סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
בית הספר לאדריכלות - שנה"ל תש"פ
לימודים לתואר ראשון
שנה א'
א' 0881.1101.01 סטודיו א1 ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנה א 16:00 19:00 201 סנרט 3
א' 0881.1101.01 סטודיו א1 ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנה ד 10:00 15:00 201 סנרט 5
א' 0881.1101.02 סטודיו א2 אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה א 16:00 19:00 202 סנרט 3
א' 0881.1101.02 סטודיו א2 אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה ד 10:00 15:00 202 סנרט 5
א' 0881.1101.03 סטודיו א3 אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנה א 16:00 19:00 203 סנרט 3
א' 0881.1101.03 סטודיו א3 אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנה ד 10:00 15:00 203 סנרט 5
א' 0881.1101.04 סטודיו א4 אדר' פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן
סדנה א 16:00 19:00 204 סנרט 3
א' 0881.1101.04 סטודיו א4 אדר' פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן
סדנה ד 10:00 15:00 204 סנרט 5
ב' 0881.1104.01 סטודיו א1 אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה א 16:00 19:00 201 סנרט 3
ב' 0881.1104.01 סטודיו א1 אדר אמריו שלי
אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה ד 10:00 15:00 201 סנרט 5
ב' 0881.1104.02 סטודיו א2 ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנה א 16:00 19:00 203 סנרט 3
ב' 0881.1104.02 סטודיו א2 ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנה ד 10:00 15:00 203 סנרט 5
ב' 0881.1104.03 סטודיו א3 אדר' פרי - באדר איה
אדר' מנדלקרן עמית
סדנה א 16:00 19:00 202 סנרט 3
ב' 0881.1104.03 סטודיו א3 אדר' פרי - באדר איה
אדר' מנדלקרן עמית
סדנה ד 10:00 15:00 202 סנרט 5
ב' 0881.1104.04 סטודיו א4 אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנה א 16:00 19:00 204 סנרט 3
ב' 0881.1104.04 סטודיו א4 אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנה ד 10:00 15:00 204 סנרט 5
א' 0881.1107.01 הבנת המרחב והבעתו-1 אדר' משה סלומון
שיעור ב 08:00 09:00 01 קיקואין 2
א' 0881.1107.02 הבנת המרחב והבעתו-1 אדר' משה סלומון
סדנה ב 09:00 13:00 201 סנרט 3
א' 0881.1107.03 הבנת המרחב והבעתו-1 אדר' משה סלומון
סדנה ב 13:00 17:00 203 סנרט 3
א' 0881.1103.01 עיצוב בסיסי א' גב' חן שכנאי מיכל
סדנה ב 09:00 13:00 203 סנרט 3
א' 0881.1103.02 עיצוב בסיסי א' בורשטיין איתמר
סדנה ב 09:00 13:00 204 סנרט 3
א' 0881.1103.03 עיצוב בסיסי א' גב' חן שכנאי מיכל
סדנה ב 13:00 17:00 201 סנרט 3
א' 0881.1103.04 עיצוב בסיסי א' גיל ענבל
סדנה ב 13:00 17:00 202 סנרט 3
א' 0881.1207.01 תולדות אדריכלות א': העת העתיקה ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0881.1217.01 תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17 ד"ר שוקד נועם
שיעור ג 12:00 15:00 א206 מכסיקו 4
א' 0881.1301.01 הנדסה תיאורית אדר' כהן נעמי
שיעור ה 08:00 10:00 01 קיקואין 2
א' 0881.1301.02 הנדסה תיאורית אדר' כהן נעמי
תרגיל ה 10:00 12:00 201 סנרט 2
א' 0881.1301.03 הנדסה תיאורית מר דרור אילן
תרגיל ה 10:00 12:00 202 סנרט 2
א' 0881.1301.04 הנדסה תיאורית אדר' צחר מעין
תרגיל ה 10:00 12:00 203 סנרט 2
ב' 0881.1308.01 מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר' ד"ר מוסרי אברהם
שיעור ג 08:00 10:00 203 דן-דוד 2
ב' 0881.1308.02 מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר' ד"ר מוסרי אברהם
תרגיל ג 10:00 11:00 203 דן-דוד 1
ב' 0881.1308.03 מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר' ד"ר מוסרי אברהם
תרגיל ג 11:00 12:00 203 דן-דוד 1
א' 0881.1304.01 מתמטיקה לאדריכלים ד"ר סעד דוד
שו"ת ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
א' 0881.1311.01 פיזיקה לאדריכלים ד"ר ברק לירון
שו"ת א 10:00 12:00 006(מלמד) מלמד 2
א' 0881.1311.02 פיזיקה לאדריכלים שושן יואב
תרגיל א 14:00 15:00 203 דן-דוד
א' 0881.1311.03 פיזיקה לאדריכלים שושן יואב
תרגיל א 15:00 16:00 203 דן-דוד
ב' 0881.1310.01 טכנולוגיות בניה אדר' יחיאלי אוהד
שיעור א 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
א' 0881.1211.01 מבוא לתרבות חזותית ד"ר מאירי-דן נעמי
שיעור ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0881.1404.01 מבוא לסוציולוגיה ד"ר אדלר אירית
שיעור ב 08:00 10:00 201 דן-דוד 2
ב' 0881.2305.01 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
שו"ת ב 10:00 13:00 213 סנרט 3
ב' 0881.2305.02 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
שו"ת ב 13:00 16:00 213 סנרט 3
ב' 0881.1408.01 יסודות בתקשורת חזותית רוטנברג עדה
שיעור ה 09:00 10:00 א206 מכסיקו 1
ב' 0881.1408.02 יסודות בתקשורת חזותית לוסטינגר ענת
סדנה ה 10:00 13:00 201 סנרט 3
ב' 0881.1408.03 יסודות בתקשורת חזותית רוטנברג עדה
סדנה ה 10:00 13:00 202 סנרט 3
ב' 0881.1408.04 יסודות בתקשורת חזותית גסלב אנה
סדנה ה 10:00 13:00 203 סנרט 3
ב' 0881.1408.05 יסודות בתקשורת חזותית ד"ר קרבס אסף
סדנה ה 10:00 13:00 204 סנרט 3
אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר איתי שניר
שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
א' 0881.8888.01 הדרכת בטיחות** פרויקט 0
 • קורס חובה לתלמידי שנה א' יתקיים בין ה- 25 -26.9
 • סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  שנה ב'
  א' 0881.2101.01 סטודיו ב1 אדר' שפירו מוריס
  אדר' לרמן סרגיו
  סדנה א 16:00 19:00 205 סנרט 3
  א' 0881.2101.01 סטודיו ב1 אדר' שפירו מוריס
  אדר' לרמן סרגיו
  סדנה ד 10:00 15:00 205 סנרט 5
  א' 0881.2101.02 סטודיו ב2 אדר' שילה יורם
  אדר' יזרעאלי חיים
  סדנה א 16:00 19:00 206 סנרט 3
  א' 0881.2101.02 סטודיו ב2 אדר' שילה יורם
  אדר' יזרעאלי חיים
  סדנה ד 10:00 15:00 206 סנרט 5
  א' 0881.2101.03 סטודיו ב3 אדר' קיש יונתן
  אדר' הרף ליאונרדו
  סדנה א 16:00 19:00 207 סנרט 3
  א' 0881.2101.03 סטודיו ב3 אדר' קיש יונתן
  אדר' הרף ליאונרדו
  סדנה ד 10:00 15:00 207 סנרט 5
  א' 0881.2101.04 סטודיו ב4 אדר' כרמון אסתר
  אדר' עוז ליאור
  סדנה א 16:00 19:00 208 סנרט 3
