החוג לתולדות האמנות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי התואר השני
----------------------------------------------------
סמינרים
א' 0821.5011.01 בראשית: מקור, בריאה ויצירה באמנות הרנסנס באיטליה ד"ר ספי הנדלר
סמינר ג 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
 • *תנאי קדם: 08211430 או 08211431 או 08211432
 • א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5695.01 הרומנטיקה וניאו רומנטיקה באמנות הבריטית ד"ר שוסטרמן רבקה
  סמינר ג 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0821.5688.01 הפוליטיקה העכשווית של הדימוי החזותי ד"ר אהד זהבי
  סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  א' 0821.5686.01 אלף לילה ולילה:טקסים,אמנות ובידור בארמונות אסלאמיים(1500-700 ד"ר אריה קפיטיקין
  סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5345.01 גותיקה: דימוי, צלם, סימולקרום (מאות 13-12) פרופ' פינקוס אסף
  סמינר ד 16:00 20:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0821.5789.01 מגדר ומיניות באמנות עכשווית ביפאן, אחרי 1945 ד"ר אילת זהר
  סמינר א 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0821.5801.01 חומר, שריד ומקום בתרבות ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  סמינר ג 10:00 12:00 200 מכסיקו 4
  ג 12:00 14:00 02 קיקואין
  ב' 0821.5709.01 'אזרחי רפובליקת המילה?' אמנים,אמנות ומלומדים בעת החדשה המוקד ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ד 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5051.01 "שיקוף האמת": היסטוריה אלטרנטיבית של הצילום ביפן 1848-1940 ד"ר אילת זהר
  סמינר ג 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
  סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5060.01 מלחמות דימויים במזרח התיכון דר' מעין אמיר
  סמינר א 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.5704.01 מבט מקרוב: ימי-הביניים במוזיאון פרופ' פינקוס אסף
  סמינר ב 10:00 14:00 200 מכסיקו 4