מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
קורסים מרוכזים באנגלית-מורים אורחים
סמסטר א'
1411747150 Critical Inquiries into Sexuality, Gender and the Law Prof. Adler Libby
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
9411742150 Critical Race Theory: Perspectives from the United States Prof. Dubal Veena
א' 2 ש"ס הקורס מבוטל-2.10.18
9411742350 Global Issues in Intellectual Property Prof. Frankel Susy
א' 2 ש"ס הקורס מבוטל - 2.9.18
1411742450 International Labor Standards and Labor Law in Russia Prof. Lyutov Nikita
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742550 European private law Prof. Micklitz Hans
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411728150 Citizenship Law in Context Prof. Rubenstein Kim
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742750 Law and the Poverty of Nations Prof. Schafer Hans
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742850 Digital Free Speech Under U.S. Law Prof. Volokh Eugene
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742950 China's Intellectual Property Law and Its Historical, Cultur Prof. Zhang Yongfan
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
סמסטר ב'
1411604750 Introduction to International Taxation Prof Avi-Yonah Reuven
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411549250 The Protection of International Investments Dr. Aronovitz Alberto
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743050 International Trade Law Prof. Bhala Raj
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743150 Aggregate Litigation and Individual Justice Prof. Baker Lynn A.
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743250 Private Equity Playbook Prof. Blassberg Franci
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411728850 Hegel’s Legal Philosophy prof. Brudner Alan
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743350 European and Israeli Antitrust law Enforcement: the Challeng Prof. Heimler Alberto
פרופ' גילה דיויד
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743450 Domestic Violence and Child Abuse and the Criminal Justice S Prof. Hettleman Robert
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743550 Language and Law Prof. Hoffman Craig
פרופ' לביא שי
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743650 Business Reorganizations in Bankruptcy Prof. Janger Edward
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743750 Law of Robotics and AI Prof. Kaminski Margot
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743850 Corporate Law Theory Prof. Miller Paul B.
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743950 Governance, Risk Management, and Compliance (GRC")-Agmon&co Prof. Orbach Barak
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411558850 Visual Arts and the Law Prof. Siehr Kurt
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411744050 Transformative Constitutionalism in Latin America Prof. Uruena Rene
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
9411744150 Law and Literature Prof. Wan Marco
ב' 2 ש"ס הקורס מבוטל- 4.3.19
1411744250 Trade Secret Law and Information Governance Prof. Wilf Steven
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411744350 Technology and the Law - Advanced Course Prof. Zipperstein Steve
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
קורסים מקוצרים באנגלית-מורים מקומיים
סמסטר א'
1411729801 Antitrust Policy פרופ' גילה דיויד
א' ב 17:55-16:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' גילה דיויד
א' ד 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
1411724401 The Humanitarian Law of Armed Conflict פרופ' בנבנישתי איל
א' א 17:55-16:00 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' בנבנישתי איל
א' ד 17:55-16:00 304 רבעון שני של הסמסטר מתחיל ב-2.12.18
1411704401 Criminal Justice in Israel פרופ' מן קנת
א' ב 19:55-18:15 301 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' מן קנת
א' ו 11:40-10:00 301 רבעון ראשון של הסמסטר
1411660401 Derivatives, Risk and Financial Crises מר פדר מנחם
א' א 19:55-18:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
מר פדר מנחם
א' ד 19:55-18:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר
1411707101 Int. Legal Perspectives on the Israeli/Palestinian Conflict ד"ר שרגא דפנה
א' ב 15:55-14:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר אנגלית
ד"ר שרגא דפנה
א' ה 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
סמסטר ב'
1411746901 Transitional Justice פרופ' בילסקי ליאורה
ב' ב 11:55-10:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' בילסקי ליאורה
ב' ד 11:55-10:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר
1411656901 International Intellectual Property Law פרופ' חורי אמיר
ב' ג 15:55-14:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' חורי אמיר
ב' ה 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
1411744401 Health and Human Rights ד"ר לוי מלאני
ב' ב 15:55-14:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר לוי מלאני
ב' ד 15:55-14:15 304 רבעון שני של הסמסטר מתחיל ב-1.5.19
1411744501 The Welfare State: Philosophy, Politics and Law ד"ר פרידמן רחל
ב' ב 15:55-14:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר פרידמן רחל
ב' ד 15:55-14:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר