בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורים מחוץ לחוג - שיעורים מומלצים (מסגרת 100)
מיועד רק לתלמידי חד חוגי
א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
שיעור ה 14:00 16:00 001 ווב
א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
שיעור ה 10:00 12:00 326 גילמן 0
א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
שיעור ג 12:00 14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
ב' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
שיעור ג 16:00 18:00 281 גילמן 0
ב' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** ד"ר משעלי יעל
שיעור ג 18:00 20:00 307 גילמן 0
ב' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
שיעור ה 16:00 18:00 281 גילמן 0
א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית ד"ר וייסמן כרמל
שיעור ג 12:00 14:00 326 גילמן
א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה ד"ר רונן סלמן צדקה
שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן
ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
שיעור ב 16:00 18:00 326 גילמן 0
א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
שיעור ג 16:00 18:00 326 גילמן
ב' 0662.1338.01 מהי יצירתיות? ד"ר ירון כהן צמח
שיעור ג 18:00 20:00 326 גילמן
א' 0662.2241.01 פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית ד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעור ב 16:00 18:00 277 גילמן 0
א' 0662.2237.01 מבוא לתיאוריות של מיתוסים** ד"ר מעין מזור
שיעור ג 10:00 12:00 280 גילמן 0
א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית ד"ר וייסמן כרמל
שיעור ג 12:00 14:00 326 גילמן
א' 0662.1160.01 כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב ד"ר אביב לבנת
שיעור ד 10:00 12:00 279 גילמן 0
א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה פרופ' שי פרוגל
שיעור ד 12:00 14:00 282 גילמן
א' 0662.2258.01 החיים החדשים של המיתוס ד"ר טטיאנה לנדא
שיעור ד 16:00 18:00 278 גילמן
ב' 0662.2231.01 תרבות זמננו: רעיון המודרניות ד"ר נועה גדי
שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן 0
ב' 0662.2099.01 ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם ד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעור ב 16:00 18:00 278 גילמן
ב' 0662.2254.01 רטוריקה ויזואלית ד''ר שרון אביטל
שיעור ג 10:00 12:00 279 גילמן
ב' 0662.1965.01 פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים ד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעור ג 16:00 18:00 326 גילמן 0
ב' 0662.2119.01 הפילוסופיה של הטכנולוגיה ד"ר גלית ולנר
שיעור ג 18:00 20:00 278 גילמן
ב' 0662.2253.01 תרבות הסייבר כתרבות נוער ד"ר יובל גוז'נסקי
שיעור ה 08:00 10:00 326 גילמן