בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי הכשרה בקולנוע וטלוויזיה
סדנאות מקצועיות חובה
א' 0851.0012.02 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • הסדנאות יתקיימו בשבוע שלפני תחילת הלימודים
 • 6.10.19
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - הרמה נכונה
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
 • 12:15-12:30 הפסקה
 • 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
 • 13:15-14:00 הפסקת צהריים
 • 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
 • 7.10.19
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית,בטיחות אש,בטיחות צבע
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15- עזרה ראשונה והחייאה
 • 12:15-13:00 הפסקת צהריים
 • 13:00-14:30 עזרה ראשונה והחייאה
 • 14:30-15:00 מבחן
 • א' 0851.0010.02 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה
  הסדנה תתקיים בתאריך 23.10.19 בשעות 10:30-12:30
  ב' 0851.0011.02 סדנה למקצועות הסט גב' שושני שירי
  סדנה
 • סדנה מרוכזת - בתאריך 3.2.20 בשעות 09:30-14:00
 • שיעורים עיוניים
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • הקרנה תתקיים ביום ג' 18:00-20:00 בחדר
 • ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
 • הקרנה תתקיים ביום ג' 18:00-20:00 בחדר
 • ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שיעורים מעשיים:
  א' 0853.1010.01 תסריטאות - מושגי יסוד גב' נמדר אסתר
  סדנה ג 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  א' 0853.1012.01 צילום ותאורה מר מנדלסון רן
  סדנה ד 12:00 14:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0853.1000.01 בימוי קולנועי 1 מר טל רן
  סדנה ד 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0853.1005.01 עריכה 1 גב' עוזר איריס
  סדנה ד 16:00 18:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0853.1011.01 תסריטאות - סרט קצר גב' נמדר אסתר
  סדנה ג 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0853.1001.01 בימוי קולנועי 2 מר טל רן
  סדנה ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0853.1014.01 בימוי שחקנים גב' שרון טלי
  סדנה ד 12:00 14:00 א122 מכסיקו 2
  ב' 0853.1015.01 צילום ופסקול מר מנדלסון רן
  סדנה ד 14:00 16:00 א122 מכסיקו 2
  ב' 0853.1006.01 עריכה 2 גב' עוזר איריס
  סדנה ד 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2