  א' 0881.2101.04 סטודיו ב4 אדר' כרמון אסתר
  אדר' עוז ליאור
  סדנה ד 10:00 15:00 208 סנרט 5
  ב' 0881.2104.01 סטודיו ב1 אדר' שילה יורם
  אדר' יזרעאלי חיים
  סדנה א 16:00 19:00 208 סנרט 3
  ב' 0881.2104.01 סטודיו ב1 אדר' שילה יורם
  אדר' יזרעאלי חיים
  סדנה ד 10:00 15:00 208 סנרט 5
  ב' 0881.2104.02 סטודיו ב2 אדר' שפירו מוריס
  אדר' לרמן סרגיו
  סדנה א 16:00 19:00 207 סנרט 3
  ב' 0881.2104.02 סטודיו ב2 אדר' שפירו מוריס
  אדר' לרמן סרגיו
  סדנה ד 10:00 15:00 207 סנרט 5
  ב' 0881.2104.03 סטודיו ב3 אדר' כרמון אסתר
  אדר' עוז ליאור
  סדנה א 16:00 19:00 205 סנרט 3
  ב' 0881.2104.03 סטודיו ב3 אדר' כרמון אסתר
  אדר' עוז ליאור
  סדנה ד 10:00 15:00 205 סנרט 5
  ב' 0881.2104.04 סטודיו ב4 אדר' קיש יונתן
  אדר' הרף ליאונרדו
  סדנה א 16:00 19:00 206 סנרט 3
  ב' 0881.2104.04 סטודיו ב4 אדר' קיש יונתן
  אדר' הרף ליאונרדו
  סדנה ד 10:00 15:00 206 סנרט 5
  ב' 0881.2505.01 הבנת המרחב והבעתו-2 אדר' משה סלומון
  סדנה ה 10:00 13:00 205 סנרט 3
  ב' 0881.2505.02 הבנת המרחב והבעתו-2 אדר' משה סלומון
  סדנה ה 13:00 16:00 א205 סנרט 3
  ב' 0881.3305.01 רביד מר בראונר עמי
  שו"ת ה 10:00 13:00 213 סנרט 3
  ב' 0881.3305.02 רביד מר בראונר עמי
  שו"ת ה 13:00 16:00 213 סנרט 3
  א' 0881.2305.03 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
  שו"ת ה 10:00 13:00 213 סנרט 3
  א' 0881.2305.04 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
  שו"ת ה 13:00 16:00 213 סנרט 3
  ב' 0881.2303.01 סטטיקה וחוזק חומרים לבון קארין
  שו"ת א 14:00 16:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0881.2303.01 סטטיקה וחוזק חומרים לבון קארין
  שו"ת ג 10:00 12:00 201 דן-דוד 2
  א' 0881.1309.01 פיזיקה לאדריכלים ד"ר ברק לירון
  שיעור א 12:00 14:00 006(מלמד) מלמד 2
  א' 0881.1309.02 פיזיקה לאדריכלים שושן יואב
  תרגיל ה 09:00 10:00 201 דן-דוד 1
  א' 0881.1309.03 פיזיקה לאדריכלים שושן יואב
  תרגיל ה 16:00 17:00 203 דן-דוד 1
  א' 0881.1310.02 טכנולוגיות בניה אדר' יחיאלי אוהד
  שיעור ג 09:00 11:00 203 דן-דוד 2
  א' 0881.1113.01 תיעוד מבנים ואתרים הסטוריים ד"ר מטרני קרן
  שו"ת א 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
  ב' 0881.1113.01 תיעוד מבנים ואתרים הסטוריים ד"ר מטרני קרן
  שו"ת ה 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0881.2212.01 תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19 ד"ר רפפורט רחל
  שיעור ב 10:00 12:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ג 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0881.2405.01 מבוא לכלכלה עירונית ד"ר זימון יאיר
  שיעור ג 11:00 14:00 203 דן-דוד 3
  ב' 0881.2113.01 עיצוב בסיסי ב' בורשטיין איתמר
  סדנה ב 10:00 13:00 205 סנרט 3
  ב' 0881.2113.02 עיצוב בסיסי ב' גב' חן שכנאי מיכל
  סדנה ב 10:00 13:00 206 סנרט 3
  ב' 0881.2113.03 עיצוב בסיסי ב' בורשטיין איתמר
  סדנה ב 13:00 16:00 207 סנרט 3
  ב' 0881.2113.04 עיצוב בסיסי ב' גב' חן שכנאי מיכל
