סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
למעט המסלול לקומפוזיציה
אב 0842.5430.01 אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום ד"ר קליינר בוריס
שו"ת ג 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
 • שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
  קורסי בחירה - סמינרים
  ב' 0845.4132.01 חושניות, יצירה, ויוצר: מבט רב תחומי על מוזיקה של שלהי ימי הב פרופ' טנאי דורית
  סמינר ג 14:00 18:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.4130.01 קוגניציה מוזיקאלית: סמינר אמפירי פרופ' איתן זהר
  סמינר ב 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
 • ראו דרישות קדם בסילבוס הקורס
 • א' 0845.4131.01 מוטיב, נושא, ורעיון מוזיקאלי פרופ' איתן זהר
  סמינר ב 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.4129.01 Childhood in Opera פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0845.4135.01 Music and Society: A Global Perspective ד"ר גזית עופר
  סמינר ה 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.2113.01 הקונצ'רטו לפסנתר במאה ה-20 דר קרביץ נלי
  סמינר ב 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.3463.01 . Mozart - in conflict between "music for every taste" and a ד"ר רום אורי
  סמינר ד 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • קורסי בחירה אחרים
  א' 0842.4540.01 אוליביה מסייאן, המוזיקה והאדם פרופ' סדאי יצחק
  שיעור ב 16:00 18:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.4134.01 Music, Death and the Passage of Time פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.2459.01 Analysis of Orchestral Repertoire מר שרון ישראל
  שו"ת א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.4124.01 כתיבה מחקרית פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שו"ת ד 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • באישור המרצה בלבד
 • אב 0842.4233.01 סדנה לניתוח וביצוע של מוזיקת המאות 16-18 ד"ר קליינר בוריס
  סדנה ד 12:00 14:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
 • מספר המקומות מוגבל. תנתן עדיפות לסטודנטים בשנים מתקדמות
 • יופעל שיקול דעת ביחס להרכב הכלים בקורס
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 11:00 13:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0842.1251.01 בימת ביצוע לנגני כלי קשת פרופ' צרי הלל
  דר' לבנון לילך
  סדנה ג 16:00 18:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר באנגלית
 • ניתן לקחת קורס זה פעם אחת בלבד במהלך התואר
 • אב 0842.1263.01 וויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  שיעור 2
 • באישור המורה האישי לכינור. קביעת מועד השיעור בתאום אישי
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • למעט תלמידי מוזיקולוגיה
 • ההשתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.3385.01 מתודיקה של הוראת הזמרה פרופ' זכאי מירה
  שו"ת ב 10:00 12:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
 • לזמרים ולמנצחי מקהלות
 • אב 0842.1299.01 פרקטיקום ברפרטואר תזמורתי מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  שו"ת ה 16:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 4