בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
סמינריונים מתודולוגיים
א' 0851.9882.01 קוליקוויום מחלקתי ד"ר חגין בועז
סמינר ה 14:00 16:00 א117 מכסיקו 1
ב' 0851.9882.01 קוליקוויום מחלקתי ד"ר חגין בועז
סמינר ה 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 1
סמינריון מתודולוגי
שנה א'
א' 0851.9874.01 מחקרים עכשווים בקולנוע טלוויזיה ומדיה ד"ר חגין בועז
סמינר ד 14:00 18:00 02 קיקואין 4
 • מדי שנה יוצע סמינר מתודולוגי שונה
 • חובה לקחת לפחות אחד מהם
 • קורסי חובה שנה ב'
  ב' 0851.9810.01 סמינריון מחקרי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 119 מכסיקו 4
 • סמינר חובה לתלמידי שנה ב' במסלול כתיבת תזה ודוקטורט
 • סמינריונים לבחירה
 • פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
 • דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית עכשווית
 • באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
 • א' 0851.9844.01 ה"אחר" הפוסטקולוניאלי:גזע, כוח וייצוג פרופ' יוסף רז
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9826.01 חשיבה אופציונלית וקולנוע נארטיבי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ג 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9875.01 "פוסט-אמת" וקולנוע, טלוויזיה ומדיה חדשה ד"ר חגין בועז
  סמינר ה 16:00 18:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9878.01 אהבה ישראלית:יצוגים של זוגיות רומנטית בקולנוע ובטלוויזיה ד"ר טלמון מירי
  סמינר ג 12:00 16:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.9876.01 שקרים אמיתיים:החמקמקות של האמת הדוקומנטרית ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 16:00 20:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9877.01 הקולנוע של הריאליזם הפנטסטי פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ד 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0851.9867.01 מגדר,מיניות והסוף של הנורמלי:תיאוריה וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.9879.01 האמת והתשוקה של הסובייקט: קולנוע כפסיכואנליזה דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ד 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9880.01 "המאמר הויזואלי" :קולנוע כמדיום של מחשבה פרופ' פיק ענת
  סמינר ב 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9880.01 "המאמר הויזואלי" :קולנוע כמדיום של מחשבה פרופ' פיק ענת
  סמינר ד 10:00 14:00 0
  ב' 0851.9880.01 "המאמר הויזואלי" :קולנוע כמדיום של מחשבה- הקרנה פרופ' פיק ענת
  סמינר ו 10:00 12:00 117 מכסיקו 0
 • הסמינר ינתן באנגלית ניתן להגיש עבודות בעברית
 • מתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע במשך חודש
 • א' 0851.9881.01 אורבניות וקולנוע :דימויים של ירושלים פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
 • הסמינר ילווה בסיור+הדרכה וצילום
 • א' 0851.9883.01 מערכת צעירה - גליון גחליליות מבטים גופים ומגדרים פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
 • סלבה גרינברג הפקה ועורכת שותפה- גליון 3 כתב עת