סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0843.1001.01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה ד"ר בר-יושפט יונתן
שו"ת ב 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגיל ב 09:00 10:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
אב 0843.1500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' I ד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגיל ה 09:00 10:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.1505.01 הרמוניה I מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 10:00 12:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר שרון ישראל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.1006.01 מבוא לניתוח מוזיקאלי א' גב' גבאי אלין
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.1001.01 תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0845.1002.01 תולדות המוזיקה-בארוק פרופ' טנאי דורית
  שיעור א 16:00 20:00 119 מכסיקו 4
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.1226.01 מיומנות מקלדת מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  אב 0842.2015.01 האזנה ב' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ב'
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ב 10:00 11:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' II ד"ר רובינשטיין בת-שבע
  תרגיל ה 10:00 11:00 013 ביה"ס למוזיקה 2
 • לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • אב 0843.2505.01 הרמוניה II ד"ר רום אורי
  שו"ת ה 14:00 16:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  א' 0843.2515.01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה II מר יוהס דן
  שו"ת ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0843.2516.01 קונטרפונקט בסגנון באך I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0843.2532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים II מר סרוסי ראובן
  שו"ת ג 14:00 16:00 032 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2555.01 תיזמור I מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 12:00 14:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2540.01 יסודות ניצוח תזמורת מר שו אי אן
  שו"ת א 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.2545.01 קריאת פרטיטורה I מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ה 12:00 13:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
  א' 0845.2001.01 תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 10:00 12:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2109.01 המוזיקה במאה ה-20 ד"ר יצחקי עפרה
  שו"ת ג 10:00 12:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3333.33 סמינריון מחלקתי לקומפוזיציה מר סרוסי ראובן
  סמינר ג 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 0
  0843.1527.01 הרמוניה ליד המקלדת ד"ר רום אורי
  בחינה
  אב 0842.3015.01 האזנה ג' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  שנה ג'
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III תרגיל 2
  אב 0843.3500.01 פיתוח שמיעה וסולפג' III תרגיל 2
 • לא יתקיים בתשע"ז
 • אב 0842.3407.01 הרמוניה III ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 12:00 14:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3516.01 קונטרפונקט בסגנון באך II ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשע"ז
 • אב 0843.3555.01 תיזמור II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ג 14:00 16:00 033 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ד 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.3545.01 קריאת פרטיטורה II מר ברדנשוילי יוסף
  שו"ת ה 13:00 14:00 033 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.3103.01 מוזיקה אמנותית בישראל שו"ת 4
 • לא יתקיים בתשע"ז
 • אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0842.4015.01 האזנה ד' מר רוזנקרנץ עדי
  בחינה 0
  המגמה למוזיקולוגיה - תואר שני
  שיעורים וסמינריונים חובה
  ב' 0845.4124.01 כתיבה מחקרית פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שו"ת ד 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.5555 קולקוויום - מוזיקולוגיה מורים שונים
  קולוק' ב 18:00 20:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 0
  אב 0845.4103.01 נושאי חזרה 4
 • לא יתקיים בתשע"ז
 • אב 0845.4102.01 ניתוח יצירות 4
 • לא יתקיים בתשע"ז
 • אב 0845.4104.01 תולדות התיאוריה המוזיקאלית 4
 • לא יתקיים בתשע"ז
 • אב 0845.5106.01 המוזיקולוגיה כדיסציפלינה 4
 • לא יתקיים בתשע"ז
 • שיעורי בחירה - תואר ראשון (שנתונים ג' ד' יכולים לבחור
  גם משיעורי הבחירה של תואר שני)
  שיעורי בחירה - סמינרים
  א' 0845.4127.01 Bela Bartok and a philosophy of modernism פרופ' פריגיסי יהודית
  סמינר ד 08:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.4128.01 ניסים ונפלאות: המוזיקה של קלאודיו מונטורדי פרופ' טנאי דורית
  סמינר ג 14:00 18:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0845.2154.01 "קולה שלה" פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ב 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
  שיעורי בחירה נוספים
  ב' 0842.3467.01 מוזיקה לעוגב במאה ה-20 פרופ' גורין אלכסנדר
  שיעור ג 12:00 14:00 015 ביה"ס למוזיקה 2
 • שנה א' באישור המרצה
 • א' 0845.2155.01 החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים א' פרופ' איתן זהר
  גב' זינגר נעמי
