קורסי מחקר, בחירה ועשייה

מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
קורסי מחקר, בחירה ועשייה (מב"ע)
סמסטר א'
1411687101 עסקה מבוימת מר אנוך יעקב
א' א 20:00-18:00 305 2 ש"ס מכסה: 20
1411741201 צבא ומשפט מר אפק שרון
א' א 18:00-16:00 206 2 ש"ס
1411597101 דיני פטנטים מר גילת דוד
א' ב 18:00-16:00 204 2 ש"ס
1411719801 הפרקליטות בעשייה גב' גינזברג בן-ארי אורלי
א' ד 18:00-16:00 206 4 ש"ס מכסה:36
1411721301 משפט וקולנוע ד"ר דיסקין איל
א' א 18:00-16:00 204 2 ש"ס מכסה:35
94117213 משפט וקולנוע-הקרנת סרטים ד"ר דיסקין איל
א' א 20:00-18:00 204
1411726555 International Business Law and Negotiations ד"ר הדר שחר
א' ב 20:00-18:00 306 2 ש"ס מכסה:12
1411719901 הגנה על בעלי חיים במשפט בחסות קרן קולר מר וולפסון יוסף
א' ב 20:00-18:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס
1411741301 תאגידים וזכויות אדם ד"ר וייס דנה
א' ד 20:00-18:00 203 2 ש"ס
1411677201 דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי ד"ר וקסלמן גלעד
א' ה 18:00-16:00 301 2 ש"ס
1411733501 משפט, ספרות וחברה בעולם העתיק ד"ר חסן רחל
א' ד 16:00-14:00 304 2 ש"ס
1411733601 מייצגי המדינה בבתי המשפט-קורס מעשי בפרקליטות אזרחית עו"ד טביב נורית
א' ג 16:00-14:00 206 4 ש"ס מכסה:20
1411733701 שחיתות פוליטית - מבט משפטי ותקשורתי מר יועז יובל
א' א 20:00-18:00 308- אולם בן שמש 2 ש"ס
1411721501 בלוז לכחולי המדים: משטרה ושיטור במאה ה-21 ד"ר לבנקרון נעמי
א' ב 16:00-14:00 304 2 ש"ס שינוי חדר-17.12.18
1411741401 היועץ המשפטי לממשלה מר ליכט אברהם
א' א 16:00-14:00 206 2 ש"ס
1411727001 מדיניות מיסוי בינלאומי ד"ר למפרט ערן
א' ב 16:00-14:00 206 2 ש"ס
1411687201 מבוא לדיני התכנון והבנייה עו"ד מנוח רמי
א' ה 18:00-16:00 204 2 ש"ס
1411740055 Negotiating International Transactions - GKH Sponsored Adv. Finkelstein Jay
עו"ד מנצור חן
א' 3 ש"ס יינתן בתאריכים 26.12.2018 - 3.1.2019
1411536601 משפט האיחוד האירופי פרופ' קנאור איריס
א' א 16:00-14:00 207 4 ש"ס שינוי חדר-23.10.18
פרופ' קנאור איריס
א' ד 16:00-14:00 207
1411733801 דיני סייבר ומידע ד"ר רחום-טוויג עמרי
א' ד 20:00-18:00 204 2 ש"ס
9411727301 תגליות גז ונפט בישראל-היבטים משפטיים ומסחריים גב' רימון דניאל
א' 2 ש"ס הקורס מבוטל - 6.9.18
1411733901 הפרקליטות בייצוג במיסוי וכלכלה עו"ד תירוש-גרוס יהודית
ד"ר גילדין אלון
א' ה 18:00-16:00 207 4 ש"ס מכסה: 20
0672154201 חוק וסדר בעולם הרומי ד"ר עידו יזרעלוביץ
א' א 12:00-10:00 306 2 ש"ס
קורסים מרוכזים באנגלית-מורים אורחים
סמסטר א'
1411747150 Critical Inquiries into Sexuality, Gender and the Law Prof. Adler Libby
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
9411742150 Critical Race Theory: Perspectives from the United States Prof. Dubal Veena
א' 2 ש"ס הקורס מבוטל-2.10.18
9411742350 Global Issues in Intellectual Property Prof. Frankel Susy
א' 2 ש"ס הקורס מבוטל - 2.9.18
1411742450 International Labor Standards and Labor Law in Russia Prof. Lyutov Nikita
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742550 European private law Prof. Micklitz Hans
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411728150 Citizenship Law in Context Prof. Rubenstein Kim
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742750 Law and the Poverty of Nations Prof. Schafer Hans
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742850 Digital Free Speech Under U.S. Law Prof. Volokh Eugene
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742950 China's Intellectual Property Law and Its Historical, Cultur Prof. Zhang Yongfan