  סדנה ב 13:00 16:00 208 סנרט 3
  ב' 0881.3106.01 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' יעבץ צ'ארלס
  סדנה ג 12:00 16:00 206 סנרט 4
  ב' 0881.3106.02 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' גב' פרידמן סימון
  סדנה ג 12:00 16:00 207 סנרט 4
  ב' 0881.3106.03 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' גזית טל
  סדנה ג 12:00 16:00 205 סנרט 4
  ב' 0881.3106.04 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' הלברשטט צחי
  סדנה ג 12:00 16:00 208 סנרט 4
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  שנה ג'
  א' 0881.3112.01 סטודיו מגורים אדר' יחיאלי אוהד
  אדר' פלג עמיר
  סדנה א 16:00 19:00 209 סנרט 3
  א' 0881.3112.01 סטודיו מגורים אדר' יחיאלי אוהד
  אדר' פלג עמיר
  סדנה ד 10:00 15:00 209 סנרט 5
  א' 0881.3209.01 סטודיו מגורים אדר' מתוק דפנה
  אדר' קליכמן לאונרדו
  סדנה א 16:00 19:00 211 סנרט 3
  א' 0881.3209.01 סטודיו מגורים אדר' מתוק דפנה
  אדר' קליכמן לאונרדו
  סדנה ד 10:00 15:00 211 סנרט 5
  א' 0881.4111.01 סטודיו אורבני אדר' הראל צבי
  סדנה א 16:00 19:00 001ב סנרט 3
  א' 0881.4111.01 סטודיו אורבני אדר' הראל צבי
  סדנה ד 10:00 15:00 001ב סנרט 5
  א' 0881.4112.01 סטודיו אורבני פרופ' קלאוס שרה
  סדנה א 16:00 19:00 001ג סנרט 3
  א' 0881.4112.01 סטודיו אורבני פרופ' קלאוס שרה
  סדנה ד 10:00 15:00 001ג סנרט 5
  א' 0881.4113.01 סטודיו אורבני ד"ר אפרת ליברטל
  אדר' ליבנה חוי
  סדנה א 16:00 19:00 3
  א' 0881.4113.01 סטודיו אורבני ד"ר אפרת ליברטל
  אדר' ליבנה חוי
  סדנה ד 10:00 15:00 5
  ב' 0881.3112.02 סטודיו מגורים אדר' יחיאלי אוהד
  סדנה א 16:00 19:00 210 סנרט 3
  ב' 0881.3112.02 סטודיו מגורים אדר' יחיאלי אוהד
  סדנה ד 10:00 15:00 210 סנרט 5
  ב' 0881.3209.02 סטודיו מגורים אדר' מתוק דפנה
  אדר' קליכמן לאונרדו
  סדנה א 16:00 19:00 214 סנרט 3
  ב' 0881.3209.02 סטודיו מגורים אדר' מתוק דפנה
  אדר' קליכמן לאונרדו
  סדנה ד 10:00 15:00 214 סנרט 5
  ב' 0881.3233.02 סטודיו מגורים אדר' הראל צבי
  סדנה א 16:00 19:00 001ב סנרט 3
  ב' 0881.3233.02 סטודיו מגורים אדר' הראל צבי
  סדנה ד 10:00 15:00 001ב סנרט 3
  ב' 0881.4111.02 סטודיו אורבני ד"ר אביגדור יאיר
  סדנה א 16:00 19:00 001א סנרט 5
  ב' 0881.4111.02 סטודיו אורבני ד"ר אביגדור יאיר
  סדנה ד 10:00 15:00 001א סנרט 5
  ב' 0881.4112.02 סטודיו אורבני פרופ' קלאוס שרה
  סדנה א 16:00 19:00 001ד סנרט 3
  ב' 0881.4112.02 סטודיו אורבני פרופ' קלאוס שרה
  סדנה ד 10:00 15:00 001ד סנרט 5
  ב' 0881.4113.02 סטודיו אורבני אדר' פתאל יהושע
  סדנה א 16:00 19:00 001ג סנרט 3
  ב' 0881.4113.02 סטודיו אורבני אדר' פתאל יהושע
  סדנה ד 10:00 15:00 001ג סנרט 5
  א' 0881.3303.01 מבנים 1 ד"ר לייבוביץ אדי
  שו"ת ה 13:00 17:00 211 מכסיקו 4
  א' 0881.3505.01 סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני אדר' גולדמן ענת
  שיעור א 09:00 12:00 01 קיקואין 3
  א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.2504.01 מידול תלת מימד (ריינו) מר ליבוביץ ליאור
