סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
שיעורים וסמינריונים חובה
א' 0845.4124.01 כתיבה מחקרית פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שו"ת ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
קולוק' ב 18:00 20:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 0
שיעור חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
 • למעט המסלול לקומפוזיציה
 • אב 0842.5430.01 Grad. Recital Repertoire ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 12:00 14:00 4
 • לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
 • שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
 • אין להירשם לקורס בחירה שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • שיעורי בחירה - סמינרים
  ב' 0845.4120.01 Mediated Voices פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ה 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • א' 0845.5131.01 מוזיקה באמנויות פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ה 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.5123.01 שוסטקוביץ': בצל המשטר הדיקטטורי דר קרביץ נלי
  סמינר ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.5130.01 Music in Latin America ד"ר גזית עופר
  סמינר ד 10:00 12:00 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0842.4554.01 י.ס. באך: העשור האחרון פרופ' גורין אלכסנדר
  סמינר ג 10:00 12:00 015 ביה"ס למוזיקה
  ב' 0845.5132.01 מחקרים פורצי דרך במוזיקולוגיה היסטורית פרופ' טנאי דורית
  סמינר ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה
  שיעורי בחירה
  א' 0842.4556.01 י.ס. באך, הפאסיונים: סוגות, מבנים, רטוריקה ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ד 08:00 10:00
  א' 0842.4551.01 Issues in Sonata Forms: Early Romanticism ד"ר זמל דרור
  שיעור ב 14:00 16:00
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0842.4552.01 Issues in Sonata Forms: Middle and Late Romanticism ד"ר זמל דרור
  שיעור ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.4555.01 הנחיית קונצרטים פרופ' לב תומר
  מורים שונים
  שיעור ב 16:00 18:00 מ001 ביה"ס למוזיקה
  ב' 0842.4558.01 הסונטות לפסנתר ולכינור של מוצרט פרופ' ארז ארנון
  שו"ת ב 18:00 20:00 014 ביה"ס למוזיקה
 • קורס מעשי המיועד לתלמידי פסנתר וכינור בלבד
 • א' 0842.4553.01 Bach: The Well-Tempered Clavier, Book II פרופ' גורין אלכסנדר
  שיעור ג 10:00 12:00 013 ביה"ס למוזיקה
 • לתלמידי פסנתר בלבד
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.4557.01 Studies in Mozart's Piano Concerti פרופ' זוהר אסף
  שיעור ב 10:00 12:00 014 ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • הקורס מיועד לתלמידי פסנתר בלבד
 • השתתפות תלמידי תואר ראשון, שנים ג' ו-ד' באישור המרצה בלבד
 • א' 0845.4124.01 כתיבה מחקרית פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • באישור המרצה בלבד
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • ב' 0842.1264.01 ויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  שיעור ג 16:00 18:00 031 ביה"ס למוזיקה
 • הרשמה באישור המורה האישי לכינור
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • למעט תלמידי מוזיקולוגיה
 • ההשתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.1299.01 פרקטיקום ברפרטואר תזמורתי מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  שו"ת ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1299.02 פרקטיקום ברפרטואר תזמורתי מר שו אי אן
  שו"ת ב 12:00 14:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה
 • הקורס יועבר בעברית ובאנגלית במקביל
 • ההרשמה לקורס תתבצע ע"י המזכירות