בית הספר לאדריכלות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה ד'
א' 0881.3112.01 סטודיו מגורים 1 אדר' מתוק דפנה
סדנה א 16:00 19:00 001א סנרט 3
א' 0881.3112.01 סטודיו מגורים 1 אדר' מתוק דפנה
סדנה ד 10:00 15:00 001א סנרט 5
א' 0881.3209.01 סטודיו מגורים 2 אדר' יחיאלי אוהד
אדר' פלג עמיר
סדנה א 16:00 19:00 214 סנרט 3
א' 0881.3209.01 סטודיו מגורים 2 אדר' יחיאלי אוהד
אדר' פלג עמיר
סדנה ד 10:00 15:00 214 סנרט 5
א' 0881.3114.01 סטודיו שימור 3 פרופ' בר-אור אמנון
סדנה א 16:00 19:00 209 סנרט 3
א' 0881.3114.01 סטודיו שימור 3 פרופ' בר-אור אמנון
סדנה ד 10:00 15:00 209 סנרט 5
א' 0881.4111.01 סטודיו אורבני 4 אדר' הראל צבי
סדנה א 16:00 19:00 001ב סנרט 3
א' 0881.4111.01 סטודיו אורבני 4 אדר' הראל צבי
סדנה ד 10:00 15:00 001ב סנרט 5
א' 0881.4112.01 סטודיו אורבני 5 אדר' קלאוס שרה
סדנה א 16:00 19:00 210 סנרט 3
א' 0881.4112.01 סטודיו אורבני 5 אדר' קלאוס שרה
סדנה ד 10:00 15:00 210 סנרט 5
א' 0881.4118.01 סטודיו מבנה מורכב 7 אדר' פנחס אורית
סדנה א 16:00 19:00 211 סנרט 3
א' 0881.4118.01 סטודיו מבנה מורכב 7 אדר' פנחס אורית
סדנה ד 10:00 15:00 211 סנרט 5
א' 0881.4120.01 סטודיו מבנה מורכב 8 אדר' גיל רמי
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה א 16:00 19:00 216 סנרט 3
א' 0881.4120.01 סטודיו מבנה מורכב 8 אדר' גיל רמי
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה ד 10:00 15:00 216 סנרט 5
א' 0881.4119.01 סטודיו דיגיטלי 9 אדר' כרמון איילת
אדר' לביא תמיר
סדנה א 16:00 19:00 215 סנרט 3
א' 0881.4119.01 סטודיו דיגיטלי 9 אדר' כרמון איילת
אדר' לביא תמיר
סדנה ד 10:00 15:00 215 סנרט 5
א' 0881.3127.01 סטודיו נוף 10 אדר' ליבנה חוי
סדנה א 16:00 19:00 001ג סנרט 3
א' 0881.3127.01 סטודיו נוף 10 אדר' ליבנה חוי
סדנה ד 10:00 15:00 001ג סנרט 5
ב' 0881.3112.02 סטודיו מגורים 1 אדר' מתוק דפנה
סדנה א 16:00 19:00 001א סנרט 3
ב' 0881.3112.02 סטודיו מגורים 1 אדר' מתוק דפנה
סדנה ד 10:00 15:00 001א סנרט 5
ב' 0881.3209.02 סטודיו מגורים 2 אדר' אליקים אלי
אדר' יחיאלי אוהד
סדנה א 16:00 19:00 214 סנרט 3
ב' 0881.3209.02 סטודיו מגורים 2 אדר' אליקים אלי
אדר' יחיאלי אוהד
סדנה ד 10:00 15:00 214 סנרט 5
ב' 0881.3114.02 סטודיו שימור 3 פרופ' בר-אור אמנון
סדנה א 16:00 19:00 209 סנרט 3
ב' 0881.3114.02 סטודיו שימור 3 פרופ' בר-אור אמנון
סדנה ד 10:00 15:00 209 סנרט 5
ב' 0881.4111.02 סטודיו אורבני 4 אדר' הראל צבי
סדנה א 16:00 19:00 001ב סנרט 5
ב' 0881.4111.02 סטודיו אורבני 4 אדר' הראל צבי
סדנה ד 10:00 15:00 001ב סנרט 5
ב' 0881.4112.02 סטודיו אורבני 5 אדר' קלאוס שרה
סדנה א 16:00 19:00 210 סנרט 3
ב' 0881.4112.02 סטודיו אורבני 5 אדר' קלאוס שרה
סדנה ד 10:00 15:00 210 סנרט 5
ב' 0881.4113.02 סטודיו אורבני 6 אדר' כרמלי אודי
סדנה א 16:00 19:00 001ג סנרט 3
ב' 0881.4113.02 סטודיו אורבני 6 אדר' כרמלי אודי
סדנה ד 10:00 15:00 001ג סנרט 5
