תואר שני מחקרי - קורסים ייעודיים

מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411670001 History of English Law ד"ר שור דוד
ב' ד 15:45-14:05 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר שור דוד
ב' ה 15:45-14:05 205 שינוי חדר-2.4.17
1411659040 רגולציה של שווקים פרופ' גילה דיויד
א' ד 20:00-18:00 207 2 ש"ס
1411719440 Legal Theory, Jewish Studies and Interdisciplinary Perspecti Prof. Stone Suzanne
ב' ג 16:00-14:00 305 2 ש"ס שינוי חדר-15.3.17
1411711440 תיאוריה סוציולוגית ומחקר משפטי ד"ר קריכלי-כץ תמר
ב' 2 ש"ס תאריכי לימוד מצויינים בתיאור הקורס
1411715440 Law, Religion and Secularism ד"ר שלאימה לינא
ב' ב 18:00-16:00 305 2 ש"ס