בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
מבואות חובה מחוץ לחוג
אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר אונגר הנריך
שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4