בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי הכשרה בקולנוע וטלוויזיה
סדנאות מקצועיות חובה
א' 0851.0012.02 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • הסדנאות יתקיימו בשבוע שלפני תחילת הלימודים
 • 16.10.17
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - הרמה נכונה
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
 • 12:15-12:30 הפסקה
 • 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
 • 13:15-14:00 הפסקת צהריים
 • 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
 • 17.10.17
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית,בטיחות אש,בטיחות צבע
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15- עזרה ראשונה והחייאה
 • 12:15-13:00 הפסקת צהריים
 • 13:00-14:30 עזרה ראשונה והחייאה
 • 14:30-15:00 מבחן
 • א' 0851.0010.02 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה ד 11:30 13:30
  הסדנה תתקיים בתאריך 18.10.17
  ב' 0851.0011.02 סדנה למקצועות הסט יפורסם
  סדנה
 • סדנה מרוכזת - יפורסם
 • שיעורים עיוניים
  א' 0851.6529.01 מבוא לתולדות הקולנוע-א' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6530.01 מבוא לתולדות הקולנוע-ב' מר אינגבר נחמן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שיעורים מעשיים:
  א' 0853.1010.01 תסריטאות - מושגי יסוד גב' נמדר אסתר
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0853.1012.01 צילום ותאורה מר מנדלסון רן
  סדנה ד 12:00 14:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0853.1000.01 בימוי קולנועי 1 מר טל רן
  סדנה ד 14:00 17:00 א117 מכסיקו 3
  א' 0853.1005.01 עריכה 1 גב' עוזר איריס
  סדנה ד 17:00 19:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0853.1011.01 תסריטאות - סרט קצר גב' נמדר אסתר
  סדנה ג 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0853.1001.01 בימוי קולנועי 2 מר טל רן
  סדנה ד 09:00 12:00 211 מכסיקו 3
  ב' 0853.1014.01 בימוי שחקנים מר מנור עמיר
  סדנה ד 12:00 14:00 א122 מכסיקו 2
  ב' 0853.1015.01 צילום ופסקול מר מנדלסון רן
  סדנה ד 14:00 16:00 א122 מכסיקו 2
  ב' 0853.1006.01 עריכה 2 גב' עוזר איריס
  סדנה ד 16:00 18:00 211 מכסיקו 2