ש"ס
1411739601 International Law Workshop פרופ' גרוס אייל
ד"ר לוסטיג דורין
ד"ר ליבליך אליאב
ב' ד 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס