סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
שיעורים וסמינריונים חובה
ב' 0845.4124.01 כתיבה מחקרית פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שו"ת ד 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
קולוק' ב 18:00 20:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 0
אב 0845.4103.01 נושאי חזרה 4
  • לא יתקיים בתשע"ז
  • אב 0845.4102.01 ניתוח יצירות 4
  • לא יתקיים בתשע"ז
  • אב 0845.4104.01 תולדות התיאוריה המוזיקאלית 4
  • לא יתקיים בתשע"ז
  • אב 0845.5106.01 המוזיקולוגיה כדיסציפלינה 4
  • לא יתקיים בתשע"ז