סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
 • למעט המסלול לקומפוזיציה
 • אב 0842.5430.01 אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
 • שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
  קורסי בחירה - סמינרים
  א' 0845.3104.01 שוברט - מסע חורף פרופ' איתן זהר
  סמינר ד 14:00 16:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.5129.01 משמעויות מוזיקליות: מחקרים אמפיריים ב' פרופ' איתן זהר
  סמינר ב 14:00 16:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
 • דרישות קדם - יש לעיין בסילבוס הקורס
 • אב 0845.5126.01 סרגיי פרוקופייב: מבט על סגנון דר קרביץ נלי
  סמינר ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.5127.01 Music and Freedom: Social, Geographic and Musical Mobility ד"ר גזית עופר
  סמינר ב 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • א' 0845.5128.01 Music, Body and Environment ד"ר גזית עופר
  סמינר ה 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר באנגלית
 • א' 0845.4128.01 ניסים ונפלאות: המוזיקה של קלאודיו מונטוורדי פרופ' טנאי דורית
  סמינר ג 16:00 18:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.4128.02 Monteverdi's Musical Theatre: Between the Marvelous and the פרופ' טנאי דורית
  סמינר ג 14:00 16:00 030 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר באנגלית
 • קורסי בחירה אחרים
  א' 0842.5433.01 עיונים בפסנתר המושווה של י.ס. באך, ספר ראשון פרופ' גורין אלכסנדר
  שו"ת ג 14:00 16:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לפסנתרנים בלבד
 • א' 0842.4511.01 The symphonic option - the symphonies of Joseph Haydn מר שרון ישראל
  שיעור א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0842.4512.01 Classicism and romanticism in the symphonies of Robert Schum מר שרון ישראל
  שיעור א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • א' 0845.4133.01 משמעויות מוזיקליות: מחקרים אמפיריים א' פרופ' איתן זהר
  שו"ת ב 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.4124.01 כתיבה מחקרית פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • באישור המרצה בלבד
 • א' 0842.4232.01 סיגנון מוסיקלי מהו? -פרספקטיבות על ניתוח סיגנוני פרופ' סדאי יצחק
  שיעור ה 16:00 18:00 030 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.4136.01 בית משיר פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  ד"ר גזית עופר
  שיעור ב 14:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית מורים שונים
  סדנה 2
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0842.1263.01 וויולה משנה לכנרים שיעור 2
 • לא יתקיים בתשע"ט
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • למעט תלמידי מוזיקולוגיה
 • ההשתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.1299.01 פרקטיקום ברפרטואר תזמורתי מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  שו"ת ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4