בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
מבואות חובה שנה ב'
א' 0851.6616.01 מבוא לקולנוע בן זמננו א' מר אינגבר נחמן
שיעור ד 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט גל נדלר
 • ב' 0851.6648.01 מבוא לקולנוע בן זמננו ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ד 16:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט גל נדלר
 • אב 0851.0006.01 בקיאות בסרטים ב' מר נדלר גל
  קולוק' ה 18:00 21:00 א206 מכסיקו 1
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  תרגיל בקולנוע ישראלי
  ב' 0851.6553.01 תרגיל בקולנוע ישראלי מר אלחנן גל
  תרגיל ה 08:00 10:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.02 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' בקרמן אביטל
  תרגיל ב 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.03 תרגיל בקולנוע ישראלי מר ברוך ירון
  תרגיל ב 08:00 10:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.04 תרגיל בקולנוע ישראלי מר ברוך ירון
  תרגיל ה 08:00 10:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.05 תרגיל בקולנוע ישראלי מר נהלוני מתן
  תרגיל ב 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.06 תרגיל בקולנוע ישראלי מר נהלוני מתן
  תרגיל ד 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.07 תרגיל בקולנוע ישראלי מר אלחליבי עובד
  תרגיל ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.08 תרגיל בקולנוע ישראלי מר נהלוני מתן
  תרגיל ג 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.09 תרגיל בקולנוע ישראלי מר נהלוני מתן
  תרגיל ג 12:00 14:00 120 מכסיקו 2