קורסי בחירה מהתואר הראשון לתואר שני עיוני

סמסטר א'
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ציבורי/מסחרי/פלילי אזרחי ש"ס הערה
קורסי מחקר, בחירה ועשייה (מב"ע)
סמסטר א'
1411687101 עסקה מבוימת מר אנוך יעקב
א' א 20:00-18:00 305 2 ש"ס מכסה: 20
1411741201 צבא ומשפט מר אפק שרון
א' א 18:00-16:00 206 ציבורי 2 ש"ס
1411597101 דיני פטנטים מר גילת דוד
א' ב 18:00-16:00 204 מסחרי אזרחי+כללי 2 ש"ס
1411719801 הפרקליטות בעשייה גב' גינזברג בן-ארי אורלי
א' ד 18:00-16:00 206 4 ש"ס מכסה:36
1411721301 משפט וקולנוע ד"ר דיסקין איל
א' א 18:00-16:00 204 2 ש"ס מכסה:35
94117213 משפט וקולנוע-הקרנת סרטים ד"ר דיסקין איל
א' א 20:00-18:00 204
1411726555 International Business Law and Negotiations ד"ר הדר שחר
א' ב 20:00-18:00 306 2 ש"ס מכסה:12
1411719901 הגנה על בעלי חיים במשפט בחסות קרן קולר מר וולפסון יוסף
א' ב 20:00-18:00 100 - אולם קגן ציבורי 2 ש"ס
1411741301 תאגידים וזכויות אדם ד"ר וייס דנה
א' ד 20:00-18:00 203 ציבורי 2 ש"ס
1411677201 דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי ד"ר וקסלמן גלעד
א' ה 18:00-16:00 301 מסחרי+ציבורי אזרחי+כללי 2 ש"ס
1411733501 משפט, ספרות וחברה בעולם העתיק ד"ר חסן רחל
א' ד 16:00-14:00 304 2 ש"ס
1411733601 מייצגי המדינה בבתי המשפט-קורס מעשי בפרקליטות אזרחית עו"ד טביב נורית
א' ג 16:00-14:00 206 4 ש"ס מכסה:20
1411733701 שחיתות פוליטית - מבט משפטי ותקשורתי מר יועז יובל
א' א 20:00-18:00 308- אולם בן שמש ציבורי 2 ש"ס
1411721501 בלוז לכחולי המדים: משטרה ושיטור במאה ה-21 ד"ר לבנקרון נעמי
א' ב 16:00-14:00 304 ציבורי 2 ש"ס שינוי חדר-17.12.18
1411741401 היועץ המשפטי לממשלה מר ליכט אברהם
א' א 16:00-14:00 206 ציבורי 2 ש"ס
1411727001 מדיניות מיסוי בינלאומי ד"ר למפרט ערן
א' ב 16:00-14:00 206 אזרחי 2 ש"ס
1411687201 מבוא לדיני התכנון והבנייה עו"ד מנוח רמי
א' ה 18:00-16:00 204 אזרחי 2 ש"ס
1411740055 Negotiating International Transactions - GKH Sponsored Adv. Finkelstein Jay
עו"ד מנצור חן
א' 3 ש"ס יינתן בתאריכים 26.12.2018 - 3.1.2019
1411536601 משפט האיחוד האירופי פרופ' קנאור איריס
א' א 16:00-14:00 207 מסחרי+ציבורי 4 ש"ס שינוי חדר-23.10.18
פרופ' קנאור איריס
א' ד 16:00-14:00 207 מסחרי+ציבורי
1411733801 דיני סייבר ומידע ד"ר רחום-טוויג עמרי
א' ד 20:00-18:00 204 מסחרי+פלילי 2 ש"ס
9411727301 תגליות גז ונפט בישראל-היבטים משפטיים ומסחריים גב' רימון דניאל
א' 2 ש"ס הקורס מבוטל - 6.9.18
1411733901 הפרקליטות בייצוג במיסוי וכלכלה עו"ד תירוש-גרוס יהודית
ד"ר גילדין אלון
א' ה 18:00-16:00 207 4 ש"ס מכסה: 20
0672154201 חוק וסדר בעולם הרומי ד"ר עידו יזרעלוביץ
א' א 12:00-10:00 306 2 ש"ס
קורסים מרוכזים באנגלית-מורים אורחים
סמסטר א'
1411747150 Critical Inquiries into Sexuality, Gender and the Law Prof. Adler Libby
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
9411742150 Critical Race Theory: Perspectives from the United States Prof. Dubal Veena
א' 2 ש"ס הקורס מבוטל-2.10.18
9411742350 Global Issues in Intellectual Property Prof. Frankel Susy
א' 2 ש"ס הקורס מבוטל - 2.9.18
1411742450 International Labor Standards and Labor Law in Russia Prof. Lyutov Nikita
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742550 European private law Prof. Micklitz Hans
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411728150 Citizenship Law in Context Prof. Rubenstein Kim
