החוג לאמנויות התאטרון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
כתיבת עבודת סמינר והגשת שני רפרטים 12ש"ס
4 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
סמינריונים מסגרת - 602
א' 0811.4599.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.4810.01 מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראלי ד"ר להבי שרון
סמינר ג 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0811.0245.01 תיאטרון ומופע בימי הביניים ד"ר להבי שרון
סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.4528.01 פרפורמנס ופוסטמודרניזם ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר לוריא-חיון עדי
סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
א' 0626.4448.01 Revenge Drama in the English Renaissance -מחזות נקמה ברנסנס ד"ר נועם רייזנר
סמינר ה 12:00 14:00 211 רוזנברג
א' 0626.4448.01 Revenge Drama in the English Renaissance -מחזות נקמה ברנסנס ד"ר נועם רייזנר
סמינר ב 12:00 14:00 102 דן-דוד
שיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
ב' 0810.5046.01 עולמות אפשריים. מסע בין דיסציפלינות: מהפילוסופיה של הלוגיקה ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ג 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
ב' 0810.5069.01 הרומן/הסרט על הוליווד דר' אלפנדרי עידית
סמינר ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
א' 0810.5086.01 אמנות כתקשורת, או: האם ניתן ללמוד מתמונות? ד"ר ברוך בליך
סמינר ג 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0810.5043.01 לחשוב מוזיאונים מחדש - מייצוג לפרפורמנס ד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5080.01 מושגי יסוד בתרבות חזותית ד"ר אהד זהבי
סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
א' 0810.5071.01 אידאולוגיה, חול ומלט ד"ר שוש רותם
סמינר ב 12:00 16:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5067.01 אמנות המקרי ד"ר אייל דותן
סמינר ב 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
א' 0810.5036.01 הסובייקט: קווים לדמותו ד"ר אייל דותן
סמינר ד 12:00 16:00 213 מכסיקו 4
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':18 ש"ס
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 18ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית ולכתוב רפראט
א' 0811.4599.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.4810.01 מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראלי ד"ר להבי שרון
סמינר ג 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0811.4528.01 פרפורמנס ופוסטמודרניזם ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0811.0245.01 תיאטרון ומופע בימי הביניים ד"ר להבי שרון
סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר לוריא-חיון עדי
סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
=============================
תואר שני MFA
המגמה היישומית המשולבת
שנה א'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי התמחות חובה 16 ש"ס
שנה ב'
8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
קורסי התמחות חובה 14 ש"ס
ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית ולכתוב רפראט
א' 0811.4599.01 מאלפרד ג'ארי ועד תום סטופרד:על האבולוציה של רעיון האבסורד ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.4810.01 מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראלי ד"ר להבי שרון
סמינר ג 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0811.4528.01 פרפורמנס ופוסטמודרניזם ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0811.0245.01 תיאטרון ומופע בימי הביניים ד"ר להבי שרון
סמינר ב 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
סמינרים מחוץ לחוג 603
א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר לוריא-חיון עדי
סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
שעורי התמחות 30 ש"ס
מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
בימוי כתיבה ודרמטורגיה 613
שיעורים משולבים לתלמידי בימוי, כתיבה, דרמטורגיה, בימוי קהלתי
התמחויות
שחקן יוצר מסגרת 614,
שנה א'
א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
עבודה מעשית א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
עבודה מעשית ג 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
ב' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
עבודה מעשית א 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
ב' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
עבודה מעשית ג 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
א' 0811.1025.01 עבודת שחקן במאי מר תבורי דורון
עבודה מעשית ה 14:00 18:00 ב206 מכסיקו 4
שחקן יוצר שנה ב'
א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית א 10:00 13:00 02 קיקואין 3
ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית ב 16:00 19:00 213 מכסיקו 3
א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית ה 10:00 14:00 ב206 מכסיקו 4
א' 0811.7009.01 הפקת פסטיבל טריבונה מר ברעוז גד
עבודה מעשית ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
ב' 0811.7009.01 הפקת פסטיבל טריבונה מר ברעוז גד
עבודה מעשית ה 16:00 18:00 ג206 מכסיקו 2
בימוי שנה א' - מסגרת 613
התמחויות מסגרת 613
א' 0811.4314.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית ג 14:00 18:00 121 מכסיקו 4
ב' 0811.4314.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית ד 15:00 19:00 ב206 מכסיקו 4
א' 0811.1025.01 עבודת שחקן במאי מר תבורי דורון
עבודה מעשית ה 14:00 18:00 ב206 מכסיקו 4
ב' 0811.4539.01 צ'כוב ולורקה: סיום, מעבר, פתיחה מר עירא אבנרי
עבודה מעשית ה 10:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 4
בימוי שנה ב' - מסגרת 613
א' 0811.7000.01 תאורה מר ברנר עמיר
עבודה מעשית א 15:00 18:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
א' 0811.7005.01 סדנת חונכות בעיצוב תאורה מר ברנר עמיר
עבודה מעשית א 18:00 19:00 219 ביה"ס להנדסאים 1
א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית א 10:00 13:00 02 קיקואין 3
ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית ב 16:00 19:00 213 מכסיקו 3
ב' 0811.4212.01 פרוייקטים מתקדמים בבימוי פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית ב 12:00 16:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 4
קהילתי שנה א-מסגרת 615
אב 0811.1010.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית ה 10:00 14:00 ב206 מכסיקו 4
א' 0851.6190.01 מבוא לקולנוע תיעודי [1] ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
קהילתי שנה ב' - מסגרת 615
אב 0811.1010.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
 • חובה להרשם לסמינר תיאוריות של משחק ומופע פוליטי 0811106201
 • מהתואר הראשון
 • הסמינר והפרויקט יתנהלו מחוץ לאוניברסיטה
 • א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0220.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3