בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שיעורים מחוץ לחוג - שיעורים מומלצים (מסגרת 100)
מיועד רק לתלמידי חד חוגי
א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
שיעור ה 08:00 10:00 001 ווב 0
ב' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
שיעור ג 12:00 14:00 001 רוזנברג 0
ב' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
שיעור ג 16:00 18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
ב' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** ד"ר משעלי יעל
שיעור ג 18:00 20:00 278 גילמן 0
א' 0608.3200.01 גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** ד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעור ב 16:00 18:00 001 ווב 0
א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר דקל טל
שיעור ה 10:00 12:00 282 גילמן
א' 0608.1144.01 היסטוריה ומגדר בתרבות המערב ד"ר מיכל שפירא
שיעור ה 16:00 18:00 001 רוזנברג
ב' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
שיעור ה 16:00 18:00 001 ווב 0
א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית ד"ר וייסמן כרמל
שיעור א 12:00 14:00 326 גילמן
א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה ד"ר רונן סלמן צדקה
שיעור ב 10:00 12:00 326 גילמן
א' 0662.2121.01 הולדת הפילוסופיה של פריז: פוקו, דלז ודרידה ד"ר חיים דעואל לוסקי
שיעור ב 16:00 18:00 326 גילמן 0
א' 0662.1039.01 חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנוע ד"ר אביב לבנת
שיעור ד 10:00 12:00 279 גילמן 0
א' 0662.2096.01 מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית ד"ר שלומית גדות
שיעור ה 10:00 12:00 220 גילמן
א' 0662.2090.01 מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע ד"ר אורנה ראובן
שיעור ה 14:00 16:00 282 גילמן 0
ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים ד"ר וייסמן כרמל
שיעור א 12:00 14:00 326 גילמן 0
ב' 0662.1041.01 ממשיכי דרכו של פרויד: קריאה בטקסטים מרכזיים מר רענן שניר
שו"ת ב 10:00 12:00 278 גילמן 0
ב' 0662.2094.01 מיתוסים בראי הפסיכואנליזה ד"ר מעין מזור
שיעור ג 10:00 12:00 326 גילמן 0
ב' 0662.2123.01 הספה והחוץ: השפעות היסטוריות על הפסיכואנליזה ד"ר ערן רולניק
שיעור ד 14:00 16:00 326 גילמן
ב' 0662.1038.01 שכול וטראומה באמנות ד"ר אביב לבנת
שיעור ד 14:00 16:00 280 גילמן 0