סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
שיעורי בחירה - סמינרים
ב' 0845.4108.01 בימוי קולות באופרה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
סמינר ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
ב' 0845.3102.01 ניתוח מוזיקאלי והמאזין פרופ' איתן זהר
סמינר ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0845.2159.01 סוגיות באתנוגרפיה של סאונד ד"ר גזית עופר
סמינר ב 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
שיעורי בחירה נוספים
א' 0842.1337.01 מוזיקת בארוק לעוגב פרופ' גורין אלכסנדר
שיעור ג 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה 2
ב' 0842.1338.01 מוזיקה רומנטית לעוגב פרופ' גורין אלכסנדר
שיעור ג 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה 2
א' 0845.2115.01 מילה וצליל בליד הרומנטי פרופ' איתן זהר
שו"ת ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0845.2157.01 מבוא למוזיקה אמריקאית ד"ר גזית עופר
שיעור ה 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
א' 0845.2158.01 Jazz Theory for Classical Performers ד"ר גזית עופר
שו"ת ב 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.2160.01 Introduction to Improvised Music ד"ר גזית עופר
  שו"ת ב 14:00 16:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.2460.01 New York: The Music Metropolis פרופ' קופר קריסטינה
  שיעור ה 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.2459.01 Analysis of Orchestral Repertoire מר שרון ישראל
  שו"ת א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית. ניתן לקחת קורס זה פעמיים בלבד
 • א' 0842.2461.01 המוזיקה לפסנתר של יוהנס ברהמס פרופ' זוהר אסף
  שו"ת א 14:00 16:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3454.01 יסודות ניצוח תזמורת למבצעים ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 14:00 16:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בעברית ובאנגלית במקביל
 • אב 0842.4233.01 סדנה לניתוח וביצוע של מוזיקת המאות 16-18 ד"ר קליינר בוריס
  סדנה ד 12:00 14:00 015 ביה"ס למוזיקה 4
 • מספר המקומות מוגבל. תנתן עדיפות לסטודנטים בשנים מתקדמות
 • יופעל שיקול דעת ביחס להרכב הכלים בקורס
 • אב 0842.1251.01 בימת ביצוע לנגני כלי קשת פרופ' צרי הלל
  דר' לבנון לילך
  סדנה ג 16:00 18:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר באנגלית
 • ניתן לקחת קורס זה פעם אחת בלבד במהלך התואר
 • אב 0842.1263.01 וויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  שיעור 2
 • באישור המורה האישי לכינור. קביעת מועד השיעור בתאום אישי
 • מספר המקומות מוגבל
 • אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • אב 0842.3385.01 מתודיקה של הוראת הזמרה פרופ' זכאי מירה
  שו"ת ב 10:00 12:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
 • לזמרים שנים ג', ד' ומנצחי מקהלה
 • אב 0843.3502.01 סוגיות קוליות למנצחי מקהלות ומנצחים פרופ' זכאי מירה
  סדנה ב 09:00 10:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1299.01 פרקטיקום ברפרטואר תזמורתי מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  שו"ת ה 16:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר באנגלית
 • קורסי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כקורסי בחירה
 • ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
 • אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת א 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המורה
 • אב 0842.3224.01 ליווי ווקאלי פרופ' זק יהונתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3388.01 אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאלי פרופ' זכאי מירה
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ג 16:00 18:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
 • למעט זמרים
 • אב 0842.3107.01 מתודיקה של הוראת כלי נשיפה מעץ גב' רון רותי
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
 • לכלי נשיפה ממתכת בלבד
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • ההשתפות בסדנא מותנית באישור המורה
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 11:00 13:00 042 קלרמונט ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
 • ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.4314.01 השיר הארצישראלי האמנותי מר כהן שמעון
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
 • למעט זמרים
 • אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר שרון ישראל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור וועדת ההוראה בלבד
 • קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
  למעט המסלול לקומפוזיציה