סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
המגמה לקומפוזיציה ולניצוח
שנה א'
אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגיל ב 09:00 10:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגיל ה 09:00 10:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר שרון ישראל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה ד"ר בר-יושפט יונתן
  שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.1826.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 08:00 10:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1827.01 תולדות המוזיקה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 08:00 10:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  ב' 0843.1507.01 יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב שו"ת 2
 • לא יתקיים בתשע"ז
 • אב 0842.1015.01 האזנה א' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים לקומפוזיציה
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0843.1513.01 אולפן הקלטות - הלכה למעשה מר אשל רפאל
  שו"ת ה 16:00 18:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • יש לשים לב כי מועדי המפגשים ישתנו במהלך סמסטר ב'. ראו בסיל
 • שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.1290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ד 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1387.01 היגוי א' גב' גלזר דנה
  שו"ת ג 10:00 11:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ב'
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 10:00 11:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 10:00 11:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.2515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה II מר יוהס דן
  שו"ת ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים II מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2555.01 תיזמור I מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 12:00 14:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2545.01 קריאת פרטיטורה I מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ה 12:00 13:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
 • חלוקה לפי רמות ע"פ קביעת המורה
 • א' 0842.2826.01 תולדות המוזיקה II שו"ת 2
  ב' 0842.2827.01 תולדות המוזיקה II שו"ת 2
 • לא יתקיים בתשע"ז. תלמידי שנה ב' ילמדו עם א'
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.0000.1 שיעור אישי שיעור 1
  אב 0843.2324.01 הלחנה נתמכת טכנולוגיה גב' פארי הדס
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ019 מרכז מחשבים ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.2541.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ב 14:00 16:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ד 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.2290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.2394.01 ניצוח מקהלה מתקדמים מר בורשבסקי רונן
  שו"ת ב 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2387.01 היגוי ב' גב' אפרתי ענת
  שו"ת ה 09:00 10:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  שנה ג'
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III תרגיל 2
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III תרגיל 2
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ז
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.3407.01 הרמוניה III ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3516.01 קונטרפונקט בסגנון באך II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ז
 • אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בשנה"ל תשע"ז
 • אב 0843.3555.01 תיזמור II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3545.01 קריאת פרטיטורה II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ה 13:00 14:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
 • חלוקה לפי רמות ע"פ קביעת המורה
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.0000.02 שיעור אישי שיעור 1
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ד 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.3540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ב 14:00 16:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3540.02 ניצוח תזמורת מתקדמים מר תלמי יואב
  שו"ת ב 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.3540.02 ניצוח תזמורת מתקדמים מר תלמי יואב
  שו"ת ה 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.3290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.3290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.3395.01 ניצוח מקהלה מתקדמים מר בורשבסקי רונן
  שו"ת ב 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3387.01 היגוי ג' גב' נזרי סופי
  שו"ת ב 17:00 18:00 032 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ב 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  שנה ד'
  אב 0842.4407.01 הרמוניה IV מר סרוסי ראובן
  שו"ת ד 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.4516.01 קונטרפונקט בסגנון באך III ד"ר קליינר בוריס
  שיעור ד 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שיעורים מיוחדים בקומפוזיציה
  אב 0843.0000.0 שעור אישי בקומפוזיציה שיעור 2
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח תזמורת
  אב 0843.4540.01 ניצוח תזמורת מתקדמים מר שו אי אן
  שו"ת ב 14:00 16:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.4540.02 ניצוח תזמורת מתקדמים מר תלמי יואב
  שו"ת ב 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.4540.02 ניצוח תזמורת מתקדמים מר תלמי יואב
  שו"ת ה 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.4290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  אב 0843.4290.01 נוכחות בתזמורת מורים שונים
  סדנה 0
  שיעורים מיוחדים בניצוח מקהלה
  אב 0843.4395.01 ניצוח מקהלה מתקדמים מר בורשבסקי רונן
  שו"ת ב 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ב 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3