  שו"ת ג 09:00 12:00 213 סנרט 3
  א' 0881.2504.02 מידול תלת מימד (ריינו) מר ליבוביץ ליאור
  שו"ת ג 12:00 15:00 213 סנרט 3
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.3506.01 קיימות ואקלים העיר אדר' יורן עמוס
  שו"ת ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.3128.01 מבוא לעיצוב עירוני ד"ר מרגלית טליה
  שו"ת ה 10:00 13:00 01 קיקואין 3
  א' 0881.3125.01 סטודיו טכנולוגי א' אדר' גזית טל
  סדנה ב 09:00 13:00 209 סנרט 4
  א' 0881.3125.02 סטודיו טכנולוגי א' אדר' שפירא דן
  סדנה ב 09:00 13:00 210 סנרט 4
  א' 0881.3125.03 סטודיו טכנולוגי א' גב' פרידמן סימון
  סדנה ב 09:00 13:00 211 סנרט 4
  א' 0881.3125.04 סטודיו טכנולוגי א' אדר' יעבץ צ'ארלס
  סדנה ב 09:00 13:00 214 סנרט 4
  ב' 0881.3509.01 תולדות התיכנון הנוף והמרחב ד"ר פניגר נטע
  שיעור ב 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.2503.01 מורפולוגיה ד"ר אפרת ליברטל
  שו"ת א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.2503.01 מורפולוגיה ד"ר אפרת ליברטל
  שו"ת ב 08:00 10:00 01 קיקואין
  ב' 0881.3126.01 תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית אדר' עזר טל
  שו"ת ג 09:00 12:00 213 סנרט 3
  ב' 0881.3126.02 תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית אדר' עזר טל
  שו"ת ג 12:00 15:00 213 סנרט 3
  א' 0881.3503.01 אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה ד"ר מטרני קרן
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.2222.01 ביקורת הפונקציונליזם והשדה המורחב ד"ר שיבר יואב
  פרו"ס ב 12:00 16:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0881.3515.01 פנומנולוגיה כשיח באדריכלות וכמקור לעשייה משמעותית וחדשנית בא אדר' פרי - באדר איה
  פרו"ס ב 12:00 16:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0881.3551.01 חללים במחלוקת ד"ר שוקד נועם
  פרו"ס ב 12:00 16:00 01 קיקואין 4
 • לבחירה פרו"ס אחד מבין השלושה
 • סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  שנה ד'
  א' 0881.4120.01 סטודיו מבנה מורכב אדר' גיל רמי
  אדר' גולדמן ענת
  סדנה א 16:00 19:00 216 סנרט 3
  א' 0881.4120.01 סטודיו מבנה מורכב אדר' גיל רמי
  אדר' גולדמן ענת
  סדנה ד 10:00 15:00 216 סנרט 5
  א' 0881.3114.01 סטודיו שימור פרופ' בר-אור אמנון
  סדנה א 16:00 19:00 001א סנרט 3
  א' 0881.3114.01 סטודיו שימור פרופ' בר-אור אמנון
  סדנה ד 10:00 15:00 001א סנרט 5
  א' 0881.4118.01 סטודיו תחרות אדר' פנחס אורית
  סדנה א 16:00 19:00 001ד סנרט 3
  א' 0881.4118.01 סטודיו תחרות אדר' פנחס אורית
  סדנה ד 10:00 15:00 001ד סנרט 5
  א' 0881.4119.01 סטודיו דיגיטלי פרופ' נוימן ערן
  אדר' לביא תמיר
  סדנה א 16:00 19:00 210 סנרט 3
  א' 0881.4119.01 סטודיו דיגיטלי פרופ' נוימן ערן
  אדר' לביא תמיר
  סדנה ד 10:00 15:00 210 סנרט 5
  ב' 0881.4120.02 סטודיו מבנה מורכב אדר' גיל רמי
  אדר' גרנק עשבי שני
  סדנה א 16:00 19:00 216 סנרט 3
  ב' 0881.4120.02 סטודיו מבנה מורכב אדר' גיל רמי
