החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי התואר הראשון
----------------------------------------------------
שיעורים פנוראמיים
א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
ד"ר שדה נאוה
ד"ר יעל יונג
פרופ' פינקוס אסף
ד"ר פישר מתי
שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר ספי הנדלר
ד"ר הגר נעמי
ד"ר צ'ולקמן תמר
ד"ר מיימון ורד
ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעור א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
שיעורי ליבה (מבוא)
**אין להרשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
א' 0821.1528.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1005.01 מבוא לאמנות קלאסית: מבוא לאמנות יוונית ד"ר שדה נאוה
שיעור ד 10:00 12:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1432.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
שיעור ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית:תרבות חזותית,קולוניאליזם וגלובליזציה באס ד"ר אילת זהר
שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1306.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: דימויי פולחן, משלהי העת העתיקה ועד פרופ' פינקוס אסף
שיעור ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
א' 0821.1009.01 מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות - קורס חתך ד"ר יעל יונג
שיעור ב 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1131.01 מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומית ד"ר פישר מתי
שיעור ג 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו: האמנות האיטלקי ד"ר ספי הנדלר
שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1312.01 מבוא לימי הביניים בשיאם: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה פרופ' פינקוס אסף
שיעור ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1431.01 מבוא לאמנות הרנסנס: אמנות חדשה מציאות ישנה: משחק הראליזם בר ד"ר צ'ולקמן תמר
שיעור ג 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0821.1622.01 מבוא לאמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
שיעור ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
ב' 0821.1314.01 מבוא לאמנות ימי הביניים: הנרטיב הנוצרי באמנות-טקסט ודימוי (ק ד"ר ברטל רננה
שיעור ה 10:00 12:00 01 קיקואין 2
ב' 0821.1509.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19 ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
תרגיל בשפת האמנות (3 קבוצות מקבילות)
א' 0821.1710.01 שפת האמנות החזותית-התבוננות וניתוח ד"ר שדה נאוה
תרגיל ד 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
ב' 0821.1710.02 שפת האמנות החזותית - התבוננות וניתוח ד"ר ארונוב איגור
תרגיל ד 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
ב' 0821.1710.03 שפת האמנות החזותית: חלל וזמן, חומריות וחזותיות ד"ר אילת זהר
תרגיל ד 14:00 16:00 200 מכסיקו 2
תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית (3 קבוצות מקבילות)
א' 0821.1711.01 יסודות הכתיבה האקדמית: "העט היא לשון המחשבה" ד"ר צ'ולקמן תמר
תרגיל ג 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
ב' 0821.1711.02 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר ברטל רננה
תרגיל ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
ב' 0821.1711.03 יסודות הכתיבה האקדמית ד"ר ברטל רננה
תרגיל א 10:00 12:00 200 מכסיקו 2
תרגילי קריאה העת העתיקה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • א' 0821.1801.01 תרגיל קריאה / העת העתיקה גב' אורלי עמית
  תרגיל ג 10:00 12:00 200 מכסיקו 1
  א' 0821.1801.02 תרגיל קריאה / העת העתיקה גב' אורלי עמית
  תרגיל ג 10:00 12:00 200 מכסיקו 1
  תרגילי קריאה/ העת החדשה***
 • *אחת לשבועיים לסירוגין
 • ב' 0821.1802.03 תרגיל קריאה העת החדשה גב' גלעד איריס
  תרגיל ה 14:00 16:00 02 קיקואין 1
  ב' 0821.1802.04 תרגיל קריאה העת החדשה גב' גלעד איריס
  תרגיל ה 14:00 16:00 02 קיקואין 1
  שיעורי בחירה
  א' 0821.6009.01 נשים קוראות, כותבות ומאיירות בימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  שיעור ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6454.01 סיפורים גותיים: זהות ורגש ופנטזיה בגרמניה של ימי-הביניים פרופ' פינקוס אסף
  שיעור ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0821.6001.01 סמלי עושר ויוקרה בעולם היווני והרומי: מסתורי הגמות ואבני החן ד"ר עדית שגיב
  שיעור א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0821.6046.01 פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני ד"ר הגר נעמי
  שיעור ד 18:00 20:00 211 מכסיקו 2
  א' 0821.6022.01 לבד(ויחד)בברלין:מוזיאון הבודה והגמלדה-גלריי,מבט על אוספי הרנ ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ה 08:00 10:00 200 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים וחד-חוגי
 • *תנאי קדם לשיעור: מבוא לאמנות הרנסנס
 • א' 0821.6653.01 האמנות בפירנצה 1400-1600: בין רפובליקה לדוכסות ד"ר בלס גולדה
  שיעור ג 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0821.6680.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-19 ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.6803.01 סטודיו חומרים וטכניקות גב' אפרת גל נור
  סדנה ג 08:00 12:00 4