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742750 Law and the Poverty of Nations Prof. Schafer Hans
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742850 Digital Free Speech Under U.S. Law Prof. Volokh Eugene
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411742950 China's Intellectual Property Law and Its Historical, Cultur Prof. Zhang Yongfan
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
קורסים מקוצרים באנגלית-מורים מקומיים
סמסטר א'
1411729801 Antitrust Policy פרופ' גילה דיויד
א' ב 17:55-16:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' גילה דיויד
א' ד 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
1411724401 The Humanitarian Law of Armed Conflict פרופ' בנבנישתי איל
א' א 17:55-16:00 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' בנבנישתי איל
א' ד 17:55-16:00 304 רבעון שני של הסמסטר מתחיל ב-2.12.18
1411704401 Criminal Justice in Israel פרופ' מן קנת
א' ב 19:55-18:15 301 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' מן קנת
א' ו 11:40-10:00 301 רבעון ראשון של הסמסטר
1411660401 Derivatives, Risk and Financial Crises מר פדר מנחם
א' א 19:55-18:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
מר פדר מנחם
א' ד 19:55-18:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר
1411707101 Int. Legal Perspectives on the Israeli/Palestinian Conflict ד"ר שרגא דפנה
א' ב 15:55-14:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר אנגלית
ד"ר שרגא דפנה
א' ה 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
סמסטר ב'
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ציבורי/מסחרי/פלילי אזרחי ש"ס הערה
סמסטר ב'
9411741501 משפט, מגדר ורב תרבותיות ד"ר אבורביעה ראויה
ב' 2 ש"ס הקורס בוטל-16.1.19
1411741601 מיזוגים ורכישות - מהלכה למעשה מר אמיר שרון
ב' א 18:00-16:00 203 מסחרי 2 ש"ס
1411721201 תכנון מס וסוגיות מיסוי עכשוויות מר בן רובי אלדר
ב' ב 18:00-16:00 304 מסחרי 2 ש"ס
1411507801 חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית ד"ר דיין-אורבך אילנה
ב' ב 16:00-14:00 209 - אולם קפלון ציבורי 2 ש"ס שינוי ביום ושעות ההוראה-30.12.18
1411670201 אמנות הליטיגציה עו"ד הרטמן אלקס
ב' ה 18:00-15:00 201 3 ש"ס לתואר ראשון בלבד
1411741701 דיני הגירה ד"ר לבנת יובל
ב' א 20:00-18:00 203 ציבורי 2 ש"ס
1411741801 משפטי שואה - בין הוכחה להכחשה עו"ד לויתן רחל
ב' ד 16:00-14:00 203 2 ש"ס
1411726401 עסקאות מימון - היבטים משפטיים ועסקיים מר עוז אסף
ב' א 20:00-18:00 204 מסחרי כללי 2 ש"ס
9411720801 פילנתרופיה כהשקעה חברתית: בין תקציב ציבורי למגזר עסקי עו"ד פיט גליה
ב' 2 ש"ס הקורס מבוטל-14.2.19
1411720055 Negotiating International Transactions-Gornitzky & Co. Spons Adv. Finkelstein Jay
ב' 3 ש"ס יינתן בתאריכים 14.5.19 - 22.5.19
1411741901 הלכה והיסטוריה בעת החדשה ד"ר קופר לוי
ב' ה 16:00-14:00 203 2 ש"ס
1411739701 מנהיגות אדפטיבית - הובלת שינוי גב' קניג-יאיר ציונה
ב' ב 19:30-18:15 207 3 ש"ס מכסה:40
1411742001 מיומנויות משפט של ההליך הפלילי עו"ד קשלס משה
מר סרוגוביץ משה
ב' ה 18:00-16:00 202 2 ש"ס מכסה: 20
1411731001 תיקון הרשעות שווא בישראל ובעולם גב' רוזנברג רובינס רתם
ב' ב 16:00-14:00 203 פלילי 2 ש"ס
1411734201 פמיניזם דתי במשפט הישראלי גב' שגיב משואה
ב' ד 20:00-18:00 203 ציבורי 2 ש"ס
0662261201 רטוריקה ושכנוע במחאה חברתית ד"ר ירון כהן צמח
