בית הספר לאדריכלות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה ב'
א' 0881.2101.01 סטודיו ב1 אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה
סדנה א 16:00 19:00 205 סנרט 3
א' 0881.2101.01 סטודיו ב1 אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה
סדנה ד 10:00 15:00 205 סנרט 5
א' 0881.2101.02 סטודיו ב2 אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנה א 16:00 19:00 206 סנרט 3
א' 0881.2101.02 סטודיו ב2 אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנה ד 10:00 15:00 206 סנרט 5
א' 0881.2101.03 סטודיו ב3 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה א 16:00 19:00 207 סנרט 3
א' 0881.2101.03 סטודיו ב3 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה ד 10:00 15:00 207 סנרט 5
א' 0881.2101.04 סטודיו ב4 אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו
סדנה א 16:00 19:00 208 סנרט 3
א' 0881.2101.04 סטודיו ב4 אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו
סדנה ד 10:00 15:00 208 סנרט 5
ב' 0881.2104.01 סטודיו ב1 אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנה א 16:00 19:00 208 סנרט 3
ב' 0881.2104.01 סטודיו ב1 אדר' כרמון אסתר
ד"ר מרגלית דנה
סדנה ד 10:00 15:00 208 סנרט 5
ב' 0881.2104.02 סטודיו ב2 אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה
סדנה א 16:00 19:00 207 סנרט 3
ב' 0881.2104.02 סטודיו ב2 אדר' מנדלקרן עמית
אדר' פרי - באדר איה
סדנה ד 10:00 15:00 207 סנרט 5
ב' 0881.2104.03 סטודיו ב3 אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו
סדנה א 16:00 19:00 205 סנרט 3
ב' 0881.2104.03 סטודיו ב3 אדר' קיש יונתן
אדר' הרף ליאונרדו
סדנה ד 10:00 15:00 205 סנרט 5
ב' 0881.2104.04 סטודיו ב4 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה א 16:00 19:00 206 סנרט 3
ב' 0881.2104.04 סטודיו ב4 אדר' שילה יורם
אדר' יזרעאלי חיים
סדנה ד 10:00 15:00 206 סנרט 5
ב' 0881.2505.01 הבנת המרחב והבעתו-2 אדר' משה סלומון
סדנה ה 10:00 13:00 205 סנרט 3
ב' 0881.2505.02 הבנת המרחב והבעתו-2 אדר' משה סלומון
סדנה ה 13:00 16:00 א205 סנרט 3
ב' 0881.3305.01 רביד מר בראונר עמי
שיעור ה 10:00 12:00 213 סנרט 2
ב' 0881.3305.02 רביד מר בראונר עמי
תרגיל ה 12:00 13:00 213 סנרט 1
ב' 0881.3305.03 רביד מר בראונר עמי
שיעור ה 13:00 15:00 213 סנרט 2
ב' 0881.3305.04 רביד מר בראונר עמי
תרגיל ה 15:00 16:00 213 סנרט 1
א' 0881.2305.01 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
שיעור ה 10:00 12:00 213 סנרט 2
א' 0881.2305.02 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
תרגיל ה 12:00 13:00 213 סנרט 1
א' 0881.2305.03 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
שיעור ה 13:00 15:00 213 סנרט 2
א' 0881.2305.04 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
תרגיל ה 15:00 16:00 213 סנרט 1
ב' 0881.2303.01 סטטיקה וחוזק חומרים לבון קארין
שו"ת א 14:00 16:00 201 דן-דוד 2
ב' 0881.2303.01 סטטיקה וחוזק חומרים לבון קארין
שו"ת ג 10:00 12:00 201 דן-דוד 2
א' 0881.1309.01 פיזיקה לאדריכלים פרופ' פוזננסקי דב
שיעור א 10:00 12:00 006(מלמד) מלמד 2
א' 0881.1309.02 פיזיקה לאדריכלים שושן יואב
תרגיל ה 09:00 10:00 201 דן-דוד 1
א' 0881.1309.03 פיזיקה לאדריכלים שושן יואב
תרגיל ה 16:00 17:00 203 דן-דוד 1
א' 0881.1310.01 טכנולוגיות בניה אדר' יחיאלי אוהד
שיעור ג 09:00 11:00 203 דן-דוד 2
א' 0881.1113.01 תיעוד מבנים ואתרים הסטוריים ד"ר מטרני קרן
שו"ת א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0881.1113.01 תיעוד מבנים ואתרים הסטוריים ד"ר מטרני קרן
שו"ת ה 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
א' 0881.2212.01 תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19 ד"ר מרגלית דנה
שיעור א 14:00 16:00 203 דן-דוד 2
ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור ג 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור א 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
א' 0881.2405.01 מבוא לכלכלה עירונית ד"ר זימון יאיר
שיעור ג 11:00 14:00 203 דן-דוד 3
ב' 0881.2113.01 עיצוב בסיסי ב' בורשטיין איתמר
סדנה ב 10:00 13:00 205 סנרט 3
ב' 0881.2113.02 עיצוב בסיסי ב' גב' חן שכנאי מיכל
סדנה ב 10:00 13:00 206 סנרט 3
ב' 0881.2113.03 עיצוב בסיסי ב' בורשטיין איתמר
סדנה ב 13:00 16:00 207 סנרט 3
ב' 0881.2113.04 עיצוב בסיסי ב' גב' חן שכנאי מיכל
סדנה ב 13:00 16:00 208 סנרט 3
ב' 0881.3106.01 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנה ג 12:00 16:00 206 סנרט 4
ב' 0881.3106.02 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' גב' פרידמן סימון
סדנה ג 12:00 16:00 207 סנרט 4
ב' 0881.3106.03 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' גזית טל
סדנה ג 12:00 16:00 205 סנרט 4
ב' 0881.3106.04 חומרים וחיבורים - פרטי בניין א' אדר' הלברשטט צחי
סדנה ג 12:00 16:00 208 סנרט 4