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
קורסים מקוצרים באנגלית-מורים מקומיים
סמסטר א'
1411729801 Antitrust Policy פרופ' גילה דיויד
א' ב 17:55-16:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' גילה דיויד
א' ד 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
1411724401 The Humanitarian Law of Armed Conflict פרופ' בנבנישתי איל
א' א 17:55-16:00 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' בנבנישתי איל
א' ד 17:55-16:00 304 רבעון שני של הסמסטר מתחיל ב-2.12.18
1411704401 Criminal Justice in Israel פרופ' מן קנת
א' ב 19:55-18:15 301 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' מן קנת
א' ו 11:40-10:00 301 רבעון ראשון של הסמסטר
1411660401 Derivatives, Risk and Financial Crises מר פדר מנחם
א' א 19:55-18:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
מר פדר מנחם
א' ד 19:55-18:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר
1411707101 Int. Legal Perspectives on the Israeli/Palestinian Conflict ד"ר שרגא דפנה
א' ב 15:55-14:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר אנגלית
ד"ר שרגא דפנה
א' ה 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
סמסטר ב'
9411741501 משפט, מגדר ורב תרבותיות ד"ר אבורביעה ראויה
ב' 2 ש"ס הקורס בוטל-16.1.19
1411741601 מיזוגים ורכישות - מהלכה למעשה מר אמיר שרון
ב' א 18:00-16:00 203 2 ש"ס
1411721201 תכנון מס וסוגיות מיסוי עכשוויות מר בן רובי אלדר
ב' ב 18:00-16:00 304 2 ש"ס
1411507801 חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית ד"ר דיין-אורבך אילנה
ב' ב 16:00-14:00 209 - אולם קפלון 2 ש"ס שינוי ביום ושעות ההוראה-30.12.18
1411670201 אמנות הליטיגציה עו"ד הרטמן אלקס
ב' ה 18:00-15:00 201 3 ש"ס לתואר ראשון בלבד
1411741701 דיני הגירה ד"ר לבנת יובל
ב' א 20:00-18:00 203 2 ש"ס
1411741801 משפטי שואה - בין הוכחה להכחשה עו"ד לויתן רחל
ב' ד 16:00-14:00 203 2 ש"ס
1411726401 עסקאות מימון - היבטים משפטיים ועסקיים מר עוז אסף
ב' א 20:00-18:00 204 2 ש"ס
9411720801 פילנתרופיה כהשקעה חברתית: בין תקציב ציבורי למגזר עסקי עו"ד פיט גליה
ב' 2 ש"ס הקורס מבוטל-14.2.19
1411720055 Negotiating International Transactions-Gornitzky & Co. Spons Adv. Finkelstein Jay
ב' 3 ש"ס יינתן בתאריכים 14.5.19 - 22.5.19
1411741901 הלכה והיסטוריה בעת החדשה ד"ר קופר לוי
ב' ה 16:00-14:00 203 2 ש"ס
1411739701 מנהיגות אדפטיבית - הובלת שינוי גב' קניג-יאיר ציונה
ב' ב 19:30-18:15 207 3 ש"ס מכסה:40
1411742001 מיומנויות משפט של ההליך הפלילי עו"ד קשלס משה
מר סרוגוביץ משה
ב' ה 18:00-16:00 202 2 ש"ס מכסה: 20
1411731001 תיקון הרשעות שווא בישראל ובעולם גב' רוזנברג רובינס רתם
ב' ב 16:00-14:00 203 2 ש"ס
1411734201 פמיניזם דתי במשפט הישראלי גב' שגיב משואה
ב' ד 20:00-18:00 203 2 ש"ס
0662261201 רטוריקה ושכנוע במחאה חברתית ד"ר ירון כהן צמח
ב' ד 16:00-14:00 326 2 ש"ס תשע"ט שותף
1041358801 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות ד"ר שרון סמדר
ד"ר חסאן שרף
ב' ג 16:00-13:00 425
סמסטר ב'
1411604750 Introduction to International Taxation Prof Avi-Yonah Reuven
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411549250 The Protection of International Investments Dr. Aronovitz Alberto
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743050 International Trade Law Prof. Bhala Raj
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743150 Aggregate Litigation and Individual Justice Prof. Baker Lynn A.
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743250 Private Equity Playbook Prof. Blassberg Franci
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411728850 Hegel’s Legal Philosophy prof. Brudner Alan
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743350 European and Israeli Antitrust law Enforcement: the Challeng Prof. Heimler Alberto
פרופ' גילה דיויד
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743450 Domestic Violence and Child Abuse and the Criminal Justice S Prof. Hettleman Robert
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743550 Language and Law Prof. Hoffman Craig
פרופ' לביא שי
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743650 Business Reorganizations in Bankruptcy Prof. Janger Edward
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743750 Law of Robotics and AI Prof. Kaminski Margot
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743850 Corporate Law Theory Prof. Miller Paul B.
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743950 Governance, Risk Management, and Compliance (GRC")-Agmon&co Prof. Orbach Barak
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411558850 Visual Arts and the Law Prof. Siehr Kurt
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411744050 Transformative Constitutionalism in Latin America Prof. Uruena Rene
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
9411744150 Law and Literature Prof. Wan Marco
ב' 2 ש"ס הקורס מבוטל- 4.3.19
1411744250 Trade Secret Law and Information Governance Prof. Wilf Steven
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411744350 Technology and the Law - Advanced Course Prof. Zipperstein Steve
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
סמסטר ב'
1411746901 Transitional Justice פרופ' בילסקי ליאורה
ב' ב 11:55-10:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' בילסקי ליאורה
ב' ד 11:55-10:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר
1411656901 International Intellectual Property Law פרופ' חורי אמיר
ב' ג 15:55-14:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' חורי אמיר
ב' ה 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
1411744401 Health and Human Rights ד"ר לוי מלאני
ב' ב 15:55-14:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר לוי מלאני
ב' ד 15:55-14:15 304 רבעון שני של הסמסטר מתחיל ב-1.5.19
1411744501 The Welfare State: Philosophy, Politics and Law ד"ר פרידמן רחל
ב' ב 15:55-14:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר פרידמן רחל
ב' ד 15:55-14:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
קורסים שנתיים
1411731901 זכויות אדם עו"ד ניר-בנימיני עדי
עו"ד שבאיטה הישאם
אב ב 16:00-14:00 201 2 ש"ס אחת לשבועיים - מכסה:12
פרויקט כלל אוניברסיטאי
1411664901 התכנית אוניברסיטה בעם גב' שטרן קרין
גב' קפצון עדי
אב א 20:00-18:00 103 8 ש"ס
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
פרוסמינר - סמסטר א'
1411701701 כתיבה משפטית ואקדמית ד"ר זר מיקי
א' א 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס שינוי-5.11.18
1411721101 בית המשפט העליון בין מוסדות השלטון גב' ביניש דורית
א' ד 16:00-14:00 103 3 ש"ס
1411724701 מדינת הלאום ורב תרבותיות פרופ' בנבג'י יצחק
א' א 16:00-14:00 303 3 ש"ס
1411732001 משפט עברי, הלכה ודת במדינת ישראל ד"ר ווזנר שי
א' ה 16:00-14:00 205 3 ש"ס
1411716801 עבירות מין ד"ר פונדיק עמית
א' ב 20:00-18:00 303 3 ש"ס שינוי ביום ושעת הוראה-6.9.12 , מכסה: 24
1411733201 המדינה והשוק פרופ' פישר טליה
א' א 16:00-14:00 103 3 ש"ס
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
פרוסמינר - סמסטר ב'
1411597001 הזכות לפרטיות פרופ' בירנהק מיכאל דן
ב' ב 18:00-16:00 201 3 ש"ס
