סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0881.5213.01 קדושה ואדריכלות ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור א 12:00 16:00 201 דן-דוד 4
א' 0881.4404.01 סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנון ד"ר מרגלית טליה
שו"ת א 09:00 12:00 201 דן-דוד 3
לימודים לתואר שני
קורסי ליבה/חובה - מסגרת 500
א' 0881.6000.01 שיטות מחקר ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור ב 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
א' 0881.6001.01 תיאוריות ביקורתיות מתקדמות ד"ר נוימן ערן
שיעור ב 08:00 10:00 ג206 מכסיקו 2
ב' 0881.6004.01 חשיבה מדעית והנדסית באדריכלות ובאמנות בעידן טכנולוגיה מתקדמת ד"ר מוסרי אברהם
שיעור ה 08:00 10:00 02 קיקואין 2
א' 0881.6032.01 קולקוויום ד"ר מרגלית טליה
שיעור ב 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
ב' 0881.6032.01 קולקוויום ד"ר מרגלית טליה
שיעור ה 10:00 12:00 02 קיקואין 2
א' 0881.6019.01 כתיבה אקדמית ד"ר מרגלית טליה
שיעור ב 12:00 14:00 ג206 מכסיקו 2
סמינריונים בחירה מחייבת - מסגרת 501 - חובה לבחור 2 מתוך 5
ב' 0881.6011.01 פוליטיקה של תיכנון ופיתוח עירוני ד"ר מרגלית טליה
סמינר ה 12:00 16:00 02 קיקואין 4
ב' 0881.6005.01 אוטופיה כמתודולוגיה חשיבה ותכנון ד"ר טלי חתוקה
סמינר ד 10:00 14:00 104 יד אבנר 4
ב' 0881.6029.01 לומדים ארכיון-מקרה מבחן: ארכיון אריה שרון ד"ר נוימן ערן
סמינר ג 10:00 14:00 4