תואר שני מחקרי - סמינרים וסדנאות

סמינרים - סמסטר א'
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1493102401 Information Technology Law פרופ' בירנהק מיכאל דן
א' ד 18:00-15:00 202 4 ש"ס
1411737201 ישראל ושאלת צדקת הציונות: שלוש היסטוריוגרפיות, שלוש תורות מו פרופ' גנז חיים
א' ד 17:00-14:00 205 4 ש"ס
1411521201 זכויות בנכס הזולת פרופ' זלצמן נינה
א' ד 17:00-14:00 305 4 ש"ס מכסה: 15
1411725301 ניתוח כלכלי של דיני החברות פרופ' פרוקצ'יה אוריאל
א' ה 17:30-15:00 202 4 ש"ס שינוי חדר-24.10.18
סמינרים - סמסטר ב'
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411576001 חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות פרופ' גרוס אייל
ב' ב 19:00-16:00 205 4 ש"ס
1411737401 מבט אמפירי על המשפט הבינלאומי לזכויות האדם ד"ר דודזון נטלי רוז
ב' א 19:00-16:00 205 4 ש"ס
1411691401 דתיות והמדינה הליברלית פרופ' מאוטנר מנחם
ב' ב 19:00-16:00 303 4 ש"ס שינוי שעת תחילת הוראה-25.2.19
1411744801 סדר הדין האזרחי-המשפט בספר והמשפט במציאות פרופ' רוזן-צבי יששכר
שופט חבקין טל
ב' ד 19:00-16:00 103 4 ש"ס שינוי חדר-28.2.19
סמינרים שנתיים
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411692901 זהות יהודית במשפט הישראלי פרופ' אדרעי אריה
אב ד 18:00-16:00 207 4 ש"ס
1411674501 קניין רוחני פרופ' בירנהק מיכאל דן
אב ה 16:00-14:00 303 4 ש"ס
9411683301 הגבלים עסקיים פרופ' גילה דיויד
א' 4 ש"ס הסמינר בוטל-2.10.18
פרופ' גילה דיויד
ב'
1411737501 סעדים במשפט הפרטי פרופ' דורפמן אביחי
אב ב 18:00-16:00 202 4 ש"ס
1411725101 סמינר מתקדם במשפט וכלכלה פרופ' טבח אברהם
אב ב 18:00-16:00 207 4 ש"ס
1411744901 פלילים בעולם משתנה פרופ' לדרמן אליעזר
אב ב 16:00-14:00 202 4 ש"ס
1411655301 היסטוריה של המשפט הישראלי פרופ' לחובסקי אסף
אב ב 18:00-16:00 103 4 ש"ס
9411745001 Theory of International Law ד"ר ליבליך אליאב
אב 4 ש"ס הסמינר בוטל-12.9.18
1411710001 סיבתיות ורשלנות בדיני נזיקין פרופ' פורת אריאל
אב ב 18:00-16:00 21 - א. צגלה 4 ש"ס
1411710401 סוגיות מתקדמות בדיני חברות וניירות ערך פרופ' קמר אהוד
אב א 16:00-14:00 202 4 ש"ס
1411745101 Human Trafficking: A Labor Approach ד"ר שמיר הילה
אב ד 16:00-14:30 017-מרכז 4 ש"ס
סדנאות
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411745901 משפט וכלכלה - סדנה פרופ' אברהם רונן
ד"ר קריכלי כץ תמר
א' ד 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411746501 משפט עברי - סדנה א' פרופ' אדרעי אריה
ד"ר ווזנר שי
א' ד 20:00-18:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411700501 Law and Technology - Matry, Meiri & Co. Workshop פרופ' בירנהק מיכאל דן
פרופ' יעקב אסף
א' ב 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411739601 International Law Workshop פרופ' גרוס אייל
ד"ר לוסטיג דורין
ד"ר ליבליך אליאב
ב' ד 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411746601 משפט עברי - סדנה ב' פרופ' אדרעי אריה
ד"ר ווזנר שי
ב' ד 20:00-18:00 201 3 ש"ס
1411746001 Private Law Theory - HFN Workshop פרופ' דגן חנוך
פרופ' דורפמן אביחי
ב' ה 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411746101 משפט וחשיבה פוליטית-סדנה פרופ' הראל אלון
ב' ה 16:00-14:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411746201 Economic Analysis of Law - Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz פרופ' טבח אברהם
ד"ר לביא שי נ.
ב' ב 20:00-18:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411746301 משפט והיסטוריה - סדנה פרופ' חריס רון
ד"ר שור דוד
ב' ב 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס שינוי סדנה לעברית-13.9.18
1411746401 מיסוי ורווחה: צדק חברתי בעידן של תחרות - סדנה ד"ר קריכלי כץ תמר
פרופ' דגן צילה
אב ה 20:00-18:00 303 3 ש"ס אחת לשבועיים-יילמד ב-2 מוסדות-ת"א ובר-אילן
1411654330 תיאוריות במשפט: סדנת קריאה פרופ' בילסקי ליאורה
א' ד 14:00-12:00 017-מרכז 3 ש"ס לתואר מחקרי בלבד
1411675930 קולוקוויום דוקטורנטים פרופ' מונדלק גיא
א' ד 12:00-10:00 017-מרכז 2 ש"ס אחת לשבועיים
פרופ' בלנק ישי
ב' ד 12:00-10:00 017-מרכז אחת לשבועיים
1411595930 סדנת תזה ד"ר לוסטיג דורין
אב ד 12:00-10:00 305 4 ש"ס לתואר מחקרי בלבד