אשכול בחירה - היסטוריה

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411712701 זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים בעולם החדש ד"ר בן-דוד ליאור
א' ה 20:00-18:00 304 2 ש"ס
1411733501 משפט, ספרות וחברה בעולם העתיק ד"ר חסן רחל
א' ד 16:00-14:00 304 2 ש"ס
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411718901 Contemporary Islamic legal issues ד"ר שלאימה לינא
ב' ב 18:00-16:00 203 2 ש"ס הקורס יינתן בשפה הערבית
1411670001 History of English Law ד"ר שור דוד
ב' ב 17:45-16:05 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
1411738201 Legal History - Yigal Arnon and co. Workshop פרופ' לחובסקי אסף
ד"ר שלאימה לינא
ב' ב 20:00-18:00 21 - א. צגלה 3 ש"ס שינוי חדר-8.3.18