1411736801 דיני בוררות ד"ר דנציגר יורם
ב' א 18:00-16:00 303 3 ש"ס
1411746801 יזמות ורגולציה פרופ' חמדני אסף
ד"ר צור מיכל
ב' א 16:00-14:00 303 3 ש"ס
1411704701 הענישה והצדקותיה: משפט, חברה ופילוסופיה פרופ' לביא שי
ב' ה 18:00-16:00 103 3 ש"ס
1411744601 ממשל תאגידי ורגולציה של שוק ההון ד"ר קסטיאל יעקב
ב' ד 18:00-16:00 202 3 ש"ס שינוי חדר-28.2.19
1411744701 מחקר אמפירי של המשפט ד"ר קריכלי כץ תמר
ב' א 16:00-14:00 103 3 ש"ס
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
סמינרים - סמסטר א'
1493102401 Information Technology Law פרופ' בירנהק מיכאל דן
א' ד 18:00-15:00 202 4 ש"ס
1411737201 ישראל ושאלת צדקת הציונות: שלוש היסטוריוגרפיות, שלוש תורות מו פרופ' גנז חיים
א' ד 17:00-14:00 205 4 ש"ס
1411521201 זכויות בנכס הזולת פרופ' זלצמן נינה
א' ד 17:00-14:00 305 4 ש"ס מכסה: 15
1411725301 ניתוח כלכלי של דיני החברות פרופ' פרוקצ'יה אוריאל
א' ה 17:30-15:00 202 4 ש"ס שינוי חדר-24.10.18
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
סמינרים - סמסטר ב'
1411576001 חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות פרופ' גרוס אייל
ב' ב 19:00-16:00 205 4 ש"ס
1411737401 מבט אמפירי על המשפט הבינלאומי לזכויות האדם ד"ר דודזון נטלי רוז
ב' א 19:00-16:00 205 4 ש"ס
1411691401 דתיות והמדינה הליברלית פרופ' מאוטנר מנחם
ב' ב 19:00-16:00 303 4 ש"ס שינוי שעת תחילת הוראה-25.2.19
1411744801 סדר הדין האזרחי-המשפט בספר והמשפט במציאות פרופ' רוזן-צבי יששכר
שופט חבקין טל
ב' ד 19:00-16:00 103 4 ש"ס שינוי חדר-28.2.19
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
סמינרים שנתיים -תואר ראשון
1411692901 זהות יהודית במשפט הישראלי פרופ' אדרעי אריה
אב ד 18:00-16:00 207 4 ש"ס
1411674501 קניין רוחני פרופ' בירנהק מיכאל דן
אב ה 16:00-14:00 303 4 ש"ס
9411683301 הגבלים עסקיים פרופ' גילה דיויד
א' 4 ש"ס הסמינר בוטל-2.10.18
פרופ' גילה דיויד
ב'
1411737501 סעדים במשפט הפרטי פרופ' דורפמן אביחי
אב ב 18:00-16:00 202 4 ש"ס
1411725101 סמינר מתקדם במשפט וכלכלה פרופ' טבח אברהם
אב ב 18:00-16:00 207 4 ש"ס
1411744901 פלילים בעולם משתנה פרופ' לדרמן אליעזר
אב ב 16:00-14:00 202 4 ש"ס
1411655301 היסטוריה של המשפט הישראלי פרופ' לחובסקי אסף
אב ב 18:00-16:00 103 4 ש"ס
9411745001 Theory of International Law ד"ר ליבליך אליאב
אב 4 ש"ס הסמינר בוטל-12.9.18
1411710001 סיבתיות ורשלנות בדיני נזיקין פרופ' פורת אריאל
אב ב 18:00-16:00 21 - א. צגלה 4 ש"ס
1411710401 סוגיות מתקדמות בדיני חברות וניירות ערך פרופ' קמר אהוד
אב א 16:00-14:00 202 4 ש"ס
1411745101 Human Trafficking: A Labor Approach ד"ר שמיר הילה
אב ד 16:00-14:30 017-מרכז 4 ש"ס
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
סדנאות - סמסטר א'
1411745901 משפט וכלכלה - סדנה פרופ' אברהם רונן
ד"ר קריכלי כץ תמר
א' ד 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411746501 משפט עברי - סדנה א' פרופ' אדרעי אריה
ד"ר ווזנר שי
א' ד 20:00-18:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411700501 Law and Technology - Matry, Meiri & Co. Workshop פרופ' בירנהק מיכאל דן
פרופ' יעקב אסף
א' ב 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
סדנאות - סמסטר ב'
1411739601 International Law Workshop פרופ' גרוס אייל
ד"ר לוסטיג דורין
ד"ר ליבליך אליאב
ב' ד 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411746601 משפט עברי - סדנה ב' פרופ' אדרעי אריה
ד"ר ווזנר שי
ב' ד 20:00-18:00 201 3 ש"ס
1411746001 Private Law Theory - HFN Workshop פרופ' דגן חנוך
פרופ' דורפמן אביחי
ב' ה 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411746101 משפט וחשיבה פוליטית-סדנה פרופ' הראל אלון
ב' ה 16:00-14:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411746201 Economic Analysis of Law - Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz פרופ' טבח אברהם
ד"ר לביא שי נ.