ב' ד 16:00-14:00 326 2 ש"ס תשע"ט שותף
1041358801 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות ד"ר שרון סמדר
ד"ר חסאן שרף
ב' ג 16:00-13:00 425
סמסטר ב'
1411604750 Introduction to International Taxation Prof Avi-Yonah Reuven
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411549250 The Protection of International Investments Dr. Aronovitz Alberto
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743050 International Trade Law Prof. Bhala Raj
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743150 Aggregate Litigation and Individual Justice Prof. Baker Lynn A.
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743250 Private Equity Playbook Prof. Blassberg Franci
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411728850 Hegel’s Legal Philosophy prof. Brudner Alan
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743350 European and Israeli Antitrust law Enforcement: the Challeng Prof. Heimler Alberto
פרופ' גילה דיויד
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743450 Domestic Violence and Child Abuse and the Criminal Justice S Prof. Hettleman Robert
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743550 Language and Law Prof. Hoffman Craig
פרופ' לביא שי
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743650 Business Reorganizations in Bankruptcy Prof. Janger Edward
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743750 Law of Robotics and AI Prof. Kaminski Margot
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743850 Corporate Law Theory Prof. Miller Paul B.
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411743950 Governance, Risk Management, and Compliance (GRC")-Agmon&co Prof. Orbach Barak
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411558850 Visual Arts and the Law Prof. Siehr Kurt
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411744050 Transformative Constitutionalism in Latin America Prof. Uruena Rene
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
9411744150 Law and Literature Prof. Wan Marco
ב' 2 ש"ס הקורס מבוטל- 4.3.19
1411744250 Trade Secret Law and Information Governance Prof. Wilf Steven
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411744350 Technology and the Law - Advanced Course Prof. Zipperstein Steve
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
סמסטר ב'
1411746901 Transitional Justice פרופ' בילסקי ליאורה
ב' ב 11:55-10:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' בילסקי ליאורה
ב' ד 11:55-10:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר
1411656901 International Intellectual Property Law פרופ' חורי אמיר
ב' ג 15:55-14:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' חורי אמיר
ב' ה 17:55-16:15 209 - אולם קפלון רבעון ראשון של הסמסטר
1411744401 Health and Human Rights ד"ר לוי מלאני
ב' ב 15:55-14:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר לוי מלאני
ב' ד 15:55-14:15 304 רבעון שני של הסמסטר מתחיל ב-1.5.19
1411744501 The Welfare State: Philosophy, Politics and Law ד"ר פרידמן רחל
ב' ב 15:55-14:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר פרידמן רחל
ב' ד 15:55-14:15 304 רבעון ראשון של הסמסטר