קורסים באנגלית

מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ש"ס הערה
1411729801 Antitrust Policy פרופ' גילה דיויד
א' ב 19:55-18:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' גילה דיויד
א' ה 17:55-16:15 209 - אולם קפלון שינוי חדר-7.11.17
1411729901 Church Law: Structure, Authority and Property ד"ר מוניקנדם יפעת
א' ב 17:55-16:15 206 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר מוניקנדם יפעת
א' ד 17:55-16:15 206
1411704401 Criminal Justice in Israel פרופ' מן קנת
א' ב 19:55-18:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' מן קנת
א' ו 11:40-10:00 304
1411660401 Derivatives, Risk and Financial Crises מר פדר מנחם
א' ג 19:55-18:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
מר פדר מנחם
א' ד 19:55-18:15 304
1411707101 Int. Legal Perspectives on the Israeli/Palestinian Conflict ד"ר שרגא דפנה
א' ב 15:55-14:15 203 2 ש"ס קורס מקוצר אנגלית
ד"ר שרגא דפנה
א' ה 15:55-14:15 203
1411656901 International Intellectual Property Law ד"ר חורי אמיר
ב' ג 17:55-16:15 203 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר חורי אמיר
ב' ד 15:55-14:15 203
1411670001 History of English Law ד"ר שור דוד
ב' ד 15:45-14:05 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר שור דוד
ב' ה 15:45-14:05 205 שינוי חדר-2.4.17