בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
קורסי מסלול המצטיינים
שנה ב'
א' 0851.7532.01 ביקורת קולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
ב' 0851.6150.01 קולנוע ופילוסופיה :כל ההקשרים ד"ר בידרמן שי
שיעור ג 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
א' 0851.6722.01 המחקר והביקורת הוידאוגרפיים מר אבישר אריאל
שיעור ב 08:00 10:00 117 מכסיקו 2