  אדר' גרנק עשבי שני
  סדנה ד 10:00 15:00 216 סנרט 5
  ב' 0881.3114.02 סטודיו שימור פרופ' בר-אור אמנון
  סדנה א 16:00 19:00 209 סנרט 3
  ב' 0881.3114.02 סטודיו שימור פרופ' בר-אור אמנון
  סדנה ד 10:00 15:00 209 סנרט 5
  ב' 0881.4118.02 סטודיו תחרות אדר' פנחס אורית
  סדנה א 16:00 19:00 211 סנרט 3
  ב' 0881.4118.02 סטודיו תחרות אדר' פנחס אורית
  סדנה ד 10:00 15:00 211 סנרט 5
  ב' 0881.4301.01 אקוסטיקה מר גרינבאום שמעון
  שיעור ה 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.4302.01 מבנים 2 א' ד"ר גילת רבקה
  שו"ת א 12:00 14:00 203 דן-דוד 2
  ב' 0881.4305.01 מבנים 2 ב' ד"ר גילת רבקה
  שו"ת א 14:00 16:00 203 דן-דוד 2
  ב' 0881.4221.01 סטודיו טכנולוגי ב' אדר' גזית טל
  סדנה ה 09:00 13:00 209 סנרט 4
  ב' 0881.4221.02 סטודיו טכנולוגי ב' אדר' קלפר ארז
  סדנה ה 09:00 13:00 210 סנרט 4
  ב' 0881.4221.03 סטודיו טכנולוגי ב' גב' פרידמן סימון
  סדנה ה 09:00 13:00 211 סנרט 4
  ב' 0881.4221.04 סטודיו טכנולוגי ב' אדר' יעבץ צ'ארלס
  סדנה ה 09:00 13:00 214 סנרט 4
  א' 0881.4100.01 עיצוב פנים אדר' כרמון אסתר
  סדנה ה 09:00 13:00 209 סנרט 4
  א' 0881.4100.02 עיצוב פנים אדר' וינברג עדי
  סדנה ה 09:00 13:00 210 סנרט 4
  א' 0881.4100.03 עיצוב פנים אדר' אלרואי רוני
  סדנה ה 09:00 13:00 211 סנרט 4
  א' 0881.4100.04 עיצוב פנים אדר' רימור גיא
  סדנה ה 09:00 13:00 214 סנרט 4
  א' 0881.4409.01 היבטים משפטיים באדריכלות השופט הס גלעד
  עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
  שיעור ב 16:00 19:00 203 דן-דוד 3
  א' 0881.4401.01 תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א' אדר' שפירא רות
  שו"ת ב 13:00 16:00 203 דן-דוד 3
  ב' 0881.4410.01 תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב' אדר' שפירא רות
  שו"ת ב 11:00 14:00 203 דן-דוד 3
  א' 0881.4506.01 קיימות עירונית ובניה ירוקה אדר' יורן עמוס
  שיעור ב 11:00 13:00 203 דן-דוד 2
  א' 0881.2502.01 אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה מר אולבינסקי אלכסנדר
  שיעור ה 14:00 17:00 א206 מכסיקו 3
  ב' 0881.4126.01 שימור מורשת אורבנית ותהליכי התחדשות עירוניים ד"ר מטרני קרן
  סמינר ב 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0881.4522.01 תרבות חזותית - בין מקור למקוריות ד"ר מאירי-דן נעמי
  סמינר ב 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0881.4008.01 מורכבות והעיר ד"ר אפרת ליברטל
  סמינר א 09:00 13:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0881.4006.01 גישות אתיות וחברתיות באדריכלות ד"ר כהן שלי
  סמינר ב 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
 • לבחירה סמינר אחד מבין הארבעה הנ"ל**
 • סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  שנה ה'
  א' 0881.5101.01 סטודיו ה'1 אדר' צרויה שם טוב
  סדנה א 16:00 19:00 325 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0881.5101.01 סטודיו ה'1 אדר' צרויה שם טוב
  סדנה ד 10:00 19:00 325 ביה"ס להנדסאים 9
  א' 0881.5101.02 סטודיו ה'1 פרופ' קיסלוב תאה
