בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
מבואות חובה שנה ב'
א' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור ד 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה) ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור ד 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
אב 0851.0006.01 בקיאות בסרטים ב' ד"ר אוטין פבלו
קולוק' ה 18:00 21:00 א206 מכסיקו 1
ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
תרגיל בקולנוע ישראלי
ב' 0851.6553.01 תרגיל בקולנוע ישראלי מר אלחליבי עובד
תרגיל ב 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.02 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' שוורץ אושרה
תרגיל ב 08:00 10:00 209 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.03 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' שוורץ אושרה
תרגיל ה 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.04 תרגיל בקולנוע ישראלי מר אלחליבי עובד
תרגיל ב 16:00 18:00 200 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.05 תרגיל בקולנוע ישראלי מר ארבל יואב
תרגיל ד 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.06 תרגיל בקולנוע ישראלי מר אלחליבי עובד
תרגיל ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.07 תרגיל בקולנוע ישראלי מר ארבל יואב
תרגיל ג 10:00 12:00 119 מכסיקו 2