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים
 • א' 0821.6213.01 עת לכל חפץ במצרים ובמזרח הקדום-סדנה ארכיאולוגית במוזיאון ישר גב' שירלי בן-דור אבין
  סדנה ה 12:00 14:00 ג206 מכסיקו 2
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים וחד-חוגי
 • א' 0821.6013.01 פוסט-אימפרסיוניזם, קוביזם, סוריאליזם, ואקספרסיוניזם במצרים דר' קרן צדפי
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0821.6565.01 זכרון, זהות ומגדר: אמנות עכשווית באסיה (1945-2017) ד"ר אילת זהר
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
  שיעור ה 14:00 16:00 001 ווב
  א' 0672.1531.01 מיתוס, אמנות ותעמולה ברומא העתיקה ד"ר רבקה גרשט
  שיעור ד 16:00 18:00 282 גילמן
  א' 0671.1238.01 טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו ד"ר אמיר גילן
  שיעור ג 14:00 16:00 282 גילמן 0
  א' 0687.2481.01 סוגיות באמנות יפן ד"ר שלמית בג'רנו
  שיעור ה 10:00 12:00 281 גילמן
  ב' 0821.6683.01 Post War: Art after the Atomic Bomb, 1945-1969 ד"ר רייצ'ל פרי
  שיעור ה 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6455.01 בדרך לגן העדן: מוות וקבורה בארכיטקטורה המוגולית ד"ר הגר נעמי
  שיעור ד 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0821.6034.01 ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמית דר' קרן צדפי
  שיעור ג 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0821.6125.01 לבוש ועירום באמנות יוון ורומא: ייצוגים של זהויות ד"ר יעל יונג
  שיעור ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0821.6464.01 אמנות ימי-הביניים בעידן הטכנולוגיה הדיגיטלית-סדנה לכלי מחקר ד"ר קשמן אנסטסיה
  סדנה ג 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
  ב' 0821.6681.01 צילום עכשווי ד"ר מיימון ורד
  שיעור ב 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6690.01 ההיסטוריה של הצילום במאה ה-20 ד"ר שבי אורלי
  שיעור ב 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.6359.01 הגבולות המשתנים של המדיום האמנותי והשלכותיו על האמנות החזותי ד"ר מירה בנאי
  שיעור ד 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0821.6686.01 הרס הדימוי: איקונוקלזם מימה"ב לדאע"ש ד"ר עינת קלפטר
  שיעור ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
 • *דרישת קדם: מבוא לימי הביניים
 • ב' 0821.6659.01 גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנס ד"ר שרה בנינגה
  שיעור ד 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0821.6644.01 כיתת אמנית: איזה סוג טקסט רוחש, מתרחש ליד עבודתי? גב' נועה צדקה
  שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • *שיעור ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים וחד-חוגי
 • ב' 0821.6621.01 צילום משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטיים ד"ר קלורמן-עראקי נעמה
  שיעור ג 10:00 12:00 209 מכסיקו
  ב' 0821.6432.01 ראשים מדברים: ברניני ואמנות הפורטרט המפוסל ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ב 16:00 18:00 א206 מכסיקו
  ב' 0821.6673.01 הקובייה הלבנה ואקטיביזם קהילתי - סדנה למעורבות חברתית ד"ר רונה סלע
  סדנה ד 10:00 12:00 200 מכסיקו 2
 • *סדנה ייעודית לתלמידי מסלול המצטיינים
 • ב' 0672.1545.01 השירה האפית ביוון וברומא פרופ' אנדריאה רוטשטיין
  שיעור ד 16:00 18:00 361 גילמן
  ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
  שיעור א 12:00 14:00 279 גילמן
  ב' 0671.2463.01 מבוא לאמנות חזותית בדרום הלבנט: 5,000 - 300 לפני הספירה ד"ר עדו קוך
  שיעור א 12:00 14:00 277 גילמן
  סמינרים מתודולוגיים (פרו"ס) 3 קבוצות מקבילות
  א' 0821.2187.01 אמנות ותאוריה ד"ר לוריא-חיון עדי
  פרו"ס א 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.2187.02 אמנות ותאוריה ד"ר ברטל רננה
  פרו"ס ד 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.2187.03 אמנות ותאוריה ד"ר שבי אורלי
  פרו"ס ב 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  סמינרים
  א' 0821.3684.01 חוד לי חידה-אמנות האמבלמה בעת החדשה המוקדמת ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ד 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3713.01 אמנות ואידיאולוגיה במודרניזם של המאה ה-20 ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3123.01 כנסיית הקבר בין עבר, הווה ונצח ד"ר קשמן אנסטסיה
  סמינר א 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.3737.01 מחשבות על צילום: ארכיון, עדות, זהות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3800.01 מקדתרלת נוטרדאם למוזיאון הלובר - סמינר יישומי ד"ר ספי הנדלר
  פרופ' פינקוס אסף
  סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
 • *סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים בלבד
 • *תנאי קדם לסמינר הייעודי: 08211312 ו-08211430
 • ב' 0821.3434.01 מיסטריה: משחק חברתי או נשגב אלוהי? סוגיות בניתוח פסיפס וציור ד"ר שדה נאוה
  סמינר ב 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.3590.01 תל אביב בציור הישראלי ד"ר שוסטרמן רבקה
  סמינר ה 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0821.3802.01 פרקטיקות של צפייה באמנות: ביקור בגלריות ובמוזיאונים ד"ר שבי אורלי
  סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
 • *סמינר ייעודי לתלמידי מסלול המצטיינים והחד-חוגי