ב' 0881.4118.02 סטודיו מבנה מורכב 7 אדר' פנחס אורית
סדנה א 16:00 19:00 211 סנרט 3
ב' 0881.4118.02 סטודיו מבנה מורכב 7 אדר' פנחס אורית
סדנה ד 10:00 15:00 211 סנרט 5
ב' 0881.4120.02 סטודיו מבנה מורכב 8 אדר' גיל רמי
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה א 16:00 19:00 216 סנרט 3
ב' 0881.4120.02 סטודיו מבנה מורכב 8 אדר' גיל רמי
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה ד 10:00 15:00 216 סנרט 5
ב' 0881.3113.02 סטודיו ירוק אדר' בודק מוטי
סדנה א 16:00 19:00 001ד סנרט 3
ב' 0881.3113.02 סטודיו ירוק אדר' בודק מוטי
סדנה ד 10:00 15:00 001ד סנרט 5
ב' 0881.4301.01 אקוסטיקה שיעור ב 12:00 14:00 203 דן-דוד 2
ב' 0881.3509.01 תולדות התיכנון הנוף והמרחב ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור א 08:00 10:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0881.4302.01 מבנים 2 א' ד"ר גילת רבקה
שו"ת א 12:00 14:00 203 דן-דוד 2
ב' 0881.4305.01 מבנים 2 ב' ד"ר גילת רבקה
שו"ת א 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
ב' 0881.4221.01 סטודיו טכנולוגי ב' אדר' גזית טל
סדנה ה 09:00 13:00 209 סנרט 4
ב' 0881.4221.02 סטודיו טכנולוגי ב' אדר' קלפר ארז
סדנה ה 09:00 13:00 210 סנרט 4
ב' 0881.4221.03 סטודיו טכנולוגי ב' גב' פרידמן סימון
סדנה ה 09:00 13:00 211 סנרט 4
ב' 0881.4221.04 סטודיו טכנולוגי ב' אדר' יעבץ צ'ארלס
סדנה ה 09:00 13:00 214 סנרט 4
א' 0881.4100.01 עיצוב פנים אדר' כרמון אסתר
סדנה ה 09:00 13:00 209 סנרט 4
א' 0881.4100.02 עיצוב פנים אדר' מנדלקרן עמית
סדנה ה 09:00 13:00 210 סנרט 4
א' 0881.4100.03 עיצוב פנים פרופ' פרידמן יוסי
סדנה ה 09:00 13:00 211 סנרט 4
א' 0881.4100.04 עיצוב פנים אדר' רימור גיא
סדנה ה 09:00 13:00 214 סנרט 4
א' 0881.4409.01 היבטים משפטיים באדריכלות השופט הס גלעד
עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
שיעור ב 15:00 18:00 203 דן-דוד 3
א' 0881.4401.01 תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א' אדר' שפירא רות
שו"ת ב 12:00 15:00 203 דן-דוד 3
ב' 0881.4410.01 תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב' אדר' שפירא רות
שו"ת ב 09:00 12:00 203 דן-דוד 3
א' 0881.4506.01 מרחבים ירוקים גב' רונן-רותם אורלי
שיעור ב 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
ב' 0881.2502.01 אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה מר מיטלמן גור
שיעור ה 14:00 17:00 201 דן-דוד 3
ב' 0881.4516.01 מקום אדריכלות מקום ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
סמינר ב 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0881.4522.01 תרבות חזותית - בין מקור למקוריות ד"ר מאירי-דן נעמי
סמינר ב 14:00 18:00 4
ב' 0881.4523.01 סוגיות בהסטוריה ותיאוריה של האדריכלות:ילדות ואדריכלות ד"ר קוזלובסקי רועי
סמינר א 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  • לבחירה סמינר אחד מבין השלושה הנ"ל**