בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
סמינריונים מתודולוגיים
אב 0851.9884.01 קולוקוויום מחלקתי ד"ר חגין בועז
סמינר ג 18:00 20:00 ג206 מכסיקו 1
סמינריון מתודולוגי
שנה א'
א' 0851.9874.01 מחקרים עכשווים בקולנוע טלוויזיה ומדיה ד"ר חגין בועז
סמינר ד 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
 • מדי שנה יוצע סמינר מתודולוגי שונה
 • חובה לקחת לפחות אחד מהם
 • קורסי חובה שנה ב'
  א' 0851.9810.01 סמינריון מחקרי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
 • סמינר חובה לתלמידי שנה ב' במסלול כתיבת תזה ודוקטורט
 • סמינריונים לבחירה
 • פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
 • דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית עכשווית
 • באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
 • א' 0851.9822.01 זיכרון גורלי :קולנוע וטראומה פרופ' יוסף רז
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.9876.01 שקרים אמיתיים:החמקמקות של האמת הדוקומנטרית ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 16:00 20:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.9889.01 אין דבר כזה יחסים מיניים: פסיכואנליזה וקולנוע דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9891.01 The American Modern Horror Film, 1960-1978 prof Adam Lowenstein
  סמינר ב 16:00 20:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.9891.01 The American Modern Horror Film, 1960-1978 prof Adam Lowenstein
  סמינר ג 14:00 18:00 209 מכסיקו 2
 • הסמינר באנגלית ייתקיים בתאריכים 24.12.18- 4.1.19
 • אסיסטנט: שלמה עוזיאל
 • הסמינר ינתן באנגלית ניתן להגיש עבודות בעברית
 • מתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע במשך חודש
 • ב' 0851.9890.01 קולנוע וטכנולוגיה ד"ר חגין בועז
  סמינר ה 16:00 18:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9887.01 מורכבות נרטיבית פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ד 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9892.01 שיח ההיסטוריה בקולנוע ובטלוויזיה בארה"ב ובישראל :דיון משווה ד"ר טלמון מירי
  סמינר ג 12:00 16:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9894.01 אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטלית ד"ר רז גל
  סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9886.01 פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9885.01 כתב עת: גחליליות - העבר שעוד לא היה -היסטוריוגרפיה ומדע בדיו פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 119 מכסיקו 4
 • יעל מזור הפקה ועורכת שותפה- גליון 3