חטיבה שלישית - קורסי בחירה לתואר שני עיוני

סמסטר א'
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ציבורי/מסחרי/פלילי אזרחי ש"ס הערה
חטיבה שלישית-קורסי בחירה
סמסטר א'
1411676401 כתיבה אקדמית גב' אהרוני מיכל
א' א 18:00-16:00 202 2 ש"ס לתואר ראשון בלבד
1411572801 המיעוט הערבי במשפט הישראלי עו"ד ג'בארין חסן
א' א 16:00-14:00 203 ציבורי 2 ש"ס
1411597101 דיני פטנטים מר גילת דוד
א' ב 18:00-16:00 203 מסחרי אזרחי+כללי 2 ש"ס
1411719801 הפרקליטות בעשייה גב' גינזברג בן-ארי אורלי
א' ה 18:00-16:00 103 4 ש"ס מכסה:20
1411726555 International Business Law and Negotiations ד"ר הדר שחר
א' ב 20:00-18:00 306 2 ש"ס מכסה:12
1411732101 סדנה: בין אונטולוגיה למתודולוגיה במדעי הרוח ובחקר המשפט פרופ' הקר דפנה
א' ה 12:00-10:00 017-מרכז 2 ש"ס קורס חובה לשנה ג' בתכנית משפטים- מדעי הרוח
1411720401 פשיעת סייבר ד"ר ויסמונסקי חיים
א' ה 18:00-16:00 203 ציבורי+פלילי 2 ש"ס
1411677201 דיני זכויות יוצרים בעידן הטכנולוגי ד"ר וקסלמן גלעד
א' ה 18:00-16:00 204 מסחרי+ציבורי אזרחי+כללי 2 ש"ס
1411726901 משפט, זהות ולאומיות ד"ר זריק ראיף
א' ג 16:00-14:00 203 ציבורי 2 ש"ס
1411727001 מדיניות מיסוי בינלאומי ד"ר למפרט ערן
א' ד 16:00-14:00 203 אזרחי 2 ש"ס
1411720801 פילנתרופיה הלכה למעשה עו"ד פיט גליה
א' ב 16:00-14:00 304 2 ש"ס
1411688701 הליך המעצר - היבטים עיוניים ומעשייים ד"ר רוסו דותן
א' ד 18:00-16:00 203 פלילי 2 ש"ס
1411573801 היבטים משפטיים של חברות היי-טק ד"ר שנהב איל
א' ד 20:00-18:00 203 2 ש"ס
0672154201 חוק וסדר בעולם הרומי ד"ר עידו יזרעלוביץ
א' ב 12:00-10:00 306 2 ש"ס לשיבוץ
0672251101 כלכלה ומשפט בעולם העתיק פרופ' אורי יפתח
א' ה 18:00-16:00 307 לשיבוץ. שבתון בסמסטר ב
פרופ' אורי יפתח
א' ב 18:00-16:00 307 לשיבוץ. שבתון בסמסטר ב
קורסים מרוכזים באנגלית-מורים אורחים
סמסטר א'
1411727650 Global IP and Sustainable Development Prof. Chon Margaret
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411722450 Reconstructing Legal Capacity Prof. Dahanda Amita
Prof. Gombos Gabor
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411727550 Global IT Law Prof. Geist Michael
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411727750 Introduction to U.S. Class Action Law Prof. Klonof Robert
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411732350 The City, Land Development, and Other Urban Issues in Americ Prof. Shoked Nadav
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411727450 Law and Legal Practice in the People's Republic of China: A .Prof Wu Richard
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411727850 Theory of Property Prof. Xifaras Mikhail
א' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
קורסים מקוצרים באנגלית-מורים מקומיים
סמסטר א'
1411729801 Antitrust Policy פרופ' גילה דיויד
א' ב 19:55-18:15 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' גילה דיויד
א' ה 17:55-16:15 209 - אולם קפלון שינוי חדר-7.11.17
1411729901 Church Law: Structure, Authority and Property ד"ר מוניקנדם יפעת
א' ב 17:55-16:15 206 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר מוניקנדם יפעת
א' ד 17:55-16:15 206
1411704401 Criminal Justice in Israel פרופ' מן קנת
א' ב 19:55-18:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
פרופ' מן קנת
א' ו 11:40-10:00 304
1411660401 Derivatives, Risk and Financial Crises מר פדר מנחם
א' ג 19:55-18:15 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
מר פדר מנחם
א' ד 19:55-18:15 304
1411707101 Int. Legal Perspectives on the Israeli/Palestinian Conflict ד"ר שרגא דפנה
א' ב 15:55-14:15 203 2 ש"ס קורס מקוצר אנגלית
ד"ר שרגא דפנה
א' ה 15:55-14:15 203
סמסטר ב'
מס' קורס שם קורס מרצים סמסטר יום שעות חדר ציבורי/מסחרי/פלילי אזרחי ש"ס הערה
סמסטר ב'
1411721101 בית המשפט העליון בין מוסדות השלטון גב' ביניש דורית
ב' ב 18:00-16:00 209 - אולם קפלון 2 ש"ס קורס חדש-30.1.16
1411507801 חופש הביטוי בדמוקרטיה ליברלית ד"ר דיין-אורבך אילנה
ב' ד 16:00-14:00 100 - אולם קגן ציבורי 2 ש"ס
1411721301 משפט וקולנוע ד"ר דיסקין איל
ב' א 18:00-16:00 304 2 ש"ס מכסה:35
14117213 משפט וקולנוע-הקרנת סרטים ד"ר דיסקין איל
ב' א 20:00-18:00 304
1411670201 אמנות הליטיגציה עו"ד הרטמן אלקס
ב' ה 18:00-15:00 201 3 ש"ס לתואר ראשון בלבד
1411727101 מיזוגים ורכישות מר וול אברהם
ב' ד 18:00-16:00 203 מסחרי 2 ש"ס
9411655801 מימון חברות פרופ' טבח אברהם
ב' מסחרי כללי 4 ש"ס הקורס מבוטל-28.8.16
פרופ' טבח אברהם
ב'
1411721501 משטרה ושיטור במאה העשרים ואחת גב' לבנקרון נעמי
ב' ב 16:00-14:00 203 ציבורי+פלילי 2 ש"ס
9411727201 משפט כנסייתי: משפחה וירושה ד"ר מוניקנדם יפעת
ב' 2 ש"ס מבוטל-24.1.17
1411580101 דיני ירושה והמשפט האזרחי מר מנדלסון יוסף
ב' ב 16:00-14:00 209 - אולם קפלון מסחרי אזרחי+כללי 2 ש"ס
1411726401 עסקאות מימון - היבטים משפטיים ועסקיים מר עוז אסף
ב' א 20:00-18:00 203 מסחרי אזרחי 2 ש"ס
1411720055 Negotiating International Transactions Adv. Finkelstein Jay
עו"ד הראל אסף
ב' 2 ש"ס
1411716101 חדלות פירעון של חברות מר קידר שי
ב' ד 20:00-18:00 100 - אולם קגן מסחרי אזרחי+כללי 2 ש"ס
9411721001 Negotiation in the Technology Industry מר Kaplan Rick
ב' 2 ש"ס הקורס מבוטל-28.8.16
מר Kaplan Rick
ב'
1411731701 בתי המשפט בפועל ד"ר קריכלי-כץ תמר
ב' 2 ש"ס תאריכי לימוד מצויינים בתיאור הקורס. מכסה:20
1411727301 תגליות גז ונפט בישראל-היבטים משפטיים ומסחריים גב' רימון דניאל
ב' א 20:00-18:00 204 2 ש"ס
1411722001 זכויות אדם וההלכה ד"ר שרעבי יוסף
ב' ב 19:30-18:00 203 2 ש"ס
0571480901 יזמות היי-טק גב' מטלון אלה
מר רוטשטיין יובל
ב' א 17:00-15:00 001
0690222501 הליכים שיפוטיים במקרא ד"ר אסנת ברתור
ב' ד 16:00-14:00 104 מצוטט במשפטים
1041358801 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
ב' ג 19:00-16:00 210
סמסטר ב'
1411549250 The Protection of International investments  Dr. Aronovitz Alberto
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411728750 Privacy in the Information State: Challenges and Critique Prof. Austin Lisa
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411728850 Hegel’s Legal Philosophy prof. Brudner Alan
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411729150 Gender, Race and U.S. Tort Law Prof. Chamallas Martha
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411728250 International Finance and Regulation Prof. Dalhuisen Jan
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
9411728450 Comparative Constitutional Law - Constitutionalism and the C Prof. Forbath William
ב' 2 ש"ס הקורס מבוטל-14.9.16
1411728350 Comparative Law as Critique-Cinderella meeting Levi-Strauss Prof. Frankenberg Gunther
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411727950 Fiduciary Law: The Control of Managerial Relationships Prof. Getzler Joshua
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411729450 Law, Science and Expertise Prof. Jasanoff Sheila
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
9411723950 The Law of Robotics Dr. Kerr Ian
ב' 2 ש"ס הקורס בוטל-31.1.17
1411728550 Civil Justice in the United States Prof. Lahav Alexandra
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411729750 Statutory and Constitutional Interpretation Prof. Marmor Andrei
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411729250 Comparative Law Methodology Prof. Michaels Ralf
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411728950 The Religion Clauses of the American First Amendment Prof. Neuborne Burt
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411558850 Visual Arts and the Law Prof. Siehr Kurt
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411728150 Citizenship Law in Context Prof. Rubenstein Kim
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411729550 Intern. Investment Law: A New Global Constitutional Order? Prof. Schneiderman David
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
1411729050 Comparative Constitutional Law Prof. Versteeg Mila
ב' 2 ש"ס קורס מרוכז באנגלית
סמסטר ב'
1411656901 International Intellectual Property Law ד"ר חורי אמיר
ב' ג 17:55-16:15 203 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר חורי אמיר
ב' ד 15:55-14:15 203
1411670001 History of English Law ד"ר שור דוד
ב' ד 15:45-14:05 304 2 ש"ס קורס מקוצר באנגלית
ד"ר שור דוד
ב' ה 15:45-14:05 205 שינוי חדר-2.4.17