בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
קורסי חובה שנה א'
אב 0851.9884.01 קולוקוויום מחלקתי ד"ר חגין בועז
סמינר ג 18:00 20:00 א119 מכסיקו 1
 • אסיסטניטית: גב' גלסטיאן דיאנה
 • סמינריון מתודולוגי
  א' 0851.9874.01 מחקרים עכשוויים בקולנוע טלוויזיה ומדיה ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 01 קיקואין 4
  קורסי חובה שנה ב'
  א' 0851.9810.01 סמינריון מחקרי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
 • סמינר חובה לתלמידי שנה ב' במסלול כתיבת תזה ודוקטורט
 • סמינריונים לבחירה
 • פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
 • דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית מודרניות
 • באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
 • א' 0851.9822.01 קולנוע טראומה פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.9862.01 האתיקה של הדימוי התיעודי בעידן המציאות המדומה ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9895.01 קולנוע, פילוסופיה ופסיכואנליזה של האוטוביוגרפיה: משובו של מר דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9885.01 כתב עת: גחליליות - העבר שעוד לא היה -היסטוריוגרפיה ומדע בדיו פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
 • יעל מזור הפקה ועורכת שותפה- גליון 3
 • ב' 0851.9897.01 Cinema and Migration: Ways of Seeing Refugees prof Von Moltke Johannes
  סמינר ג 12:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9897.01 Cinema and Migration: Ways of Seeing Refugees prof Von Moltke Johannes
  סמינר ה 14:00 18:00 א117 מכסיקו 0
 • הסמינר באנגלית ייתקיים בסמסטר ב'
 • במשך 4 שבועות בחודשים מאי יוני 2020
 • הסמינר ינתן באנגלית ניתן להגיש עבודות בעברית
 • מתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע
 • אסיסטנטית: גב' דנה גרין
 • ב' 0851.9839.01 קולנוע ופנומנולוגיה ד"ר חגין בועז
  סמינר ג 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.5075.01 היפר נרטיביות אינטראקציה וקולנוע פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0851.9894.01 אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטלית ד"ר רז גל
  סמינר א 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9886.01 פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9896.01 דלז וקולנוע ד"ר ניר קדם
  סמינר ה 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0851.6728.01 שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשה ד"ר חיוטין דן
  שיעור ד 16:00 18:00 02 קיקואין 2
 • שאלה של טעם? הוא שיעור תואר ראשון
 • מומלץ לתלמידי תואר שני
 • שלא לקחו קורס אחר מהתואר הראשון
 • אין אפשרות להירשם לקורסים אחרים מהתואר הראשון
 • ללא אישור ראש התכנית