החוג לאמנות התיאטרון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
א' 0811.0814.01 תחביר הבימוי מר רול גדי
עבודה מעשית ב 17:00 20:00 ב206 מכסיקו 3
ב' 0811.0814.01 תחביר הבימוי מר רול גדי
עבודה מעשית א 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
אב 0811.1095.01 סדנת משחק דו חוגי פרופ' צ'לטון-אורבוך נולה
עבודה מעשית ד 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 6
אב 0811.0818.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ב 17:00 20:00 6
א' 0811.1342.01 מבוא לעיצוב לבימאים מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשית ב 12:00 15:00 120 מכסיקו 3
ב' 0811.1342.01 מבוא לעיצוב לבימאים מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשית ג 16:00 19:00 ג206 מכסיקו 3
א' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית ה 12:00 15:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
ב' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית א 16:00 19:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
סמינרים - מסגרת 303
א' 0811.0238.01 דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.0239.01 דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראל ד"ר להבי שרון
סמינר ד 16:00 20:00 203 דן-דוד 4
א' 0811.0240.01 ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי ד"ר חן אלון
סמינר ד 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
א' 0811.0241.01 מופע הרפלקסיבי:התיאטרון של נרקיס ואכו ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
ב' 0811.0235.01 קווי שבר בתיאטרון היידי ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינר ב 12:00 16:00 213 מכסיקו 4
ב' 0811.0236.01 תיאטרון לפנים ד"ר הררי דרור
סמינר ג 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.0237.01 ייצוגי מלחמה בתיאטרון המודרני, טקסט דרמטי בקונטקסט אידאולוגי ד"ר שלגו שלומית
סמינר ד 12:00 16:00 317 ביה"ס להנדסאים 4
=============================
מצטיינים שנה ג'
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר א'
שני סמינרים מתואר ראשון(כתיבת שתי עבודות סמינריוניות)
שיעורים מעשיים 12 ש"ס
סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
א' 0811.0238.01 דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויות ד"ר מלכא ליאורה
סמינר ג 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.0239.01 דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראל ד"ר להבי שרון
סמינר ד 16:00 20:00 203 דן-דוד 4
א' 0811.0240.01 ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי ד"ר חן אלון
סמינר ד 12:00 16:00 120 מכסיקו 4
א' 0811.0241.01 מופע הרפלקסיבי:התיאטרון של נרקיס ואכו ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
מצטיינים שנה ג' סמסטר א'
שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
א' 0811.1019.01 טכניקות משחק יפניות ויישומן פרופ' סרפר צביקה
עבודה מעשית ב 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
א' 0811.1020.01 תנועה וריקוד לשחקנים גב' דיימונד ריבי
עבודה מעשית ג 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
א' 0811.1021.01 לדבר את הטקסט מר ענבר דן
עבודה מעשית א 11:00 14:00 119 מכסיקו 3
א' 0811.1024.01 משחק למתקדמים מר תבורי דורון
עבודה מעשית ה 10:00 14:00 ב206 מכסיקו 4
מצטיינים במשחק שנה ג' סמסטר ב'
סמינר מתואר שני (כתיבת רפרט)
שיעורים מעשיים 18 ש"ס
סמינרים מתואר שני (מסגרת 602)
ב' 0811.4050.01 יוצרות בקדמת הבמה פרופ' לב אלג'ם שולי
סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
ב' 0811.4046.01 דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרני ד"ר להבי שרון
סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.4051.01 פסטיבל עכו ד"ר שם-טוב נפתלי
סמינר ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
שיעורים מעשיים סמסטר ב' (מסגרת 107)
ב' 0811.1151.01 משחק ב' מר רול גדי
עבודה מעשית ה 14:00 17:00 ב206 מכסיקו
ב' 0811.0242.01 לדבר את הטקסט מר ענבר דן
עבודה מעשית ג 14:00 16:00 א119 מכסיקו 3
ב' 0811.0242.01 לדבר את הטקסט מר ענבר דן
עבודה מעשית ג 16:00 17:00 א117 מכסיקו
ב' 0811.4314.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית ד 15:00 19:00 ב206 מכסיקו 4
ב' 0811.1023.01 משחק בקולנוע גב' אזולאי אורית
עבודה מעשית ד 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.01 משחק 2 גב' בת אדם מיכל
סדנה ב 16:00 19:00 ב122 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.03 משחק 2 גב' שלום עזר טלי
סדנה ג 10:00 13:00 א122 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.02 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
סדנה ה 11:00 14:00 ב122 מכסיקו 3
ב' 0811.0813.01 קרבות במה מר אליה דומנוב
עבודה מעשית ה 17:00 19:00 א207 מכסיקו 2
ב' 0811.4314.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית ד 15:00 19:00 ב206 מכסיקו 4
מצטיינים שנה ד -תכנית עתידית, ייתכנו שינויים
סמינרים 8 ש"ס; עבודה מעשית 16 ש"ס
סמינרים 8 ש"ס
0811.8009 סמינר 4
0811.8010 סמינר 4
שיעורים מעשיים 16 ש"ס
0811.8011 פרויקט במשחק עם במאי חיצוני 6
0811.8012 פרויקט במשחק ובימוי 6
0811.8013 משחק בהפקה - סטאז' 4
------------------------------------------------------------
תואר שני MA
32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
שנה א': 12ש"ס סמינריונים
כתיבת עבודת סמינ' והגשת שני רפרטים אחד בחוג ואחד מחוץ לחוג;
שנה ב': 20 ש"ס סמינריונים.
