תואר שני מחקרי - קורסים ייעודיים

מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411661340 שיטות מחקר איכותניות למשפטנים פרופ' הקר דפנה
א' ג 14:00-12:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411725040 הליברליזם של השגשוג פרופ' מאוטנר מנחם
א' ב 18:00-16:00 303 2 ש"ס
1411608840 מוסר וחוק במלחמה פרופ' בנבג'י יצחק
ב' ד 18:00-16:00 303 2 ש"ס
1411739140 תיאוריה של עונשין ונזיקין פרופ' הראל אלון
ב' ב 14:00-12:00 017-מרכז 2 ש"ס