ב' ב 20:00-18:00 017-מרכז 3 ש"ס
1411746301 משפט והיסטוריה - סדנה פרופ' חריס רון
ד"ר שור דוד
ב' ב 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס שינוי סדנה לעברית-13.9.18
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
סדנאות - שנתי
1411746401 מיסוי ורווחה: צדק חברתי בעידן של תחרות - סדנה ד"ר קריכלי כץ תמר
פרופ' דגן צילה
אב ה 20:00-18:00 303 3 ש"ס אחת לשבועיים-יילמד ב-2 מוסדות-ת"א ובר-אילן
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
הדרכה בספרייה ובמאגרי מידע משפטיים
1411777702 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ב 16:00-14:00 מתקיים רק ב- 22.10.18 - חדר 205
1411777703 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ד 12:00-10:00 מתקיים רק ב- 24.1018 - חדר 205
1411777704 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' א 18:00-16:00 מתקיים רק ב- 4.11.18 - חדר 205
1411777705 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ג 16:00-14:00 מתקיים רק ב- 6.11.18 - חדר 205
1411777706 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ב 20:00-18:00 מתקיים רק ב- 12.11.18 - חדר 205
1411777707 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ה 18:00-16:00 מתקיים רק ב- 15.11.18 - חדר 205
1411777708 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ב 18:00-16:00 מתקיים רק ב- 19.11.18 - חדר 205
1411777709 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ד 14:00-12:00 מתקיים רק ב- 21.11.18- חדר 205
1411777710 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ג 12:00-10:00 מתקיים רק ב- 27.11.18 - חדר 205
1411777711 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ד 20:00-18:00 מתקיים רק ב- 12.12.18 - חדר 205
1411777712 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' א 18:00-16:00 מתקיים רק ב- 16.12.18 - חדר 205
1411777713 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ה 14:00-12:00 מתקיים רק ב- 20.12.18 - חדר 205
1411777714 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ד 16:00-14:00 מתקיים רק ב- 13.3.19 - השלמה
1411777715 הדרכת ספרייה ומאגרי מידע א' ה 16:00-14:00 מתקיים רק ב- 11.4.19 - השלמה
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
תכניות קליניות
1411693901 התכנית לקידום זכויות ניצולי שואה וזקנים פרופ' הקר דפנה
עו"ד סטרולוב ליעד
עו"ד הבסי יעל
אב ג 16:00-14:00 303 8 ש"ס
1411687001 התכנית לדיור, קהילה ומשפט פרופ' בלנק ישי
עו"ד רודניצקי ענת
אב ב 20:00-18:00 202 8 ש"ס
1411654601 התכנית לזכויות פליטים ד"ר לבנת יובל
עו"ד בן-דור ענת
עו"ד אוקסנברג שי
אב ג 18:00-16:00 207 8 ש"ס
1411516001 התכנית לזכויות בהליך הפלילי ד"ר ווזנר שי
ד"ר לייסט אלקנה
עו"ד קשלס משה
א' ד 18:00-16:00 103 8 ש"ס
ד"ר ווזנר שי
ד"ר לייסט אלקנה
עו"ד קשלס משה
ב' ד 18:00-16:00 305 שינוי חדר-28.2.19
1411524001 התכנית לזכויות אדם פרופ' אברהם רונן
עו"ד שבאיטה הישאם
עו"ד ניר-בנימיני עדי
אב ה 16:00-14:00 103 8 ש"ס
1411589801 התכנית לצדק סביבתי והגנה על זכויות בעלי חיים ד"ר שור דוד
ד"ר צין ערן
עו"ד קרן אמנון
א' ה 16:00-14:00 017-מרכז 8 ש"ס שינוי חדר-1.11.18
ד"ר שור דוד
ד"ר צין ערן
עו"ד קרן אמנון
ב' א 16:00-14:00 207
1411686901 התכנית לזכויות עובדים ד"ר שמיר הילה
עו"ד צימרמן עידית
עו"ד סגל שמרי
אב א 16:00-14:00 017-מרכז 8 ש"ס
1411725501 התכנית לתובענות ייצוגיות פרופ' קלמנט אלון
עו"ד הולצשטיין-תמיר הדס
אב ב 18:00-16:00 306 8 ש"ס