בית הספר לאדריכלות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה ב'
א' 0881.2101.01 סטודיו ב1 אדר' שפירו מוריס
אדר' לרמן סרגיו
סדנה א 16:00 19:00 205 סנרט 3
א' 0881.2101.01 סטודיו ב1 אדר' שפירו מוריס
אדר' לרמן סרגיו
סדנה ד 10:00 15:00 205 סנרט 5
א' 0881.2101.02 סטודיו ב2 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה א 16:00 19:00 206 סנרט 3
א' 0881.2101.02 סטודיו ב2 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה ד 10:00 15:00 206 סנרט 5
א' 0881.2101.03 סטודיו ב3 אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו
סדנה א 16:00 19:00 207 סנרט 3
א' 0881.2101.03 סטודיו ב3 אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו
סדנה ד 10:00 15:00 207 סנרט 5
א' 0881.2101.04 סטודיו ב4 אדר' כרמון אסתר
אדר' עוז ליאור
סדנה א 16:00 19:00 208 סנרט 3
א' 0881.2101.04 סטודיו ב4 אדר' כרמון אסתר
אדר' עוז ליאור
סדנה ד 10:00 15:00 208 סנרט 5
ב' 0881.2104.01 סטודיו ב1 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה א 16:00 19:00 208 סנרט 3
ב' 0881.2104.01 סטודיו ב1 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה ד 10:00 15:00 208 סנרט 5
ב' 0881.2104.02 סטודיו ב2 אדר' שפירו מוריס
אדר' לרמן סרגיו
סדנה א 16:00 19:00 207 סנרט 3
ב' 0881.2104.02 סטודיו ב2 אדר' שפירו מוריס
אדר' לרמן סרגיו
סדנה ד 10:00 15:00 207 סנרט 5
ב' 0881.2104.03 סטודיו ב3 אדר' כרמון אסתר
אדר' עוז ליאור
סדנה א 16:00 19:00 205 סנרט 3
ב' 0881.2104.03 סטודיו ב3 אדר' כרמון אסתר
אדר' עוז ליאור
סדנה ד 10:00 15:00 205 סנרט 5
ב' 0881.2104.04 סטודיו ב4 אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו
סדנה א 16:00 19:00 206 סנרט 3
ב' 0881.2104.04 סטודיו ב4 אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו
סדנה ד 10:00 15:00 206 סנרט 5
ב' 0881.2505.01 הבנת המרחב והבעתו-2 אדר' משה סלומון
סדנה ה 10:00 13:00 205 סנרט 3
ב' 0881.2505.02 הבנת המרחב והבעתו-2 אדר' משה סלומון
סדנה ה 13:00 16:00 א205 סנרט 3
ב' 0881.3305.01 רביד מר בראונר עמי
שו"ת ה 10:00 13:00 213 סנרט 3
ב' 0881.3305.02 רביד מר בראונר עמי
שו"ת ה 13:00 16:00 213 סנרט 3
א' 0881.2305.03 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
שו"ת ה 10:00 13:00 213 סנרט 3
א' 0881.2305.04 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
שו"ת ה 13:00 16:00 213 סנרט 3
ב' 0881.2303.01 סטטיקה וחוזק חומרים לבון קארין
שו"ת א 14:00 16:00 201 דן-דוד 2
ב' 0881.2303.01 סטטיקה וחוזק חומרים לבון קארין
שו"ת ג 10:00 12:00 201 דן-דוד 2
א' 0881.1309.01 פיזיקה לאדריכלים ד"ר ברק לירון
שיעור א 12:00 14:00 006(מלמד) מלמד 2
א' 0881.1309.02 פיזיקה לאדריכלים שושן יואב
תרגיל ה 09:00 10:00 201 דן-דוד 1
א' 0881.1309.03 פיזיקה לאדריכלים שושן יואב
תרגיל ה 16:00 17:00 203 דן-דוד 1
א' 0881.1310.02 טכנולוגיות בניה אדר' יחיאלי אוהד
שיעור ג 09:00 11:00 203 דן-דוד 2
א' 0881.1113.01 תיעוד מבנים ואתרים הסטוריים ד"ר מטרני קרן
שו"ת א 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
ב' 0881.1113.01 תיעוד מבנים ואתרים הסטוריים ד"ר מטרני קרן
שו"ת ה 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
א' 0881.2212.01 תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19 ד"ר רפפורט רחל
שיעור ב 10:00 12:00 201 דן-דוד 2
ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור ג 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
א' 0881.2405.01 מבוא לכלכלה עירונית ד"ר זימון יאיר
שיעור ג 11:00 14:00 203 דן-דוד 3
ב' 0881.2113.01 עיצוב בסיסי ב' בורשטיין איתמר
סדנה ב 10:00 13:00 205 סנרט 3
ב' 0881.2113.02 עיצוב בסיסי ב' גב' חן שכנאי מיכל
סדנה ב 10:00 13:00 206 סנרט 3
ב' 0881.2113.03 עיצוב בסיסי ב' בורשטיין איתמר
סדנה ב 13:00 16:00 207 סנרט 3
ב' 0881.2113.04 עיצוב בסיסי ב' גב' חן שכנאי מיכל
סדנה ב 13:00 16:00 208 סנרט 3
ב' 0881.3106.01 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנה ג 12:00 16:00 206 סנרט 4
ב' 0881.3106.02 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' גב' פרידמן סימון
סדנה ג 12:00 16:00 207 סנרט 4
ב' 0881.3106.03 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' גזית טל
סדנה ג 12:00 16:00 205 סנרט 4
ב' 0881.3106.04 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' הלברשטט צחי
סדנה ג 12:00 16:00 208 סנרט 4