סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה ב'
א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעור ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעור ד 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשע"ח
 • אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ב 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2005.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 17:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 13:00 14:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ב 17:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2400.02 פיתוח שמיעה וסולפג' II גב' בורשטיין דבורה
  תרגיל ה 17:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 14:00 15:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 14:00 15:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0842.2206.01 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2206.02 יסודות המרקם והצורה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 15:00 17:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.1004.01 קריאת פרטיטורה ד"ר גלפרין איגור
  תרגיל ד 09:00 10:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשע"ח
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ג'
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשע"ח
 • אב 0845.2109.02 Music in the 20th Century שיעור 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ח
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
  תואר ראשון במסלול חד-חוגי - שיעורי חובה
  שנה א'
  א' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה גב' בלושטיין מירי
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 12:00 13:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I מר יוהס דן
  שו"ת ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר שרון ישראל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.1006.01 מבוא לניתוח מוזיקאלי א' פרופ' איתן זהר
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ב'
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 14:00 15:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 14:00 15:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.2515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים II מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2555.01 תיזמור I מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2545.01 קריאת פרטיטורה I מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ד 14:00 15:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ח
 • אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ג'
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 13:00 14:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 13:00 14:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3407.01 הרמוניה III ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3516.01 קונטרפונקט בסגנון באך II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3555.01 תיזמור II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3545.01 קריאת פרטיטורה II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 11:00 12:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
  שיעורים וסמינריונים חובה
  ב' 0845.4124.01 כתיבה מחקרית פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שו"ת ד 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 0
  שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
  גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
  שיעורי בחירה - סמינרים
  ב' 0845.4108.01 בימוי קולות באופרה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.3102.01 ניתוח מוזיקאלי והמאזין פרופ' איתן זהר
  סמינר ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2159.01 סוגיות באתנוגרפיה של סאונד ד"ר גזית עופר
  סמינר ב 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורי בחירה נוספים
  א' 0842.1337.01 מוזיקת בארוק לעוגב פרופ' גורין אלכסנדר
  שיעור ג 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1338.01 מוזיקה רומנטית לעוגב פרופ' גורין אלכסנדר
  שיעור ג 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2115.01 מילה וצליל בליד הרומנטי פרופ' איתן זהר
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2