התכנית הבינתחומית באמנויות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0810.6003.01 מודלים של אסתטיקה אובייקטיביסטית ד"ר אונגר הנריך
שיעור ד 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
א' 0810.5085.01 הפילוסופיה מתבוננת באמנויות: נושאים נבחרים באסתטיקה מערבית ד"ר שכטר מדלן
סמינר ד 08:00 10:00 209 מכסיקו 2
ב' 0810.5085.01 הפילוסופיה מתבוננת באמנויות: נושאים נבחרים באסתטיקה מערבית ד"ר שכטר מדלן
סמינר ד 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
א' 0810.5064.01 סכיזואנליזה ד"ר אהד זהבי
סמינר ד 16:00 18:00 112 דן-דוד 2
ב' 0810.5064.01 סכיזואנליזה ד"ר אהד זהבי
סמינר ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
א' 0810.8001.01 שיטות וטכניקות תאטרוניות: עבודה עם קהילות מוחלשות ד"ר חן אלון
סמינר ד 12:00 16:00 א207 מכסיקו 4
ב' 0810.8001.01 שיטות וטכניקות תאטרוניות: עבודה עם קהילות מוחלשות ד"ר חן אלון
סמינר ד 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
ב' 0810.5087.01 המבט כמפתח פרשני ד"ר שירה שלם
סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
קורסי השלמה מקוונים
א' 0810.0808.01 פילוסופיה בקולנוע ד"ר אונגר הנריך
שיעור
א' 0810.0804.01 מבוא קצר לתרבות המערב ד"ר אונגר הנריך
שיעור
ב' 0810.0812.01 מהי יצירת מופת ד"ר אונגר הנריך
שיעור