  קיסלוב - קיי ליאורה
  סדנה א 16:00 19:00 326 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0881.5101.02 סטודיו ה'1 פרופ' קיסלוב תאה
  קיסלוב - קיי ליאורה
  סדנה ד 10:00 19:00 326 ביה"ס להנדסאים 9
  א' 0881.5101.03 סטודיו ה'1 אדר' מן אמיר
  סדנה א 16:00 19:00 323 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0881.5101.03 סטודיו ה'1 אדר' מן אמיר
  סדנה ד 10:00 19:00 323 ביה"ס להנדסאים 9
  א' 0881.5101.04 סטודיו ה'1 פרופ' רונאל אילה
  סדנה א 16:00 19:00 320 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0881.5101.04 סטודיו ה'1 פרופ' רונאל אילה
  סדנה ד 10:00 19:00 320 ביה"ס להנדסאים 9
  א' 0881.5101.05 סטודיו ה'1 פרופ' לזר דני
  סדנה א 16:00 19:00 324 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0881.5101.05 סטודיו ה'1 פרופ' לזר דני
  סדנה ד 10:00 19:00 324 ביה"ס להנדסאים 9
  א' 0881.5101.06 סטודיו ה'1 אדר' בודק מוטי
  סדנה א 16:00 19:00 321 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0881.5101.06 סטודיו ה'1 אדר' בודק מוטי
  סדנה ד 10:00 19:00 321 ביה"ס להנדסאים 9
  ב' 0881.5102.01 סטודיו ה'2 אדר' צרויה שם טוב
  סדנה א 16:00 19:00 325 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0881.5102.01 סטודיו ה'2 אדר' צרויה שם טוב
  סדנה ד 10:00 19:00 325 ביה"ס להנדסאים 9
  ב' 0881.5102.02 סטודיו ה'2 פרופ' קיסלוב תאה
  קיסלוב - קיי ליאורה
  סדנה א 16:00 19:00 326 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0881.5102.02 סטודיו ה'2 פרופ' קיסלוב תאה
  קיסלוב - קיי ליאורה
  סדנה ד 10:00 19:00 326 ביה"ס להנדסאים 9
  ב' 0881.5102.03 סטודיו ה'2 אדר' מן אמיר
  סדנה א 16:00 19:00 323 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0881.5102.03 סטודיו ה'2 אדר' מן אמיר
  סדנה ד 10:00 19:00 323 ביה"ס להנדסאים 9
  ב' 0881.5102.04 סטודיו ה'2 פרופ' רונאל אילה
  סדנה א 16:00 19:00 320 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0881.5102.04 סטודיו ה'2 פרופ' רונאל אילה
  סדנה ד 10:00 19:00 320 ביה"ס להנדסאים 9
  ב' 0881.5102.05 סטודיו ה'2 פרופ' לזר דני
  סדנה א 16:00 19:00 324 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0881.5102.05 סטודיו ה'2 פרופ' לזר דני
  סדנה ד 10:00 19:00 324 ביה"ס להנדסאים 9
  ב' 0881.5102.06 סטודיו ה'2 אדר' בודק מוטי
  סדנה א 16:00 19:00 321 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0881.5102.06 סטודיו ה'2 אדר' בודק מוטי
  סדנה ד 10:00 19:00 321 ביה"ס להנדסאים 9
  א' 0881.5301.01 מבנים 3 ד"ר מוסרי אברהם
  שו"ת ה 09:00 12:00 203 דן-דוד 3
  א' 0881.5305.01 מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר' ד"ר מוסרי אברהם
  שיעור ה 12:00 14:00 203 דן-דוד 2
  א' 0881.5211.01 סדנת תמך לכתיבת תזה פרוייקט גמר ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור א 09:00 13:00 201 דן-דוד 4
  א' 0881.4404.01 אדריכלות של קונפליקט וחיי היום יום ד"ר שוקד נועם
  שו"ת א 13:00 16:00 201 דן-דוד 3