חטיבה שניה

מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411215401 משפט מנהלי ד"ר פלג איל
ב' ה 09:30-08:00 102 - אולם מירון עדכון שעת הוראה-15.9.16
1411312401 דיון אזרחי פרופ' רוזן-צבי יששכר
א' א 12:00-09:00 308- אולם בן שמש 6 ש"ס
פרופ' רוזן-צבי יששכר
א' ג 14:00-11:00 308- אולם בן שמש
1411212510 דיון פלילי ד"ר ספיר יואב
א' ד 20:00-18:00 301 3 ש"ס
1411212511 פלילי- קב' א' גב' גוטמן גן-אל נועם
א' ג 20:00-18:00 102 - אולם מירון אחת לשבועיים
1411212512 פלילי- קב' ב' גב' גוטמן גן-אל נועם
א' ג 20:00-18:00 102 - אולם מירון אחת לשבועיים
1411312610 דיני מיסים פרופ' מרגליות יורם
א' ב 12:00-09:00 102 - אולם מירון 6 ש"ס
פרופ' מרגליות יורם
א' ד 12:00-09:00 308- אולם בן שמש שינוי חדר-1.11.16
1411211901 דיני משפחות פרופ' טריגר צבי חיים
א' ב 10:00-08:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
פרופ' טריגר צבי חיים
א' ד 16:00-14:00 308- אולם בן שמש
1411314901 דיני עבודה פרופ' מונדלק גיא
א' ב 12:45-10:00 308- אולם בן שמש 6 ש"ס מכסה:180
פרופ' מונדלק גיא
א'
1411413601 דיני ראיות פרופ' פישר טליה
א' ב 13:00-10:00 209 - אולם קפלון 5 ש"ס
פרופ' פישר טליה
א' ה 14:00-12:00 209 - אולם קפלון
1411555601 הגבלים עסקיים א' פרופ' גילה דיויד
א' ה 16:00-14:00 301 2 ש"ס
1411341110 המקצוע המשפטי - תיאוריה, פרקטיקה ואתיקה פרופ' זיו נטע
א' ג 11:00-09:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
פרופ' זיו נטע
א' ה 12:00-10:00 308- אולם בן שמש
1411310901 משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הי פרופ' וסטרייך אלימלך
א' ב 14:00-12:00 102 - אולם מירון 4 ש"ס
פרופ' וסטרייך אלימלך
א' ה 14:00-12:00 102 - אולם מירון
1411535801 עשיית עושר ולא במשפט ד"ר גלבוע מיטל
א' ג 13:00-11:00 100 - אולם קגן 2 ש"ס
1411315201 קניין רוחני פרופ' בירנהק מיכאל דן
א' ג 11:00-09:00 100 - אולם קגן 5 ש"ס
פרופ' בירנהק מיכאל דן
א' ה 12:00-09:00 100 - אולם קגן
1411315101 קניין רוחני ד"ר חורי אמיר
א' א 14:00-12:00 102 - אולם מירון 4 ש"ס
ד"ר חורי אמיר
א' ד 14:00-12:00 102 - אולם מירון
1411212701 משפט השלטון המקומי פרופ' בלנק ישי
א' א 14:00-12:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
פרופ' בלנק ישי
א' ד 14:00-12:00 100 - אולם קגן
1411313801 אמצעי תשלום ומסמכים סחירים פרופ' וסטרייך אלימלך
ב' ב 14:00-12:00 102 - אולם מירון 4 ש"ס
פרופ' וסטרייך אלימלך
ב' ה 14:00-12:00 102 - אולם מירון
1411698701 אפליה ד"ר תירוש יופי
ב' ג 12:00-10:00 301 4 ש"ס
ד"ר תירוש יופי
ב' ג 14:00-12:00 301
1411312410 דיון אזרחי ד"ר לביא שי נ.
ב' א 12:00-09:00 308- אולם בן שמש 6 ש"ס שינוי חדר-18.12.16
ד"ר לביא שי נ.
ב' ד 12:00-09:00 102 - אולם מירון
1411312501 דיני מיסים ד"ר שאנן תמיר
ב' ב 10:00-08:00 301 4 ש"ס עדכון שם מורה-15.9.16
ד"ר שאנן תמיר
ב' ה 11:15-09:45 301 עדכון שעות הוראה-15.9.16
1411676601 דיני ניירות ערך פרופ' קמר אהוד
ב' ב 12:00-10:00 301 2 ש"ס
1411413301 דיני קניין פרופ' זנדברג חיים
ב' א 15:00-12:00 102 - אולם מירון 6 ש"ס
פרופ' זנדברג חיים
ב' ד 15:00-12:00 102 - אולם מירון
1411213201 דיני רווחה פרופ' מונדלק גיא
ב' ב 14:00-12:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס
פרופ' מונדלק גיא
ב' ד 12:00-10:00 100 - אולם קגן
1411555701 הגבלים עסקיים ב' פרופ' גילה דיויד
ב' ד 14:00-12:00 301 2 ש"ס
1411413101 משפט בינלאומי פרטי פרופ' קלמנט אלון
ב' ג 14:00-12:00 308- אולם בן שמש 4 ש"ס
פרופ' קלמנט אלון
ב' ה 14:00-12:00 308- אולם בן שמש
1411333001 משפט מסחרי: דיני שיעבודים פרופ' זלצמן נינה
ב' א 14:00-12:00 100 - אולם קגן 4 ש"ס מכסה:100
פרופ' זלצמן נינה
ב' ד 14:00-12:00 100 - אולם קגן
1411413501 דיני ראיות ד"ר פונדיק עמית
אב ה 17:00-14:00 304 6 ש"ס שינוי חדר-9.11.16
1411313201 דיני תאגידים מר פיגנבאום איתי
אב א 12:00-09:00 209 - אולם קפלון 6 ש"ס
1411215401 משפט מנהלי ד"ר פלג איל
א' ה 09:45-08:15 102 - אולם מירון 4 ש"ס