תואר ראשון -שנה א1

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411910101 דיני חוזים ד"ר קריכלי כץ תמר
א' א 12:00-10:00 204 4 ש"ס
ד"ר קריכלי כץ תמר
א' ד 12:00-10:00 204
1411910102 דיני חוזים פרופ' מאוטנר מנחם
א' א 12:00-10:00 203 4 ש"ס
פרופ' מאוטנר מנחם
א' ד 12:00-10:00 203
1411910103 דיני חוזים פרופ' קרייטנר רועי
א' א 12:00-10:00 206 4 ש"ס
פרופ' קרייטנר רועי
א' ד 12:00-10:00 206
1411910201 משפט חוקתי ד"ר דודזון נטלי רוז
א' א 14:00-12:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
ד"ר דודזון נטלי רוז
א' ד 10:00-08:00 105 - אולם הופיין
1411910301 משפט ישראלי פרופ' שחר יורם
א' ב 12:00-10:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
פרופ' שחר יורם
א' ה 12:00-10:00 105 - אולם הופיין
1411910901 דיני עונשין ד"ר פונדיק עמית
א' ב 14:00-12:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
ד"ר פונדיק עמית
א' ה 14:00-12:00 105 - אולם הופיין
1411910501 פוליטיקה, כלכלה, חברה פרופ' בנבג'י יצחק
א' א 10:00-08:00 105 - אולם הופיין 2 ש"ס
1411910601 מיומנויות כתיבה ד"ר בלאו עינבל
א' ב 10:00-08:00 304 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910602 מיומנויות כתיבה ד"ר בלאו עינבל
א' ב 10:00-08:00 304 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910603 מיומנויות כתיבה ד"ר מארק מאיה
ד"ר זר מיקי
א' ב 10:00-08:00 203 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910604 מיומנויות כתיבה ד"ר מארק מאיה
ד"ר זר מיקי
א' ב 10:00-08:00 203 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910605 מיומנויות כתיבה גב' שגיב משואה
א' ב 10:00-08:00 202 1 ש"ס אחת לשבועיים
1411910606 מיומנויות כתיבה גב' שגיב משואה
א' ב 10:00-08:00 202 1 ש"ס אחת לשבועיים
14119009 שיעורי השלמה - שנה א' 1 אב ב 18:00-16:00 105 - אולם הופיין
אב ד 18:00-16:00 105 - אולם הופיין
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411910701 חקיקה ורגולציה פרופ' זיו נטע
ב' א 12:00-10:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
פרופ' זיו נטע
ב' ד 12:00-10:00 105 - אולם הופיין
1411911220 מבוא למשפט עברי ד"ר ווזנר שי
ב' ב 10:00-08:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
ד"ר ווזנר שי
ב' ה 10:00-08:00 105 - אולם הופיין
1411910401 דיני נזיקין פרופ' פורת אריאל
ב' ב 12:00-10:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
פרופ' פורת אריאל
ב' ה 12:00-10:00 105 - אולם הופיין
1411911001 פרוצדורה פרופ' רוזן-צבי יששכר
ב' א 14:00-12:00 35 אולם כס המשפט 4 ש"ס שינוי חדר-27.2.19
פרופ' רוזן-צבי יששכר
ב' ד 14:00-12:00 35 אולם כס המשפט שינוי חדר-27.2.19
1411911101 תיאוריה משפטית פרופ' דורפמן אביחי
ב' ב 14:00-12:00 105 - אולם הופיין 4 ש"ס
פרופ' דורפמן אביחי
ב' ה 14:00-12:00 105 - אולם הופיין
14119009 שיעורי השלמה - שנה א' 1 אב ב 18:00-16:00 105 - אולם הופיין
אב ד 18:00-16:00 105 - אולם הופיין
1411910820 מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי ד"ר קופר לוי
ב' ה 10:00-08:00 35 אולם כס המשפט 4 ש"ס
מר אבו פול ריאד
ב' ב 10:00-08:00 35 אולם כס המשפט