קורסים באנגלית

מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411729801 Antitrust Policy פרופ' גילה דיויד
א' ב 17:55-16:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' גילה דיויד
א' ד 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
1411724401 The Humanitarian Law of Armed Conflict פרופ' בנבנישתי איל
א' א 17:55-16:00 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' בנבנישתי איל
א' ד 17:55-16:00 304 רבעון שני של הסמסטר מתחיל ב-2.12.18
1411704401 Criminal Justice in Israel פרופ' מן קנת
א' ב 19:55-18:15 301 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' מן קנת
א' ו 11:40-10:00 301 רבעון ראשון של הסמסטר
1411660401 Derivatives, Risk and Financial Crises מר פדר מנחם
א' א 19:55-18:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
מר פדר מנחם
א' ד 19:55-18:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר
1411707101 Int. Legal Perspectives on the Israeli/Palestinian Conflict ד"ר שרגא דפנה
א' ב 15:55-14:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר אנגלית
ד"ר שרגא דפנה
א' ה 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
1411746901 Transitional Justice פרופ' בילסקי ליאורה
ב' ב 11:55-10:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' בילסקי ליאורה
ב' ד 11:55-10:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר
1411656901 International Intellectual Property Law פרופ' חורי אמיר
ב' ג 15:55-14:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' חורי אמיר
ב' ה 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
1411744401 Health and Human Rights ד"ר לוי מלאני
ב' ב 15:55-14:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר לוי מלאני
ב' ד 15:55-14:15 304 רבעון שני של הסמסטר מתחיל ב-1.5.19
1411744501 The Welfare State: Philosophy, Politics and Law ד"ר פרידמן רחל
ב' ב 15:55-14:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר פרידמן רחל
ב' ד 15:55-14:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר