סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
שיעורים וסמינריונים חובה
א' 0845.4124.01 כתיבה מחקרית פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שו"ת ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0