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.2156.01 החוויה המוזיקאלית: היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים ומוחיים ב' פרופ' איתן זהר
  גב' זינגר נעמי
  שו"ת ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.2119.01 בטהובן - התקופה האמצעית פרופ' איתן זהר
  שיעור ד 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
  ב' 0845.2104.01 מיניאטורות מוזיקאליות פרופ' איתן זהר
  שיעור ד 14:00 16:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.5400.01 פיתוח שמיעה וסולפג' מתקדם למבצעים - ממיומנות לאמנות מר רוזנקרנץ עדי
  תרגיל ה 12:00 14:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בעברית ובאנגלית במקביל
 • א' 0843.3519.01 מוזיקה אלקטרו-אקוסטית: אמנות השילוב בין ביצוע חי ואלקטרוניקה גב' פארי הדס
  שיעור ב 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.3469.01 Piano repertoire after 1945 פרופ' מרגוליס טלי
  שיעור ד 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.3468.01 Master Composers through their Letters פרופ' קופר קריסטינה
  שיעור ה 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • אב 0842.2459.01 Analysis of Orchestral Repertoire מר שרון ישראל
  שו"ת א 12:00 14:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית. ניתן לקחת קורס זה פעמיים בלבד
 • א' 0845.2003.01 מוזיקולוגיות א' פרופ' איתן זהר
  שיעור ב 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • משנה ב' בלבד
 • ב' 0845.2004.01 מוזיקולוגיות ב' פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שיעור ב 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • משנה ב' בלבד
 • אב 0842.3454.01 יסודות ניצוח תזמורת למבצעים ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 14:00 16:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.1404.01 הרמוניה ליד המקלדת ד"ר גוטר ענבל
  תרגיל ב 16:00 18:00 016 ביה"ס למוזיקה 4
 • לפסנתרנים ותיאורטיקנים. יש לשים לב לדרישות קדם בסילבו
 • תינתן עדיפות לסטודנטים בשנתונים מתקדמים
 • אב 0842.1404.02 הרמוניה ליד המקלדת ד"ר יצחקי עפרה
  תרגיל ג 14:00 16:00 016 ביה"ס למוזיקה 4
 • לפסנתרנים ותיאורטיקנים. יש לשים לב לדרישות קדם בסילבו
 • תינתן עדיפות לסטודנטים בשנתונים מתקדמים
 • אב 0842.1263.01 וויולה משנה לכנרים דר' לבנון לילך
  שיעור 2
 • באישור המורה האישי לכינור. קביעת מועד השיעור בתאום אישי
 • מספר המקומות מוגבל
 • אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • אב 0842.3266.01 The Art of the Audition מר קונובלוב איליה
  סדנה א 14:00 15:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 2
 • לכנרים בלבד. הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • קורסי חובה לתואר ראשון הפתוחים גם כקורסי בחירה
 • ניתן לקחת קורסי בחירה אלו פעם אחת בלבד במהלך התוא
 • אב 0843.1395.01 יסודות ניצוח מקהלה מר בורשבסקי רונן
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ד 14:00 16:00 014 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המורה
 • אב 0842.3224.01 ליווי ווקאלי פרופ' זק יהונתן
  שו"ת ב 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.3388.01 אורטוריה - רפרטואר סולו ווקאלי פרופ' זכאי מירה
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ג 14:00 16:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1513.01 אולפן הקלטות - הלכה למעשה מר אשל רפאל
  שו"ת ה 16:00 18:00 מ013 אולפן הקלטות ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המרצה
 • יש לשים לב כי מועדי המפגשים ישתנו במהלך סמסטר ב'. ראו בסיל
 • אב 0843.2324.01 הלחנה נתמכת טכנולוגיה גב' פארי הדס
  שו"ת ד 10:00 12:00 מ019 מרכז מחשבים ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המרצה
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • ההשתפות בסדנא מותנית באישור המורה
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ב 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה הקאמרית מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.1394.01 מקהלה אורטורית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ד 16:00 19:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 6
 • ההשתתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.4314.01 השיר הארצישראלי האמנותי מר כהן שמעון
  גב' קירשטיין רחל
  שו"ת ג 16:00 18:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0843.1523.01 תורת הכלים מר שרון ישראל
  שיעור ה 10:00 12:00 מ017 ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית פרופ' ארז ארנון
  מורים שונים
  סדנה 2
 • במגמה הווקאלית לשנים ג', ד' בלבד
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0843.1532.01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים I ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ד 14:00 16:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • באישור המרצה בלבד
 • קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
  למעט המסלול לקומפוזיציה
  אב 0842.5430.01 אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 16:00 18:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
 • שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
  קורסי בחירה - סמינרים
  ב' 0845.4126.01 לראות את הקולות: קשרים בין החושים ומשמעויות המוזיקה פרופ' איתן זהר
  סמינר ב 16:00 18:00 מ001 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0845.4123.01 Metamorphoses of the voice פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4