סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
שיעורים וסמינריונים חובה
אב 0845.4103.01 נושאי חזרה ד"ר קליינר בוריס
שיעור ד 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
ב' 0845.4102.01 ניתוח יצירות פרופ' איתן זהר
שו"ת ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
ב' 0845.4102.01 ניתוח יצירות פרופ' איתן זהר
שו"ת ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0845.4104.01 תולדות התיאוריה המוזיקלית פרופ' טנאי דורית
סמינר ב 12:00 14:00 4
א' 0845.5106.01 המוזיקולוגיה כדיסציפלינה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעור ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
א' 0845.5106.01 המוזיקולוגיה כדיסציפלינה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעור ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0845.5555.55 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
קולוק' ב 18:00 20:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
שיעורי ליבה פקולטטים - לתלמידי מוזיקולוגיה תואר שני בלבד
א' 0810.6005.01 מתודולוגיות במאה העשרים - הסטרוקטורליזם ויורשיו ד"ר אונגר הנריך
שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0810.6003.01 סוגיות נבחרות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות ד"ר שכטר מדלן
שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
שיעורי בחירה - סמינרים
א' 0845.4118.01 Expressions of loneliness in 19th and 20th-century music and פרופ' פריגיסי יהודית
סמינר ד 08:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.3115.01 הגשר הרומנטי בין המאות ד"ר פלטי ארנון
  סמינר ה 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.3116.01 Christian and Jewish Ritual in classical and contemporary mu ד"ר גולומב אורי
  סמינר ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.3114.01 מוזיקה, טקסט וקשרים בין החושים מר אדלר מוטי
  סמינר ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.4104.01 תולדות התיאוריה המוזיקלית פרופ' טנאי דורית
  סמינר ב 12:00 14:00 4
 • משנה ב' באישור המרצה
 • ב' 0845.2147.01 איך מתווים רעש? התפתחות המוזיקה הקונקרטית והשפעתה על מוזיקה גב' פארי הדס
  סמינר א 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • משנה ב'
 • שיעורי בחירה נוספים
  אב 0842.3464.01 ספרות העוגב מהבארוק עד המאה ה-20 פרופ' גורין אלכסנדר
  שו"ת ב 12:00 14:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3337.01 יסודות הנגינה בעוגב פרופ' גורין אלכסנדר
  סדנה ב 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
 • נדרשת שליטה טובה בכלי מקלדת
 • עד 8 משתתפים בלבד
 • אב 0842.1262.01 וויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  סדנה ג 12:00 14:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המורה האישי לכינור
 • אב 0842.3465.01 Jewish composers: Historical Perspective גב' קופר קריסטינה
  שיעור ג 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0845.2146.01 "יצירה בהפרעה" - "קיטוע" כמודל צורני מרכזי בניתוח שנקריאני גב' גבאי אלין
  שו"ת א 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
 • שנים א'-ב' באישור המרצה
 • אב 0842.3458.01 אנליזה בעקבות רפרטואר שינוגן בתזמורת הסימפונית מר שרון ישראל
  שו"ת א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • ניתן לקחת קורס זה פעמיים בלבד במהלך התואר
 • אב 0842.3458.02 Analysis of Orchestral Repertoire מר שרון ישראל
  שו"ת א 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.3454.01 יסודות הניצוח לאינסטרומנטליסטים מר פפיאן ואגן
  שו"ת ד 11:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3218.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • א' 0842.1385.01 היגוי ו-IPA באנגלית גב' טלר-בלום פרידל
  שו"ת ד 10:00 12:00 030 ביה"ס למוזיקה 2
 • קורס זה מיועד לזמרים ומנצחים בלבד
 • אב 0845.4103.01 נושאי חזרה ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ד 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • משנה ב' באישור המרצה
 • ב' 0845.4102.01 ניתוח יצירות פרופ' איתן זהר
  שו"ת ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • משנה ב' באישור המרצה
 • ב' 0845.4102.01 ניתוח יצירות פרופ' איתן זהר
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • משנה ב' באישור המרצה
 • א' 0845.5106.01 המוזיקולוגיה כדיסציפלינה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • משנה ב' באישור המרצה
 • א' 0845.5106.01 המוזיקולוגיה כדיסציפלינה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • משנה ב' באישור המרצה
 • אב 0842.3466.01 מוזיקה לסרטים (דיאלוג בין מלחין לבמאי סרטים ) מר ברדנשוילי יוסף
  שיעור ה 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  קורסי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כקורסי בחירה
 • ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
 • אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המורה
 • אב 0842.3211.01 ליווי ווקאלי פרופ' זק יהונתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3388.01 אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאלי פרופ' זכאי מירה
  שו"ת ה 12:00 14:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0842.1282.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1283.01 סדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • ההשתפות בסדנא מותנית באישור המורה
 • אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.4391.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.4390.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 09:00 12:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 6
 • ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.4314.01 השיר הארצישראלי האמנותי מר כהן שמעון
  שו"ת ג 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר כהן שמעון
  שיעור א 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית מר ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 16:00 18:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • לתלמידי המגמה למוזיקולוגיה בלבד
 • אב 0843.1512.01 אולפן אלקטרוני : אנלוגי ודיגיטלי מר מזור יצחק
  סדנה ה 16:00 18:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • על בסיס מקום פנוי ובאישור המורה
 • אב 0843.2323.01 סדנת תוכנה והפקה מוזיקלית מר מזור יצחק
  סדנה ה 14:00 16:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • על בסיס מקום פנוי ובאישור המורה
 • קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
  למעט המסלול לקומפוזיציה
  אב 0842.5430.01 אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 16:00 18:00 031 ביה"ס למוזיקה 4