בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי הפקה שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
הקבץ הפקה 3
סמסטר א'
סדנאות מרוכזות
א' 0851.3524.01 סינמטוגרפיה 3 מר גולדמן שי
סדנה 2
 • אסיסטנט - שי סקיף
 • סדנה מרוכזת בסוף סמסטר א'
 • שבועיים מרוכזים בחודש פברואר 2016
  ב' 0851.3525.01 סינמטוגרפיה 4 מר קלמן פרד
  סדנה 2
 • סדנה מרוכזת בסוף סמסטר ב'
 • אסיסטנט שי סקיף
 • ב' 0851.3800.01 סדנת עריכה למתקדמים מורה מן החוץ
  סדנה 2
 • אסיסטנט שי סקיף
 • סדנה מרוכזת בת שבוע בין ה-26.2.17-10.3.17
 • תאריכים סופיים יפורסמו
 • ב' 0851.9141.01 הפקה והפצה מר שחורי כתריאל
  סדנה 2
 • סדנה מרוכזת בסוף חודש יוני
 • סדנאות ושיעורים
  אב 0851.3662.01 בימוי דוקומנטרי 2 פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 14:00 16:00 117 מכסיקו 4
  אב 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה ד 10:00 12:00 119 מכסיקו 4
  אב 0851.3598.01 בימוי דרמה לטלוויזיה מר סער רן
  סדנה א 10:00 14:00 א122 מכסיקו 8
  א' 0851.3582.01 פיתוח סדרת אינטרנט להפקה מר צפור אסף
  שיעור ג 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3629.01 עריכת תוכן גב' להט קרמן מאיה
  שיעור ה 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.3548.01 סדנת במאי דמות שחקן פרופ' לוי רם
  סדנה ד 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  א' 0851.3546.01 סדנת רעיון לסרט גמר מר בלוך ירון
  סדנה א 16:00 20:00 117 מכסיקו 4
  א' 0851.3526.01 עריכה 3 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.3526.02 עריכה 3 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.1153.01 הפקת ארועי קולנוע מר עצמור לירן
  סדנה ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.3522.01 ניתוח סרטי קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ג 16:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.3671.01 סדנת בימוי - אדפטציה מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ה 10:00 12:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.3697.01 סדנת בימוי - ז'אנרים מר לרנר דן
  סדנה ג 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2581.01 צילום סטילס במאה ה -21 גב' היימן מיכל
  סדנה ב 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.3587.01 דרמה סינגולרית מר שני ירון
  סדנה ג 10:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  א' 0851.3551.01 תמונה - פוסט פרודקשן מר רז גיא
  סדנה ד 10:00 12:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.9318.01 פסקול- פוסט פרודקשן גב' דרור רותם
  סדנה ה 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.2609.01 בדייה מערבת תיעוד - שפה תיעודית בתוך קולנוע עלילתי פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.3802.01 עריכה ממוחשבת 1 מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 18:00 20:00 א119 מכסיקו 0
  א' 0851.9114.01 סגנונות בעריכה א מר שטויר דב בוריס
  סדנה א 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.9330.01 פיתוח סדרות טלוויזיה מר ארניה אלון
  סדנה ה 12:00 15:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.3538.01 סרט גמר - סדנת בימוי מתקדמת פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
  חונכויות
  א' 0851.3628.01 חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמר גב' פרלוב יעל
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 א014 מכסיקו 0
  א' 0851.3628.02 חונכות עריכה לסרטי קיץ וגמר מר שטויר דב בוריס
  הדרכה אישית א 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 0
  א' 0851.3801.01 חונכות פוסט פרודקשן לסדנאות בימוי קולנועי א' מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 12:00 14:00 ב020 מכסיקו 0
 • פגישות אשיות בתיאום עם המרצה
 • סמסטר ב'
  סדנאות ושיעורים
  ב' 0851.3698.01 סדנת בימוי - אגדה מר קולירין ערן
  סדנה ג 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3699.01 סדנת בימוי - ריאליזם גב' ויניק מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.3621.01 צילום דוקומנטרי מר כצנלסון רוני
  סדנה א 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3523.01 יצוגי המרחב הקולנועי פרופ' רובינשטיין דובי
  שיעור ג 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3527.01 עריכה 4 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 12:00 14:00 ג206 מכסיקו 2
  ב' 0851.3527.02 עריכה 4 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3528.01 תסריט לסרט גמר 1 מר בלוך ירון
  שו"ת ב 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3528.02 תסריט לסרט גמר 1 גב' דרייפוס מיה
  סדנה ד 16:00 18:00 208 מכסיקו 2
  ב' 0851.3591.01 הפקה 2 מר עצמור לירן
  סדנה ב 12:00 15:00 02 קיקואין 3
  ב' 0851.6694.01 סדנה - דוד פרלוב פרופ' הקר ראובן
  סדנה א 16:00 20:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.3803.01 עריכה ממוחשבת 2 מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 16:00 18:00 א119 מכסיקו 0
  סרטי גמר חונכויות
  א' 0851.3550.01 חונכות תסריט לסרט גמר מר בלוך ירון
  הדרכה אישית ב 14:00 16:00 0
  א' 0851.3550.02 חונכות תסריט לסרט גמר גב' דרייפוס מיה
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 0
  א' 0851.3550.03 חונכות תסריט לסרט גמר פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ג 14:00 16:00 0
  א' 0851.3709.01 חונכות לסרט גמר דוקומנטרי פרופ' הקר ראובן
  הדרכה אישית ה 14:00 16:00 0
  א' 0851.3703.01 חונכות ליהוק לסרט גמר גב' אזולאי אורית
  הדרכה אישית ד 14:00 16:00 212 מכסיקו 0
  א' 0851.3670.01 חונכות בימוי לסרט גמר מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 14:00 16:00 ב020 מכסיקו 0
  ב' 0851.3669.01 חונכות בימוי לסרט גמר מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 10:00 12:00 ב020 מכסיקו 0
  ב' 0851.3669.02 חונכות תסריט ובימוי לסרט גמר פרופ' גביזון שבתאי
  הדרכה אישית ה 10:00 12:00 ג122 מכסיקו 0
  ב' 0851.3630.01 חונכות תסריט לסרט גמר פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ד 18:00 20:00 117 מכסיקו 0
  ב' 0851.3711.01 חונכות פוסט פרודקשן לסדנאות בימוי קולנועי ב' מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ב 12:00 14:00 ב020 מכסיקו 0