בית הספר לאדריכלות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה ה'
א' 0881.5101.01 סטודיו ה'1 אדר' צרויה שם טוב
סדנה א 16:00 19:00 325 ביה"ס להנדסאים 3
א' 0881.5101.01 סטודיו ה'1 אדר' צרויה שם טוב
סדנה ד 10:00 19:00 325 ביה"ס להנדסאים 9
א' 0881.5101.02 סטודיו ה'1 אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנה א 16:00 19:00 326 ביה"ס להנדסאים 3
א' 0881.5101.02 סטודיו ה'1 אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנה ד 10:00 19:00 326 ביה"ס להנדסאים 9
א' 0881.5101.03 סטודיו ה'1 אדר' מן אמיר
סדנה א 16:00 19:00 323 ביה"ס להנדסאים 3
א' 0881.5101.03 סטודיו ה'1 אדר' מן אמיר
סדנה ד 10:00 19:00 323 ביה"ס להנדסאים 9
א' 0881.5101.04 סטודיו ה'1 פרופ' רונאל אילה
סדנה א 16:00 19:00 320 ביה"ס להנדסאים 3
א' 0881.5101.04 סטודיו ה'1 פרופ' רונאל אילה
סדנה ד 10:00 19:00 320 ביה"ס להנדסאים 9
א' 0881.5101.05 סטודיו ה'1 פרופ' לזר דני
סדנה א 16:00 19:00 324 ביה"ס להנדסאים 3
א' 0881.5101.05 סטודיו ה'1 פרופ' לזר דני
סדנה ד 10:00 19:00 324 ביה"ס להנדסאים 9
א' 0881.5101.06 סטודיו ה'1 אדר' בודק מוטי
סדנה א 16:00 19:00 321 ביה"ס להנדסאים
א' 0881.5101.06 סטודיו ה'1 אדר' בודק מוטי
סדנה ד 10:00 19:00 321 ביה"ס להנדסאים
ב' 0881.5102.01 סטודיו ה'2 אדר' צרויה שם טוב
סדנה א 16:00 19:00 325 ביה"ס להנדסאים 3
ב' 0881.5102.01 סטודיו ה'2 אדר' צרויה שם טוב
סדנה ד 10:00 19:00 325 ביה"ס להנדסאים 9
ב' 0881.5102.02 סטודיו ה'2 אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנה א 16:00 19:00 326 ביה"ס להנדסאים 3
ב' 0881.5102.02 סטודיו ה'2 אדר' קיסלוב תאה
קיסלוב - קיי ליאורה
סדנה ד 10:00 19:00 326 ביה"ס להנדסאים 9
ב' 0881.5102.03 סטודיו ה'2 אדר' מן אמיר
סדנה א 16:00 19:00 323 ביה"ס להנדסאים 3
ב' 0881.5102.03 סטודיו ה'2 אדר' מן אמיר
סדנה ד 10:00 19:00 323 ביה"ס להנדסאים 9
ב' 0881.5102.04 סטודיו ה'2 פרופ' רונאל אילה
סדנה א 16:00 19:00 320 ביה"ס להנדסאים 3
ב' 0881.5102.04 סטודיו ה'2 פרופ' רונאל אילה
סדנה ד 10:00 19:00 320 ביה"ס להנדסאים 9
ב' 0881.5102.05 סטודיו ה'2 פרופ' לזר דני
סדנה א 16:00 19:00 324 ביה"ס להנדסאים 3
ב' 0881.5102.05 סטודיו ה'2 פרופ' לזר דני
סדנה ד 10:00 19:00 324 ביה"ס להנדסאים 9
ב' 0881.5102.06 סטודיו ה'2 אדר' בודק מוטי
סדנה א 16:00 19:00 321 ביה"ס להנדסאים
ב' 0881.5102.06 סטודיו ה'2 אדר' בודק מוטי
סדנה ד 10:00 19:00 321 ביה"ס להנדסאים
א' 0881.5301.01 מבנים 3 ד"ר מוסרי אברהם
שו"ת ה 09:00 12:00 203 דן-דוד 3
א' 0881.5305.01 מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר' ד"ר מוסרי אברהם
שיעור ה 12:00 14:00 203 דן-דוד 2
א' 0881.5211.01 גוף האדם ואדריכלות ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור א 09:00 13:00 201 דן-דוד 4
א' 0881.4404.01 סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנון ד"ר מרגלית טליה
שו"ת א 13:00 16:00 201 דן-דוד 3