אשכול בחירה - יהדות

סמסטר א
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411726901 משפט, זהות ולאומיות ד"ר זריק ראיף
א' ג 16:00-14:00 203 2 ש"ס
1411724801 ראשית החיים - מפגש בין הלכה, משפט ומדע פרופ' וסטרייך אלימלך
א' א 16:00-14:00 207 3 ש"ס
סמסטר ב
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
9411727201 משפט כנסייתי: משפחה וירושה ד"ר מוניקנדם יפעת
ב' 2 ש"ס מבוטל-24.1.17
1411691401 דתיות והמדינה הליברלית פרופ' מאוטנר מנחם
ב' ב 19:00-16:00 303 4 ש"ס
1411717801 משפט עברי - סדנה פרופ' אדרעי אריה
ד"ר ווזנר שי
ד"ר מוניקנדם יפעת
ב' ב 18:00-16:00 017-מרכז 3 ש"ס שינוי חדר-14.5
1411719440 Legal Theory, Jewish Studies and Interdisciplinary Perspecti Prof. Stone Suzanne
ב' ג 16:00-14:00 305 2 ש"ס שינוי חדר-15.3.17