כתיבת עבודת סמינר והגשת שני רפרטים 12ש"ס
4 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה.; 4 ש"ס קולוקוויום
0811
סמינריונים מסגרת - 602
א' 0811.4045.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ד 14:00 16:00 02 קיקואין 4
א' 0811.4045.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו
א' 0811.4047.01 גוף, חיות, מופע ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
א' 0687.4441.01 מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהם פרופ' סרפר צביקה
סמינר ה 10:00 14:00 262 גילמן
ב' 0811.4050.01 יוצרות בקדמת הבמה פרופ' לב אלג'ם שולי
סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
ב' 0811.4046.01 דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרני ד"ר להבי שרון
סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.4051.01 פסטיבל עכו ד"ר שם-טוב נפתלי
סמינר ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
א' 0811.4049.01 קולוקויום פרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק' ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
ב' 0811.4049.01 קולוקויום פרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק' ד 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
שיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
א' 0810.6003.01 אסתטיקות של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
שיעור א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
א' 0810.5082.01 ניגוד ורציפות בין הנשגב לדיאלוג באמנות ובפסיכואנליזה דר' אלפנדרי עידית
סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
א' 0810.5065.01 מוזיאונים במאה ה-21 ד"ר שוש רותם
סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
ב' 0810.5078.01 מימזיס בערבון מוגבל טרנספורמציות בהיצג האמנותי - בספרות, ציו ד"ר אונגר הנריך
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
א' 0810.5074.01 הפואטיקה של המקרי ד"ר אייל דותן
סמינר ב 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
ב' 0810.5081.01 אהבה, סליחה וטינה ביחס לפשעים נגד האנושות: אמנות ופילוסופיה דר' אלפנדרי עידית
סמינר ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
א' 0810.5075.01 תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמן ד"ר ברוך בליך
סמינר ג 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0810.5062.01 אמנות, מדע וטכנולוגיה ד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
א' 0810.5080.01 מושגי יסוד בתרבות חזותית ד"ר אהד זהבי
סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.4016.01 "העולם אבד מזמן": בעיית הייצוג באמנות הפוסטמודרנית ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ב 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
ב' 0810.5024.01 תאוריות של ריבוי ד"ר אייל דותן
סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5083.01 בית: House and Home ד"ר שוש רותם
סמינר ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
============================
מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
שנה א':18 ש"ס
כתיבת עבודת סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
שנה ב': 18ש"ס
כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
2 ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
סמינריונים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
א' 0811.4045.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ד 14:00 16:00 02 קיקואין 4
א' 0811.4047.01 גוף, חיות, מופע ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
ב' 0811.4050.01 יוצרות בקדמת הבמה פרופ' לב אלג'ם שולי
סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
א' 0687.4441.01 מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהם פרופ' סרפר צביקה
סמינר ה 10:00 14:00 262 גילמן
ב' 0811.4046.01 דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרני ד"ר להבי שרון
סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
א' 0811.4049.01 קולוקויום פרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק' ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
ב' 0811.4049.01 קולוקויום פרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק' ד 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
ב' 0811.4051.01 פסטיבל עכו ד"ר שם-טוב נפתלי
סמינר ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4