התכנית הבינתחומית באמנויות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
רשימת השיעורים
 • קורס ליבה של התכנית הבינתחומית באמנויות
 • א' 0810.6003.01 אסתטיקות של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
  שיעור א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  סמינריונים של התכנית הבינתחומית באמנויות.
  א' 0810.5082.01 ניגוד ורציפות בין הנשגב לדיאלוג באמנות ובפסיכואנליזה דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  א' 0810.5065.01 מוזיאונים במאה ה-21 ד"ר שוש רותם
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0810.5078.01 מימזיס בערבון מוגבל טרנספורמציות בהיצג האמנותי - בספרות, ציו ד"ר אונגר הנריך
  סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0810.5074.01 הפואטיקה של המקרי ד"ר אייל דותן
  סמינר ב 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0810.5081.01 אהבה, סליחה וטינה ביחס לפשעים נגד האנושות: אמנות ופילוסופיה דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0810.5075.01 תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמן ד"ר ברוך בליך
  סמינר ג 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0810.5062.01 אמנות, מדע וטכנולוגיה ד"ר יעל אילת ון-אסן
  סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
  א' 0810.5080.01 מושגי יסוד בתרבות חזותית ד"ר אהד זהבי
  סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0810.4016.01 "העולם אבד מזמן": בעיית הייצוג באמנות הפוסטמודרנית ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ב 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0810.5024.01 תאוריות של ריבוי ד"ר אייל דותן
  סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  סמינריון מחלקתי של התכנית הבינתחומית.
  ב' 0810.5083.01 בית: House and Home ד"ר שוש רותם
  סמינר ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  סמינריונים של החוגים
  סמינריונים מהחוג לתולדות האמנות
  א' 0821.5010.01 עושה הניסים בשיש: הדיוקנאות של ברניני, מבטים מצטלבים ד"ר ספי הנדלר
  סמינר ג 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5579.01 סוגיות ותיאוריות באמנות עכשווית ד"ר מיימון ורד
  סמינר ה 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5677.01 תיאוריות ומתודות בתולדות האמנות ד"ר מיימון ורד
  סמינר ב 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5035.01 המופלא : עאג'איב באמנות ותרבות האסלאם ד"ר אריה קפיטיקין
  סמינר ה 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.5025.01 בגן נעול: נזירות כפטרוניות ד"ר ברטל רננה
  סמינר ג 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5030.01 דבר אלי בתמונות: אמבלמות ליודעי סוד ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ב 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5040.01 משפחות באמנות הישראלית ד"ר שוסטרמן רבקה
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  ב' 0821.5045.01 תיאורי בעלי חיים ותפקידם בעולם העתיק ד"ר מיכאלי טלילה
  סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5050.01 המצאת ה"יפאניות": ציור, צילום, והדפס 1868-1940 ד"ר אילת זהר
  סמינר ד 16:00 20:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5020.01 סקפיציזם ואמנות ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר א 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5055.01 בדרך לסנטיאגו: מסעות ועולי רגל באמנות ימה"ב פרופ' פינקוס אסף
  סמינר ה 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5049.01 ההיסטוריה של מרחבי היומיום בצילום ד"ר שבי אורלי
  סמינר ב 12:00 16:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.5059.01 פרצופיות: בין הפנים והדיוקן ד"ר אהד זהבי
  סמינר ה 16:00 20:00 117 מכסיקו 4
  שעורים מביה"ס למוזיקה
 • נדרש רקע במוזיקה וידיעת תווים
 • הקורסים מופיעים ברשימת הקורסים של ביה"ס למוזיקה
  סמינריונים מהחוג לקולנוע וטלויזיה
  א' 0851.9059.01 טלוויזיה בריטית ד"ר ברנשטיין עלינא
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.9060.01 סוגיות של פואטיקה ופוליטיקה בייצוגי השואה בקולנוע ובטלוויזיה פרופ' אבישר אילן
  סמינר ג 16:00 20:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.9063.01 נוירו אסתטיקה וקולנוע ד"ר רז גל
  סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי:הפואטיקה של חיי היומיום ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.9049.01 קולנוע ישראלי עכשווי פרופ' נאמן יהודה
  סמינר ד 14:00 18:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.9810.01 סמינריון מחקרי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9870.01 החוויה הקולנועית:גישותפנומולוגיות לקולנוע, לטלוויזיה ולמדיה ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  א' 0851.9822.01 זיכרון גורלי: טראומה וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9868.01 סקרנות,הפתעה ומתח בקולנוע נרטיבי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ג 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9871.01 מבט עדכני על תיאוריות "קלאסיות" ד"ר חגין בועז
  סמינר א 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.9872.01 כסף וקולנוע:מחקרים על תעשיית המדיה וקפיטליזם ד"ר חגין בועז
  סמינר א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9867.01 פמיניזם, מגדר,קוויר:תיאוריה וקולנוע פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.9863.01 מגדר בטלוויזיה: השוואה בין תרבותית ד"ר טלמון מירי
  סמינר ג 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0851.9866.01 תוכניות ריאלטי בטלוויזיה ד"ר ברנשטיין עלינא
  סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.9862.01 האתיקה של הדימוי התיעודי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9865.01 אקופואטיקה וקולנוע- אתיקה ואסתטיקה מעבר לאנושי ד"ר פיק ענת
  סמינר ב 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9865.01 אקופואטיקה וקולנוע- אתיקה ואסתטיקה מעבר לאנושי ד"ר פיק ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 119 מכסיקו 0
  ב' 0851.9873.01 ירושלים:עיר, קולנוע וטלוויזיה (סמינר מחקר) פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9044.01 מנטליות ומצור בקולנוע העולמי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  סמינריונים מהחוג לאמנות התאטרון
  א' 0811.4045.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ד 14:00 16:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.4047.01 גוף, חיות, מופע ד"ר הררי דרור
  סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  א' 0687.4441.01 מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהם פרופ' סרפר צביקה
  סמינר ה 10:00 14:00 262 גילמן
  ב' 0811.4050.01 יוצרות בקדמת הבמה פרופ' לב אלג'ם שולי
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0811.4046.01 דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרני ד"ר להבי שרון
  סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  סמינריונים מהתכנית ללימודי נשים ומגדר
  ב' 0607.5313.01 "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 14:00 18:00 455 גילמן 0
  א' 0607.5417.01 גיוס שותפים לשינוי מגדרי: הפרקטיקה של פיענוח נקודות מבט ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  סמינר ג 14:00 18:00 101 דן-דוד 0
  ב' 0607.5405.01 תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים ד"ר להד כנרת
  סמינר ג 18:00 20:00 212 רוזנברג
  ב' 0607.5414.01 לאן נעלמו היוצרות ? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבת מגדר ד"ר זק אדית
  שיעור ד 14:00 16:00 205 רוזנברג
  א' 0607.5419.01 בין התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראל ד"ר תגריד יחיא-יונס
  סמינר ד 12:00 16:00 211 רוזנברג
  א' 0607.5413.01 מיניות, מגדר, ולהטב"יות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה מודרני ד"ר מיכל שפירא
  סמינר ה 10:00 12:00 212 רוזנברג
  א' 0607.5304.01 מגדר וטראומה ד"ר אפי זיו
  סמינר ג 12:00 14:00 212 רוזנברג 0
  ב' 0607.5407.01 פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21 ד"ר השש יאלי
  סמינר ד 12:00 14:00 211 רוזנברג
  ב' 0607.5416.01 תיאוריה קווירית - אז והיום ד"ר ניר קדם
  סמינר ד 16:00 18:00 210 דן-דוד
  ב' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 16:00 18:00 001 ווב 0
  שיעורים מביה"ס לאדריכלות
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר נוימן ערן
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2